OP Konsernitili näyttää euromääräiset ja muiden valuuttojen tilit samassa näkymässä.

OP Konsernitili

Tehoa kassanhallintaan
1

Keskitetty likviditeetin hallinta

OP Konsernitili tarjoaa yritykselle keskitetyn likviditeetinhallinnan kokonaisratkaisun.

2

Selkeä näkymä yrityksen rahatilanteeseen

OP Konsernitilillä on kaikki yrityksen tilit samassa näkymässä valuutasta riippumatta.

3

Valuuttatililimiitit

OP Konsernitili mahdollistaa tileihin valuuttamääräiset luottolimiitit.

OP Konsernitili on yrityksen kassanhallinnan perusta

OP Konsernitili luo yhden näkymän yrityksen koko tilihierarkiaan, mikä helpottaa merkittävästi likviditeetinhallintaa käytännössä.

OP Konsernitili mahdollistaa euromääräisten tilien ja muiden valuuttatilien tarkastelun samassa näkymässä. Voit muokata konsernitilin näkymää tarpeidesi mukaan ja tulostaa kaikki raportit pdf- ja xls-muotoisina.

OP Konsernitilin käyttäjähallinta tehostaa likviditeetinhallinnan työprosesseja ja tarjoaa puitteet yrityksen sisäisiin hyväksyntämalleihin.

Konsernitilirakenteen avulla yritys voi merkittävästi tehostaa likviditeetinhallintaansa.

Tehoa kassanhallintaan

Konsernitilirakenteen avulla yritys kykenee keskitetysti hallinnoimaan tilejään sekä saapuvia ja lähteviä rahavirtojaan ja siten merkittävästi tehostamaan likviditeetinhallintaansa.

OP Konsernitilillä yrityksen kaikkien maksuliiketilien varat eri valuutoissa ovat käytettävissä yhdeltä tililtä ilman erillisiä siirtoja. Päätät itse, milloin tasaat valuuttoja OP FX Manager -valuuttakaupankäyntisovelluksella.

OP Konsernitiliin on liitettävissä tililimiitti, jota voit hyödyntää myös muiden rakenteeseen kuuluvien erivaluuttaisten tilien kautta. Pääoman käyttö on tehokkaampaa, kun limiittejä ei tarvita eri tileille.

Monipuolinen käyttäjähallinta ja laajat raportit

OP Konsernitilillä on oma käyttäjähallinta yrityksellesi. Käyttöoikeusroolien avulla päätät itse, mitä yrityksesi käyttäjät palvelussa hallinnoivat ja näkevät.

Toimenpiteille voi erikseen määrittää tarkastajan ja hyväksyjän ja koko ketju tapahtuu OP Konsernitilin sisällä.

OP Konsernitililtä saat myös laajat ajantasaiset raportit muun muassa tilien saldoista, limiiteistä ja koroista. Voit tarkastella myös niiden historiatietoja.

Pystyt myös asettamaan itsepalveluna maksuliiketilien sisäiset limiitit ja korot.

Yritystalous on työkalu talouden ammattilaiselle
OP Yritystalous
Reaaliaikaista ja sujuvampaa taloudenhallintaa. Kaikille toimialasta riippumatta.
Tilin tarjoaa osuuspankki.