Nainen hymyilee konsulttivastuuvakuutus turvanaan.

Konsulttivastuuvakuutus

Korvaa virheellisestä konsultoinnista aiheutuneita vahinkoja.

Vakuuta asiantuntijatyön riskit

Konsulttitoimintaa harjoittavien yrityksien suurimpia riskejä ovat vastuuriskit, joista merkittävimpiä ovat asiakkaalle aiheutuvat taloudelliset vahingot.

Räätälöity konsulttivastuuvakuutus

Vakuutus sopii suunnittelu- ja konsulttitoimintaa harjoittaville yrityksille. Saat meiltä sopivat vastuuvakuutukset myös IT-yrityksen sekä rakennustyön valvojan tarpeisiin.

Asiantuntijat apunasi vahingon sattuessa

Sillä aikaa kun keskityt ydinliiketoimintaasi, me selvitämme yrityksesi korvausvastuun ja neuvottelemme tarvittaessa vahingon kärsineen kanssa.

Konsulttivastuuvakuutus kattaa suunnitelmissa olevia virheitä

Konsulttivastuuvakuutus antaa turvaa, jos konsulttitoimintaa harjoittava yrityksesi joutuu korvausvastuuseen esimerkiksi suunnitteluvirheen aiheuttamasta vahingosta. Suunnitelmassa oleva pienikin virhe voi aiheuttaa vahinkoa tilaajalle tai jollekin ulkopuoliselle.

Virheen aiheuttama vahinko voi olla merkittävä verrattuna toimeksiannon laskutukseen. Lisäksi korvausvaatimuksen selvittely- ja puolustuskulut ovat usein suuria. Jos yrityksesi aiheuttaa vahinkoa toiselle, konsulttivastuuvakuutus voi säästää yrityksesi vahingonkorvauksien maksamiselta.

Räätälöimme myös yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen.

  • IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus on tarkoitettu tietotekniikka-alan tuotteiden, kuten laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointiin liittyvien vahingonkorvausriskien varalla.
  • Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus sopii rakennusteknistä valvontaa suorittavalle yritykselle. Valvonnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään varmistamaan, että rakentaminen suoritetaan
    teknisesti oikein ja että se vastaa teknisesti urakkasopimusta.

Mitä konsulttivastuuvakuutus korvaa?

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus ja rakennustyön valvojan vastuuvakuutus korvaavat toiselle aiheutettuja henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, joista yrityksesi on korvausvastuussa. Yrityksesi korvausvastuu voi perustua esimerkiksi virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, tutkimustuloksissa tai mittaustuloksissa.

Tutustu tarkemmin konsulttivastuuvakuutuksen toimialoihin ja korvausesimerkkeihin tästä artikkelista.

 

Konsulttivastuuvakuutuksen hinta - näin se muodostuu

Konsulttivastuuvakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi se, millä toimialoilla yrityksesi harjoittaa suunnittelua ja konsultointia sekä niiden vuosilaskutus. Vakuutuksen hinta perustuu myös valittuun vakuutusmäärään ja omavastuuseen. Kysy meiltä lisää. 

Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.
Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Yritysykkönen
Vakuutuspaketti yrityksen irtaimen omaisuuden, rikkoontumisvahinkojen ja toiminnan turvaksi.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.