Valuuttatili-kuva

Valutakonto

Ett konto som stöder företagets utrikeshandel.

OP:s valutakonto är ett betalningskonto i annan valuta än euro. Ditt företag har nytta av valutakontot då du bedriver utrikeshandel regelbundet i annan valuta än euro.

Till valutakontot kan du styra betalningar i valuta från utlandet och från valutakontot kan du betala också stora belopp i valuta. Du kan öppna ett valutakonto i alla noterade valutor.

Du kan följa saldot och kontotransaktionerna på ditt företags valutakonto på samma sätt som på företagets vanliga betalningskonton. Från valutakontot går det att göra gireringar med företagets eget ekonomiförvaltningsprogram som har företagets bankförbindelse, med OP:s mobileappar och i OP-nättjänsten. Företagets hela kassa kan lätt hanteras med den digitala tjänsten OP Företagsekonomi.

Med de digitala verktygen för OP:s valutahandel kan ditt företag välja vilken valuta det vill använda och skydda sig effektivt mot valutakursrisker.

Ett valutakonto med ränta kan också användas för tillfällig placering av ditt företags tillfälliga kassaöverskott.
Janne Partanen‚ utvecklingschef, OP