” ”

Pankkitakaus yritykselle

Pankkitakaus on OP:n yrityksesi (taattava) puolesta sopimuskumppanisi hyväksi antama vakuus, jossa pankki takaajana sitoutuu rahamääräiseen korvaukseen yrityksesi puolesta. Pankkitakausta käytetään yleisesti niin kotimaan- kuin ulkomaankaupassa osapuolten sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuutena. Sopimuskumppanisi (pankkitakauksen edunsaaja) voi sopimusrikkomustilanteessa esittää OP:lle maksuvaatimuksen pankkitakauksen ehtojen mukaisesti.

  • Pankkitakaus yritykselle voidaan antaa esimerkiksi ennakkomaksun, toimituksen, kauppahinnan maksun, takuuajan, rakennusajan tai muun sopimusvelvoitteen täyttämisen vakuudeksi. Kyseessä voi olla myös urakkatakaus eli työaikainen takaus. Tällaisia pankkitakauksia kutsutaan kaupallisiksi takauksiksi.
  • Pankkitakausta käytetään myös viranomaismääräysten ja lainsäädännön asettamien vakuusvelvoitteiden täyttämiseen. Tällaisia viranomaistakauksia ovat esimerkiksi tullille annettavat takaukset, valmismatkalain mukaiset takaukset, maa-aineslain mukaiset takaukset ja liikennelupatakaukset.
  • Pankkitakausteksti sisältää lyhyen kuvauksen yrityksesi ja sopimuskumppanisi välisestä kauppasopimuksen velvoitteesta, johon pankkitakaus perustuu, pankkitakauksen enimmäismäärän, pankkitakauksen voimassaolopäivän (eräpäivä) ja ehdot, joiden perusteella pankki maksaa vaaditun maksun pankkitakauksen edunsaajalle. 
  • Pankkitakauksia voi hakea myös verkkopalvelumme kautta. Se on helppo ja turvallinen ratkaisu pankkitakausten tilaamiseen ja ajantasaisen informaation saamiseen yrityksesi takauskannasta. Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta yrityksesi ja OP:n välillä. Lisää Pankkitakausten verkkopalvelusta alla.

Yrityksen pankkitakauksen hinta ja ehdot

Pankkitakauksen hintaan vaikuttavat pankkitakauksen ehdot, joita ovat pankkitakauksen määrä, pituus ja voimassaoloaika, pankin perimä takauspalkkio sekä muut takauksen yhteydessä sovitut ehdot. Lisätietoa sekä tarkemmat pankkitakausehdot ja hinnat saat selville omasta Osuuspankista

Omavelkainen takaus

Takaajapankin maksupäätös maksuvaatimustilanteessa on riippuvainen taattavan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. 

Ensivaatimuksesta maksettava pankkitakuu

Takaajapankin maksupäätös maksuvaatimustilanteessa perustuu ainoastaan takuusitoumuksen muotomääräykset täyttävään edunsaajan esittämään maksuvaatimukseen – ei siis taattavan mahdolliseen sopimusrikkomukseen. Siksi tällaisia pankkitakuita kutsutaan ensivaatimuksesta maksettaviksi eli first demand -takuiksi.

Kansainvälisessä kaupassa käytetään pääsääntöisesti näitä ensivaatimuksesta maksettavia pankkitakuita. Kansainvälinen Kauppakamari (International Chamber of Commerce, ICC) on laatinut ensivaatimuksesta maksettavia takuita koskevan säännöstön Yhdenmukaiset Demand-takuu-säännöt (URDG 758). Näitä sääntöjä sovelletaan silloin, kun ne mainitaan takuutekstissä. 

Pankkitakauksen vastasitoumus

Vastasitoumuksessa sovitaan pankkitakaukseen liittyvistä ehdoista yrityksesi ja OP:n välillä. Vastasitoumuksessa yrityksesi sitoutuu korvaamaan pankille kaiken sen, minkä pankki antamansa pankkitakauksen perusteella on mahdollisesti joutunut maksamaan. Vastasitoumuksessa sovitaan myös pankkitakauksesta perittävistä takauspalkkiosta ja muista yrityksesi ja OP:n välisistä ehdoista.

Pankkitakauslimiitti

Pankkitakauslimiitti on joustava ratkaisu, kun yritykselläsi on usein takaustarpeita. Yrityksesi voi hakea takauksia limiitin ja yleisvastasitoumuksen puitteissa ilman yksittäisiä vastasitoumuksia.

Pankkitakaus yrityslainaan

Myös yritys tarvitsee vakuuksia saadakseen yritykselleen lainaa pankista. Lainan saantiin vaikuttavat vakuuksien lisäksi yrityksen tulevaisuuden näkymät, maksukyky ja yrityksen taloudellinen tilanne. Yrityslainan vakuudeksi käy reaalivakuus, yrityksen irtainta omaisuus ja liike- tai teollisuuskiinteistö. Vakuudeksi käy myös esimerkiksi henkilön tai erikoisrahoitusyhtiö Finnveran takaus. 

Lue lisää yrityslainan vakuuksista

Pankkitakausten verkkopalvelu

Pankkitakausten verkkopalvelussa yrityksesi voi hakea pankkitakauksia ja hallinnoida yrityksesi avointa takauskantaa. 

Yrityksesi voi hakea pankkitakauksia helposti ja turvallisesti. Hakemukseen voidaan liittää myös sähköisiä dokumentteja, esimerkiksi kopio kauppasopimuksesta. Verkkopalvelun kautta yritykselläsi on käytössä rekisteri takaushakemusten seurantaan ja hallinnointiin. Verkkopalveluumme on mahdollista liittää takaushakemusten ja takaussitoumustekstien hyväksymistoiminto tukemaan yrityksesi sisäistä prosessia.

Verkkopalvelun avulla yrityksesi on aina ajan tasalla. Ylläpidämme palvelussa yrityksesi tarvitsemaa takausreskontraa ja takaussitoumustekstien sähköistä arkistoa.

Lisätietoja Yrityspalvelut-verkkopalvelusta