Bildande av företag – vår tjänst för nya företag

Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Vi vill stödja dig på vägen och vi hjälper dig att komma igång. 

Vi har här samlat information om hur du bildar ett företag, om olika företagsformer och de viktigaste tjänsterna för nya företag.

Så bildar du ett företag steg för steg

Att bilda ett eget företag är förknippat med många nya val och alternativ. Vi vill försäkra oss om att du kommer igång med affärsverksamheten lätt och behändigt.

1. Val av företagsform

Valet av företagsform eller bolagsform utgör en väsentlig del av bildandet av det egna företaget och påverkas av många saker. Viktiga frågor är till exempel hur många grundare företaget har och hur stor omsättning företaget har som mål. 

Olika bolagsformer i jämförelse – läs mer >

Läs mer om olika bolagsformer:

 

2. En affärsidé är grunden för en ny företagsverksamhet – Hurdan är en god affärsidé?

Affärsidén är utgångspunkten från vilken den nya företagaren tar sats. Utan en god affärsidé är det svårt att bli företagare och bilda ett företag eller att göra upp en affärsplan. 

En god affärsidé gör affärsverksamheten möjlig, den är efterfrågad och den innehåller något som andra företag inte ännu har. Innan du bildar ett företag lönar det sig att samla tillräckligt med information om företagets framtida målmarknad och också testa hur potentiella kunder förhåller sig till idén.

Hurdan är en god affärsidé? Läs tipsen >

3. En omsorgsfullt uppgjord affärsplan sammanfattar företagets mål

En affärsplan är vid sidan om affärsidén och valet av företagsform en hörnsten vid bildandet av ett företag. En bra affärsplan redogör för:

  • Vad företaget gör, för vem, varför och på vilket sätt? 
  • Vilket är målet för företaget och hur har man tänkt klara av problematiska situationer? 

Det lönar sig också för en blivande företagare att göra lönsamhetskalkyler med omsorg. Det lönar sig att göra upp affärsplanen genast när affärsidén har preciserats, för den behövs vid uträttande av ärenden hos myndigheter och vid ansökan om finansiering. På nätet hittar du olika gratismallar för hur du bygger upp en affärsplan. De kan vara till nytta när du utformar planen och sätter igång med att bilda ett företag.

Läs mer om hur du gör upp en affärsplan >

Grunden för en affärsplan >

4. Får man stöd för att bilda ett företag och vilka stöd finns det för blivande företagare?

För blivande företagare finns det olika stöd som ger företagaren finansiell hjälp med att komma igång. Sådana är bland annat startpeng, lönestöd och företagsfinansiering för landsbygden. Det lönar sig emellertid att bekanta sig med villkoren för beviljandet av stöden i god tid redan innan företaget bildas. Det går till exempel inte att få startpeng efter att företagsverksamheten inletts.

Bekanta dig närmare med stöd för bildande av företag:

Startpeng > 

Lönestöd >

Företagsfinansiering för landsbygden >

5. Välj rätt slags bank- och försäkringstjänster för ditt företag – Vi står till ditt företags förfogande i olika skeden

Det lönar sig att i ett så tidigt skede som möjligt ordna med bank- och försäkringsärendena för ditt nya företag. Hos oss får du nyttig information till exempel om finansiering och om bank- och försäkringstjänster som stöder din företagsverksamhet.

Din vardag som företagare handlar också om att sköta företagets penningrörelse, du behöver verktyg för anskaffningar och kanaler till elektroniska tjänster. För vardagsrutinerna kan vi erbjuda dig effektiva banktjänster som underlättar företagets ekonomiförvaltning.

Konto och kort

Som näringsidkare kan du öppna ett företagskonto och beställa ett bankkort direkt på nätet. När ditt företag blir kund hos OP behöver du företagets etableringsdokument som har lämnats in till PRS och ett styrelseprotokoll för öppnande av konto och de tjänster som du valt.

Finansiering av företag 

En blivande företagare och en grundare av ett nytt företag behöver ofta utöver det egna kapitalet även extern finansiering. En naturlig partner för finansieringen av ett nytt företag är i allmänhet en bank. Specialfinansieringsbolaget Finnvera hjälper här blivande företagare med en begynnelseborgen för nya företag. Du kan lämna in en ansökan direkt genom till exempel OP.

Försäkringar

Som företagare måste du teckna vissa obligatoriska försäkringar. Den viktigaste försäkringen för företagare, pensionsförsäkringen för företagare, dvs. FöPL-försäkringen, är obligatorisk för nästan alla företagare. För att din företagsverksamhet ska löpa så riskfritt som möjligt och vardagen ska rulla på trots eventuella tråkiga överraskningar tar vi fram försäkringslösningar som passar just dina och ditt företags behov. En blivande företagare får ofta rabatt på försäkringar.

Tjänster för effektiv handel

Vi erbjuder omfattande, funktionssäkra och smidiga alternativ för handel i flera kanaler.

Kassahantering

Med hjälp av kassahanteringstjänsterna kan du effektivisera ditt företags betalningar och hantering av ekonomin ditt företags betalningar. Hos OP får du flexibla och moderna kassahanteringstjänster för företag av alla storlekar.

6. Bokföring för blivande företagare

Till en blivande företagares obligatoriska uppgifter hör bokföring, och det kan därför bli aktuellt med att anställa en bokförare redan när företaget etableras. Bokföringen gör det enklare att följa upp den blivande företagsverksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv och skapar också en grund för beskattningen av företaget. 

Lär mer om val av bokförare >