” ”

Toimitusjohtajan, hallinnon ja hallituksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus yrityksen johdolle.

Turvaa yrityksen johdolle hallinnon vastuuvakuutuksella

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet tai yhtiökokouksen puheenjohtaja voivat joutua huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista vahingonkorvausvastuuseen – jopa henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Ammattilaiset apunasi vahinkotilanteessa

Me selvitämme puolestasi onko johdon tai hallituksen jäsen korvausvastuussa ja neuvottelemme tarvittaessa vahingon kärsineen kanssa.

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut

Hallinnon vastuuvakuutuksesta korvataan korvausvaatimuksen yhteydessä aiheutuvat selvitys- ja oikeudenkäyntikulut.

Hallinnon vastuuvakuutus turvaa yritystä ja sen päätöksentekijöitä

Yrityksen johto tekee yrityksen kannalta merkittäviä päätöksiä joka päivä. Näillä päätöksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia yrityksen liiketoiminnan kannalta. Vaikka päätökset valmisteltaisiin huolellisesti, voivat ne jälkikäteen osoittautua huonoiksi ja kannattamattomiksi.

Hallinnon vastuuvakuutuksen tarkoituksena on suojella johtohenkilöitä henkilökohtaiselta vahingonkorvausvastuulta. Vakuutettuna on yritysjohto, kuten toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja. Korvattava vahinko voi liittyä esimerkiksi yhtiöiden asioiden virheelliseen hoitamiseen tai yhtiön varojen huolimattomaan käyttöön.

Yrityksen johtohenkilöt eivät yleensä joudu korvausvastuuseen kevein perustein, mutta perusteetonkin korvausvaatimus voi aiheuttaa yrityksellesi huomattavia kuluja. Vastuuvakuutus suojaa johtohenkilöitä myös vahingonkorvausriidan asianajokuluilta siitäkin huolimatta, että ketään johdosta ei osoittautuisikaan korvausvastuulliseksi.

Mitä hallinnon vastuuvakuutus korvaa?

Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, joita johdon jäsenet ovat aiheuttaneet toimiessaan yrityksen hallintoelimen jäsenenä ja joista he ovat lain mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa. Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajana olevalle yhteisölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot.

Hallinnon vastuuvakuutus on myös keino turvata hallitusta ja toimitusjohtajaa heitä vastaan esitetyiltä korvausvaatimuksilta. Se antaa merkittävää turvaa korvausvelvollisuuden selvittelyssä.

Vahingon sattuessa saat tueksesi Pohjola Vakuutuksen ammattilaiset, jotka selvittävät puolestasi onko johdon jäsen korvausvastuussa. Jos korvauskysymyksestä syntyy oikeudenkäynti, kattaa hallinnon vastuuvakuutus myös oikeudenkäyntikulut.

Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan vastuu

Toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen toimista tai laiminlyönneistä voi aiheutua vahinkoa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai jollekin ulkopuoliselle taholle, kuten yhtiön velkojalle.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallintoelimen jäsen voi joutua henkilökohtaisesti korvausvastuuseen vahingosta, jonka hän on aiheuttanut

  • tahallaan tai huolimattomuudellaan yhtiölle tai
  • osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkomalla yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Hallinnon vastuuvakuutuksen vahinkoesimerkkejä

Esimerkki 1: Hallitus päätti valvoa yhtiön saatavan eräässä konkurssissa. Velvollisuus huolehtia asiasta kuului toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja oli jäämässä pois yritysjohdosta ja asia jäi hoitamatta. Saatava jäi yhtiön vahingoksi. Toimitusjohtaja oli korvausvastuussa yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Korvasimme vahingon toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki 2: Yhtiö joutui irtisanomaan työntekijän tämän laiminlyötyä työtehtäviään toistuvasti ja vakavasti. Työntekijä katsoi joutuneensa syrjityksi ja haastoi yhtiön ja irtisanomisen hoitaneen hallituksen jäsenen oikeuteen. Asiaa ei korvattu toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella, sillä tästä ei korvata työsuhteisiin liittyviä korvausvaatimuksia. Jos yrityksellä on Oikeusturvavakuutus, voi yritys hakea siitä korvausta työsuhderiidan aiheuttamista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.

Miten otan hallinnon vastuuvakuutuksen yritykselleni?

Jätä yhteystietosi alla olevan painikkeen kautta, niin saat tarjouksen toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta. Tarjouksemme ei sido sinua mihinkään.

Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja heiltä saat lisätietoa toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen sisällöstä sekä hinnasta. Räätälöimme myös yrityksesi erityistarpeisiin sopivan vastuuvakuutuksen. Kysy meiltä lisää.

Tarjouspyynnön saatuamme olemme sinuun yhteydessä ja katsomme yhdessä yrityksesi vastuu- ja muut vakuutusasiat kuntoon!

Toiminnan vastuuvakuutus
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.
” ”
Yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta
Vahingoilta ei välty kukaan. Tämä voi huolestuttaa etenkin silloin, kun yritys aloittelee toimintaansa tai suunnittelee kasvua.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.