Yrityksen kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma auttaa hahmottamaan yrityksesi juoksevia kuluja ja varautumaan tuleviin menoeriin.

Seuraa säännöllisesti yrityksesi kassavirtaa

Rahan riittävyys ja yrityksen maksuvalmius eli likviditeetti ovat yrityksen taloudenhallinnan keskeisiä peruskysymyksiä. Siksi yrittäjän kannattaa seurata säännöllisesti yrityksensä kassavirtaa.

Rahan tulee riittää liiketoiminnan varsinaiseen pyörittämiseen, velkojen ja lainojen lyhennyksiin sekä tulevaisuuden investointeihin. Monesti yritysten vaikeuksien taustalla on se, että kassavirtaa ei ole osattu ennustaa ja toimia ennusteen perusteella hyvissä ajoin.

Kassavirtalaskelma on hyvä työkalu yrityksen likviditeetin eli maksukyvyn ylläpitämiseen. Se auttaa hahmottamaan yrityksesi juoksevia kuluja ja varautumaan tuleviin menoeriin.

Riittävätkö tulot menoihin

Kassavirtalaskelmassa tarkastellaan rahan riittävyyttä kuukausitasolla. Myyntiin perustava tulorahoitus ja menot kannattaa arvioida mahdollisimman realistisesti. Juoksevia kuluja tulee heti yritystoiminnan alussa ja myynti ei aina ala niin suotuisasti kuin yrittäjä itse toivoisi.

Kassavirtalaskelmassa arvioidaan:

  • Myynti ja muut tulot
  • Juoksevat kulut, kuten palkkamenot, vakuutusmaksut ja toimitilakulut
  • Rahoitustulot, kuten lainaraha
  • Mahdolliset rahoitusmenot

Kassavirran seuraamisen tärkeys korostuu monissa yrityksen vaiheissa. 

Kassavirtalaskelma auttaa yrittäjää hahmottamaan, milloin lisärahoitus on tarpeen. Raha voi välillä huveta myös kannattavien yritysten kassassa. Esimerkiksi kasvu sitoo pääomaa, jolloin raha ei ole käytettävissä. Samoin kausiluontoisissa liiketoiminnoissa tulot saattavat ajoittua tiettyyn vuodenaikaan, kun taas kiinteät kulut jakaantuvat tasaisemmin koko vuoden ajalle. 

Kassavirtalaskelma on tärkeä apuväline, kun yritys tarvitsee enemmän käyttöpääomaa. Kassavirran merkitys tulee ottaa huomioon etenkin, jos on isompia investointeja, paljon myyntisaamisia ja maksettavia palkkoja. 

Tehokkaat työkalut rahaliikenteen ja kassavirtojen seurantaan

 

Tarjoamme yrityksille joustavat ja modernit kassanhallintapalvelut, jotka auttavat yrityksen taloudenhallintaa.

Yrityksen verkkopankin avulla pysyt ajan tasalla yrityksesi taloudesta reaaliaikaisesti. Op.fi:n yrityksen verkkopankissa hoidat yrityksesi tai yhteisösi pankkiasiat turvallisesti ja vaivattomasti. Samalla saat käyttöösi OP-yritysmobiilin, joka on yrittäjien oma mobiilipankki. 

Lue lisää yrityksen verkko- ja mobiilipalveluista >

OP Yritystalous on digitaalinen talouden hallinnan palvelu, joka tarjoaa näkymän yrityksesi kassavirtoihin ja talouden seurantaan. Palvelun avulla hoidat yrityksesi maksuliikkeen, seuraat tilejä ja tapahtumia sekä yrityksesi talouden kokonaiskuvaa. 

Tutustu OP Yritystalouteen >

API-ratkaisujemme eli ohjelmistorajapintojen avulla voit tehostaa yrityksesi liiketoimintaa ja rakentaa reaaliaikaisen yhteyden pankkiisi helposti yrityksesi omista järjestelmistäsi. Sekä maksujen lähetys että tilikyselyt voidaan rajapintoja hyödyntämällä automatisoida täysin, mikä nopeuttaa yrityksesi prosesseja maksatuksessa ja saatavien seurannassa. 

Lue lisää API-ratkaisuistamme >

Yrityksen pankkiyhteyskanavan (Web Services) avulla voit myös rakentaa yhteyden pankin palveluihin yrityksen omasta ohjelmistosta käsin. Kanavan kautta voit lähettää ja vastaanottaa yrityksesi maksuliikeaineistoja pankin ja oman ohjelmistosi välillä. 

Lue lisää yrityksen pankkiyhteyskanavasta >

Hyöty irti taloushallinnon palveluista
Heidi Paavilainen OP Pohjois-Savosta auttaa valitsemaan oikeanlaiset pankki- ja taloushallinnon palvelut.
​Taloudenhallinnasta arjen rutiini
Elina Sutela OP Kymenlaaksosta kertoo, kuinka otat talouden osa-alueet osaksi arkeasi.
Yrittäjän talousvalmennus

Yrittäjä, kasvata talousosaamistasi. Hyödynnä yrittäjien ja asiantuntijoidemme vinkit.