” ”

Skydda din arbetsförmåga, företagare!

Håll ditt företags hjul snurrande och satsa på din arbetsförmåga

Du är den viktigaste resursen i ditt företag. En lösning som stöder arbetsförmågan ger dig enkla verktyg för att sköta din hälsa på arbetstid och fritid. Lösningen garanterar också en snabb och högkvalitativ vård och återgång till arbete i alla lägen.

Vad ingår i den lösning som stöder arbetsförmågan?

Försäkringar för arbetstid och fritid:

Tjänster och försäkringar för hälsa och arbetsförmåga:

Olycksfallsförsäkring för företagare ger dig inkomsttrygghet och en möjlighet till snabb återhämtning om du plötsligt råkar ut för en olycka eller drabbas av en yrkessjukdom.

Glöm inte att teckna skydd även för fritiden! Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet. Se till att du får möjlighet till bra och snabb vård. Du får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar dig snabbt och kan börja arbeta.

Hälsoskydd garanterar att du får snabb hjälp och så snart som möjligt kan komma tillbaka till arbetet. Vi rekommenderar att du väljer omfattningen Extra för ditt Hälsoskydd som är en lämplig vårdkostnadsförsäkring för nyckelpersoner och mikroföretagare. Den täcker vårdkostnader för sjukvård på allmänläkar- och specialistläkarnivå.

Lagen kräver inte att företagaren ordnar företagshälsovård till sig själv, men det rekommenderas att man som företagare gör det. Du vinner också själv på att följa upp din hälsa och få en bedömning av arbetsförhållandena.

Nainen hymyilee turvanaan yrittäjän sairausvakuutus.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.