Vill du bli franchisetagare? Hur startar jag ett franchiseföretag?

Franchising gör det möjligt att bli företagare med ett färdigt koncept som en del av ett kedjeföretag.

Det finns franchisekedjor i många olika branscher, såsom servicebranschen, detaljhandeln och restaurangbranschen. Vid franchiseföretagande startar företagaren ett företag med en existerande, testad affärsmodell och blir samtidigt en del av en franchisekedja.  

Franchising baserar sig alltså på ett avtal mellan två företag och den som blir franchisetagare ska bilda ett företag innan samarbetet inleds.   

Enklare företagande en fördel 

Franchiseföretagandet har ökat under de senaste åren och i Finland finns det mer än 5 000 franchisetagare i cirka 250 olika kedjor.  En av de goda sidorna med franchising är att det är en enkel företagsform. Affärsmodellen har redan testats och företagaren får ett känt varumärke och stöd från kedjan mot en avgift.  

När du överväger att bli franchisetagare är det viktigt att fundera på om du som företagare kan förbinda dig till kedjans värden och koncept. Franchising lämpar sig för människor med företagaranda som värdesätter en moderatare risktagning och stödet från kedjan.  

De moderatare riskerna förklaras med att affärsidén i franchisemodellen redan har testats på marknaden och dessutom får man genom modellen ofta också förmåner till exempel genom köpvolymer och det faktum att varumärket är känt. Flera franchisekedjor handleder också nya företagare.  

Som franchisetagare förbinder sig företagaren att agera enligt ett koncept. Som företagare är du bunden till de sätt att agera som fastställts i kedjan, och det är inte nödvändigtvis möjligt att inverka så mycket på till exempel sortimentet som det vore i det fall att du bildat ett företag baserat på en egen affärsidé.  

Omfattningen av de saker som fastställts på förhand varierar mellan kedjorna, men ofta är sortimentet, de viktigaste arbetsredskapen, företagets framtoning, marknadsföringssätt och koncepten för kundservicen fastställda i franchisekedjan. Ingen kedja har dock bestämt om allting och företagaren fattar därför själv beslut om sådant som inte ingår i konceptet.  

I startskedet behövs investeringar, men detsamma gäller även annan företagsverksamhet  

Att starta ett franchiseföretag kräver ofta investeringar och kapital, men detsamma gäller även annan företagsverksamhet.  I synnerhet företagets bransch inverkar på de investeringar som behövs i startskedet. I samband med att man blir franchisetagare betalar man i allmänhet en anslutningsavgift till kedjan och därtill kommer andra eventuella startinvesteringar.  

Det är värt att beakta att priserna för franchiseföretag varierar mycket och det finns alternativ till varierande priser. Man kan således inte entydigt fastställa huruvida franchiseföretagande är dyrare än företagande utan franchisekedja. 

Läs noggrant igenom samarbetsvillkoren  

Många franchisekedjor söker fortlöpande efter nya företagare. Om du vill bli franchisetagare, är det skäl att undersöka i vilka kedjor man för närvarande söker nya franchisetagare.  

Det lönar sig att fördjupa sig noggrant i franchisekedjans verksamhet och jämföra alternativ. När man har hittat en intressant kedja lönar det sig att noggrant ta reda på hur och på vilka samarbetsvillkor man kan bli en del av en känd franchisekedja.  

Många franchisekedjor ger gärna information till intresserade företagarkandidater och ofta lönar det sig också att fråga efter erfarenheter bland andra företagare i kedjan för att få en realistisk bild.  

I synnerhet vad gäller avtalsvillkor är det skäl att gå igenom dem noggrant och vid behov anlita en expert före några slutliga beslut. Franchiseavtal ingås ofta på viss tid, till exempel för fem år i taget.