När lönar det sig att ändra firma till aktiebolag?

En firma är en bra företagsform för små företag som säljer sitt kunnande. Framgång och affärsverksamhetens tillväxt kan emellertid medföra behov av att byta företagsform.

Det lönar sig att överväga byte av firma till aktiebolag om:

  • Affärsverksamheten generar vinst som ska sparas.
  • Omsättningen ökar.
  • Man vill bredda ägarunderlaget.
  • Man vill förbättra företagets trovärdighet och image.
  • Firmaföretagaren har dessutom många andra inkomster.

En firma räcker till för företagande med moderata inkomster som går åt i det dagliga livet. När inkomsterna ökar är ett aktiebolag en flexiblare lösning med tanke på beskattningen. Ägaren beskattas då utgående från lön, utdelning eller vardera. 

Senast när det blir fråga om att anställa personal till företaget börjar aktiebolagsformen vara nödvändig. Arbetsgivarens ansvar är mindre riskfyllt, eftersom ett aktiebolag är en självständig juridisk person.

I ett aktiebolag kan ägaren ta ut pengar både i form av lön och utdelning. Ägaren kan dessutom dra nytta av naturaförmåner, såsom till exempel bil- eller telefonförmån. Det blir också enklare att skaffa finansiering, eftersom ett aktiebolag gör det möjligt att välkomna nya aktieägare och placerare. 

Aktiebolagsformen kan vara till nytta också när det blir aktuellt att upphöra med företagsverksamheten. Till exempel skattelättnad i samband med generationsväxling i arvs- och gåvobeskattningen förutsätter bolagsform.

I vilket fall som helst finns det rikligt med faktorer som inverkar på lönsamheten och beskattningen vid en ändring. Det lönar sig därför att allra först överväga byte av bolagsform tillsammans med den egna bokföraren.

Vad ska man komma ihåg när man byter företagsform?

Till ett byte hänför sig alltid vissa praktiska frågor som det är skäl att beakta. 

Man kan bilda och äga ett aktiebolag ensam, men för styrelsen behöver du utöver dig själv en ersättare. Av ett aktiebolag krävs dessutom dubbel bokföring. Det lönar sig alltid att låta en bokföringsbyrå sköta den.

När du byter företagsform får du ett nytt FO-nummer. Kom ihåg att uppdatera det i alla dokument och blanketter som behövs. Och också i dina egna kontaktuppgifter.

När affärsverksamheten övergår till ett nybildat aktiebolag, upphör firmaföretagarens skatteår i och med att aktiebolaget införs i handelsregistret. Ett bokslut måste upprättas över det avslutade skatteåret och skattedeklaration inlämnas.

Hur sker ändringen i praktiken?

En ändring av företagsformen genomförs enkelt genom att bilda ett nytt företag. 

Om du vill behålla det gamla namnet på ditt företag, ska du antingen ändra det i handelsregistret eller avsluta det helt och hållet i samband med att aktiebolaget bildas. Till det nya aktiebolagets namn fogas i fortsättningen som tecken på företagsformen ordet aktiebolag eller dess förkortning ab.

Du måste först teckna alla aktier i det nybildade företaget åt dig själv. Andra eventuella ägare tas med i efterhand.

Hur kan vi hjälpa?

Varje företag är annorlunda och det finns många saker som en ändring kan inverka på. Våra experter står till din tjänst när du planerar ett byte av företagsform. 

Kontakta oss och boka tid, så får du närmare råd.