” ”

Samarbetet mellan Pohjola Försäkring och Ilmarinen gör ditt liv lättare

Du kan sköta företagarens och företagets alla försäkringsärenden i skick på en gång. Pohjola Försäkrings och Ilmarinens samarbete gör din vardag smidigare så att du kan koncentrera dig på ditt företag.

Ordna allt på en gång

Du kan teckna både alla lagstadgade försäkringar som krävs och frivilliga försäkringar som ger tilläggsskydd. 

Trygghet i vardagen

Vi betjänar både ensamföretagare och företag med anställda. Tillsammans vill vi säkerställa att företaget ger gott resultat.

Vi förebygger problem tillsammans

Vi hjälper dig att identifiera risker och upprätthålla arbetsförmågan. Om olyckan skulle vara framme hanterar vi det smidigt. 

Du sparar tid och pengar genom att sköta alla försäkringsärenden i skick på en gång

Vårt gemensamma mål är att hjälpa kundföretag att göra ett bättre resultat, säger Juho Laine, försäljningschef vid Pohjola Försäkring och Toni Savela, kundchef vid Ilmarinen.

– OP och Ilmarinen samarbetar dagligen, och alla kundrelationer styrs som en helhet. På så vis kan vi erbjuda kunderna det mest omfattande tjänsteurvalet på marknaden under ett och samma tak, säger Juho Laine, försäljningschef vid Pohjola Försäkring, om fördelarna med samarbetet för kunderna.

– Arbetspensionsförsäkring, anskaffning av finansiering och skadeförsäkring utgör inte kärnverksamheten i de flesta företag. Tillsammans säkerställer vi att du kan sköta dina ärenden enkelt och smidigt. Med en kontakt tecknar du såväl de lagstadgade försäkringarna från Ilmarinen som de viktigaste frivilliga försäkringarna från Pohjola Försäkring. Företagarens viktigaste lagstadgade försäkringar är FöPL och ArPL. 

Vi erbjuder dig behändig digital kommunikation och omfattande banktjänster. Pohjola Försäkring och Ilmarinen har haft ett nära samarbete redan i åratal. Vårt gemensamma mål är att hjälpa kundföretagen att nå framgång.

– När man säljer lösningar ska man kunna påvisa alla fördelar finansiellt, till exempel i form av omsättningstillväxt, resultatförbättring eller en minskning av riskerna i företaget, säger Laine.

 

Vi tillför stabilitet i företagarens och arbetsgivarens vardag

Tillsammans betjänar vi såväl företagare som arbetsgivare. Vi vill ge dig trygghet i vardagen för företaget, erbjuda ett heltäckande skydd och hjälpa dig smidigt om något överraskande skulle hända. Vi hjälper dig i allt som kan ske i företaget. 

– När man har kartlagt och identifierat riskerna och hittat lösningar fattar kunden till sist beslut om vad beredskapen ska gälla och omfatta. Allt det här baserar sig på det förtroende som uppstår när man känner till företagets affärsverksamhet och står till tjänst i vardagen, säger Laine.

Tack vare samarbetet kan vi reagera snabbt på förändringar i företagets omständigheter. 

– När kunden väljer alla tjänster under ett och samma tak når meddelanden mottagaren snabbt och ärendena blir säkert skötta, säger Savela.

 

Vi hjälper med att orka i arbetet och förebygger problem

Vår samarbetspartner Ilmarinen erbjuder omfattande tjänster för upprätthållande av arbetsförmågan. Tillsammans vill vi säkerställa att ni mår bra i företaget. Vi identifierar riskerna så att du kan fokusera på affärsverksamheten.

Vi erbjuder dig verktyg och tjänster som hjälper dig att förbättra arbetstillfredsställelse och arbetshälsa samt förebygga utbrändhet och arbetsoförmåga.  

I den hektiska vardagen är det endast få företag som hinner sköta allting självständigt.

– Arbetspensionsförsäkring, anskaffning av finansiering och skadeförsäkring utgör inte kärnverksamheten i de flesta företag. Genom samarbete säkerställer vi att kunderna får sina ärenden enkelt och smidigt skötta av pålitliga aktörer, säger Savela.

Välbefinnande avspeglas i företagets resultat. Allt fler arbetstagare är bekymrade för sin arbetsförmåga och många bedömer att de egna krafterna inte kommer att räcka till i det nuvarande arbetet ända fram till pensionsåldern. Vi vill hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan för att företagets verksamhet inte ska riskeras. 

Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.