Pilvenpiirtäjiä kuvattuna alhaalta taivasta vasten.

OP-EMD Hard Currency Corporate IG

Globaalisti ajattelevan valinta

Länsimaiden historiallisen alas painunut korkotaso ja heikohkot kasvunäkymät saavat tuottoa etsivän katseen kääntymään edemmäs. Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainoista löytyy houkuttelevaa tuottopotentiaalia. OP-EMD HC Corporate IG edustaa OP:n kehittyville korkomarkkinoille sijoittavia rahastoja. Se on mutkaton tapa päästä kiinni luottokelpoisten yritysten dollarimääräisiin joukkolainoihin kehittyvillä markkinoilla.

  • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä.
  • Sijoituskohteena kehittyvien talouksien korkean luottoluokituksen yritysten dollarimääräiset joukkovelkakirjalainat.

OP-EMD Hard Currency Corporate IG

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Heikohkot talouskasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet länsimaiden vakavaraisten valtioiden korkotasot historiallisen alhaisille tasoille. Vaatimaton korkotuottopotentiaali onkin kasvattanut nopeasti kehittyvien korkomarkkinoiden suosiota. Omaisuusluokan hyvä tuottokehitys ja hajautushyödyt tukevat suosion kasvua edelleen.

OP-EMD Hard Currency Corporate IG tarjoaa mahdollisuuden osallistua kehittyvissä talouksissa kotipaikkaansa pitävien korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitukset hajautetaan laajasti globaaleille markkinoille keskeisinä kohdemarkkinoina Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-Itä. Rahaston nimessä hard currency tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa länsimaiden valuutoissa noteerattuihin joukkolainoihin, jolloin se ei altistu kehittyvien maiden valuuttojen kurssiriskille. IG eli investment grade puolestaan viittaa rahaston sijoituskohteiden korkeaan luottokelpoisuuteen.

OP-EMD Hard Currency Corporate IG tarjoaa tuottopotentiaalia länsimaiden matalaan korkotasoon turhautuneelle sijoittajalle, joka sietää kehittyviin markkinoihin liittyvän riskin. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Rahasto-osuuteen liittyy verrattain matala hinnan vaihtelun riski. Rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja, koska sijoitusten painopiste on pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa. Korkojen nousu vaikuttaa negatiivisesti rahaston arvoon. Rahastoon sijoittavan on syytä tiedostaa myös kehittyvien maiden talouskehityksessä tapahtuvien heilahteluiden vaikuttavan luottoriskilisien kautta rahaston arvoon. Rahastoa suositellaankin ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli 0.27% 

OP EMD HC Corporate IG rahaston tuotto joulukuussa oli 0.27%, vertailuindeksin tuotto oli 0.27%. Rahaston ja vertailuindeksin tuotot olivat joulukuussa samoja. 

Rahastossa ovat ylipainossa energia ja teollisuussektorien velkakirjat, alipainossa on rahoitussektori. Maantieteellisesti ylipainossa ovat Indonesian, Meksikon ja Kazakstanin yrityslainat, alipainossa Taimaan ja Hong Kongin yrityslainat. Rahastossa on yhteensä 111 eri yrityksen lainoja.  

Vuoden viimeinen kuukausi kehittyvien maiden lainamarkkinoilla oli erittäin vahva. Riskipreemiot laskivat noin 50bp ja ovat nyt tiukimmilla tasoilla lähes kahteen vuoteen. Hyvän performanssin takana on sijoittajasentimentin muutos positiivisempaan suuntaan. Globaalista taantumasta ollaan viimeisen talousdatan pohjalta välttymässä, talouskasvun kehittyvissä maissa odotetaan olevan korkeampi verrattuna länsimaihin. Positiivista kehitystä nähtiin joulukuussa Latinalaisessa Amerikassa. Ecuadorin velkakirjojen hinnat ovat palautuneet marraskuun kriisiä edeltäville tasoille, kun Kansanvälisen Valuuttarahaston tuki maalle jatkuu. Myös Argentiinan lainojen hinnat ovat nousseet, vaikka velan uudelleenjärjestelyyn liittyvä epävarmuus ei olekaan poistunut. Kehittyvien maiden luottokelpoisuus on vuoden 2019 aikana parantunut, ensimmäistä kertaa noin 7 vuoden jälkeen oli luottoluokitusten nostoja enemmän kuin laskuja. Tämä luo hyvän pohjan ensi vuoden sijoitustuotoille. 

Rego Ostonen
s
alkunhoitaja

OP-EMD Hard Currency Corporate IG:n varoista vähintään 90 prosenttia sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody ́s Baa3 tai S&P BBB-. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös johdannaisinstrumentteja, joiden kohde-etuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski. Rahasto pyrkii painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyneiden talouksien, erityisesti Yhdysvaltojen, valuutassa ja suojaa sijoituksiin liittyvän valuuttakurssiriskin euroon nähden.

Rahaston sijoitustoimintaa verrataan JPMorgan CEMBI Broad Diversified – IG -vertailuindeksiin, mutta aktiivisen sijoituspolitiikan myötä sijoitussalkku voi poiketa vertailuindeksistä merkittävästikin. Salkunhoidosta vastaavalla J.P.Morgan Asset Managementin tiimillä on pitkä kokemus omaisuusluokasta, hyvä tuottohistoria ja vahvat globaalit resurssit käytössään.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Rego Ostonen
Vertailuindeksi
CEMBI Broad Diversified IG
Perustamispäivä
20.04.2012
ISIN
FI4000036181
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
193 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
121,21 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A +0,74 % +0,76 % +2,21 % +8,11 % +2,52 % +2,01 %
Vertailuindeksi +0,90 % +1,03 % +2,78 % +9,36 % +3,35 % +2,95 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A -1,06 % +3,57 % +3,35 % -3,81 % +8,30 % +0,62 %
Vertailuindeksi +0,88 % +4,22 % +4,31 % -3,34 % +9,43 % +0,75 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,16 % 7,30 4,53
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.