Maapallo

OP-Maailma

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Maailman tuotto kesäkuussa +3,47%

Kesäkuussa sijoitusmarkkinat hätkähtivät Yhdysvaltain keskuspankki Fedin odotettua tiukkasanaisemmasta viestistä. Ensitulkinta oli, että rahapolitiikan kevein vaihe olisi jo kohta jäämässä taakse, mutta viestiä lievennettiin varsin nopeasti. Korkojen suunta oli kuitenkin alaspäin, mikä suisti jälleen alkuvuonna käynnissä olleen osakerotaation pois raiteiltaan. Arvo- ja sykliset osakkeet jäivät selvästi yhdysvaltalaisista kasvunimistä jälkeen, mikä koitui myös monen sijoittajan ongelmaksi. OP-Maailma rahaston arvo oli kyllä hyvässä nousussa absoluuttisessa mielessä, mutta jäi lopulta varsin reilusti indeksiään heikommaksi. Rahaston kuukauden tuotto oli +3,47 %. Salkun indeksiä heikompaan kehitykseen vaikuttivat eniten painotukset arvo- ja syklisille sektoreille.

Kesäkuun lopussa rahasto on ylipainossa Euroopan sekä kehittyvien talouksien osakkeissa. Syklisissä sekä arvoyhtiöissä on myös merkittävät painotukset. Arvopainotuksia on tehty suuntaamalla sijoituksia arvofaktorin lisäksi mm. yhdysvaltalaisiin paikallispankkeihin sekä markkina-alueista Kanadaan ja Britanniaan. Näitä sijoituksia on kuitenkin pienennetty reilusti kuukauden aikana. Tilalle on ostettu laatufaktorilla painotettuja yhtiöitä sekä Yhdysvalloista, että Euroopasta. Näin ollen Yhdysvaltain paino on myös noussut salkussa hieman. Näiden lisäksi salkun sijoituksia on suunnattu ESG-kriteerein valittuihin yhtiöihin, sekä globaaleihin teemoihin kuten uusiutuvaan energiaan, kestävään ruoantuotantoon, kuljetuslogistiikkaan sekä pilvipalveluihin ja robotiikkaan.

Sijoitusmarkkinoiden viime kuukaudet ovat olleet varsin erinäköiset kuin vuoden ensimmäiset kuukaudet. Alkuvuodesta korot olivat nousussa ja sen myötä sykliset- ja arvo-osakkeet olivat kovassa vedossa. Huhtikuun puolesta välistä lähtien osakemarkkinat ovat olleet enemmän tai vähemmän sivuttaisessa liikkeessä, viime viikkoina tosin vähän nousten. Korkomarkkinoilla inflaation pysy-vyyttä ei hinnoitella, ja usko kasvun pysyvyyteen näyttää myös horjuvan. Vahva talous- ja tuloskasvu hinnoiteltiin markkinoilla jo alkuvuoden aikana, ja kesän alussa vaikuttaa, että näitä positioita on hieman purettu. Epävarmuus keskuspankkien jatkosuunnitelmis-ta ja kasvunäkymän kehittymisestä on riittänyt syyksi varovaisem-malle asemoitumiselle. Kunhan talouksien avautuminen etenee ja kasvun jatkuminen varmistuu, on rotaatiolle kohti syklisyyttä ja korkeampia korkoja jälleen tilaa.

Patrik Moring
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Patrik Moring
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
325 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
55,75 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A +1,93 % +5,69 % +15,74 % +31,44 % +9,94 % +9,38 %
Vertailuindeksi +2,40 % +6,63 % +19,60 % +33,88 % +13,95 % +13,05 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Maailma A +5,90 % +5,97 % −10,54 % +26,95 % +4,52 % +16,49 %
Vertailuindeksi +10,73 % +7,51 % −4,11 % +30,02 % +6,33 % +18,74 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 12,58 % 2,54 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.