Valuuttatili-kuva

Valutakonto

Ett konto som stöder företagets utrikeshandel.

Valutakontot är ett valutabaserat transaktionskonto, som utgör grunden för betalningsrörelsen då ditt företag kontinuerligt bedriver utrikeshandel i en annan valuta än euro.

Du kan styra inbetalningar i valuta från utlandet till kontot och från det kan du betala också stora belopp i valuta. Du kan öppna ett valutakonto i alla noterade valutor.

Med hjälp av valutahandelns tjänster kan ditt företag använda önskad valuta och effektivt skydda dig mot valutakursrisker med valutaderivatinstrument.

Ett valutakonto med ränta kan också användas för tillfällig placering av ditt företags tillfälliga kassaöverskott.
Janne Partanen‚ utvecklingschef, OP
  • Räntan på valutakontot är bunden till den fasta valutaspecifika ränta som OP fastställt.
  • Du kan följa upp saldot och transaktionerna på ditt valutakonto med mångsidiga kontoutdrags- och referenstjänster. Du kan föra över pengar från ditt företags valutakonto med bankförbindelseprogram och nättjänster.
  • Det största valutabeloppet kan du placera för en bestämd tid, varvid räntan är fast och bestäms enligt räntan på euromarknaden, det placerade beloppet och placeringstiden.
  • Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Kontot beviljas av andelsbanken.