Maapallo

OP-Maailma

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa hyvää menoaan, kunnes Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset uudesta erilaisemmasta virusvariantista masensivat markkinoita. Osakekurssit laskivat Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeen voimalla ja korot laskivat selvästi etenkin korkeimman luottoluokituksen omaavilla valtionlainoilla. Inflaatiotarina on edelleen voimissaan viimeisimpien inflaatiolukujen oltua korkeimpia erittäin pitkään aikaan. Muutamissa pienemmissä maissa ohjauskorkoja onkin jo nostettu ja Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa kuukausittaisten lainaostojensa pienentämisen tässä kuussa 120 miljardista dollarista 105 miljardiin dollariin. Euroopan keskuspankin osalta äänenpainot ovat edelleen vahvasti elvytyksen ennallaan pitämisen puolella, eikä ohjauskorkojen nostoista edes hiiskuta ensi vuodellekaan. Talouskasvua koskevat luvut ovat edelleen olleet positiivisia talouksien jatkaessa avautumistaan. Työttömyysluvut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa ovat jatkaneet kohentumistaan ja Yhdysvaltojen osalta voidaankin jo puhua hetkellisestä työvoimapulasta etenkin matalamman tuloluokan ammateissa. Inflaatio lienee tällä hetkellä huipussaan tai ainakin lähellä sitä ja rauhoittumaan päin ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa ensi kesää kohti tultaessa. Inflaatio on aiheuttanut enemmän isoja otsikoita, kuin vaikuttanut markkinaliikkeisiin. Korkotaso lyhyimmissä koroissa on toki noussut hieman, mutta pitemmissä koroissa vaikutus on ollut yllättävänkin pieni. Osakemarkkinoilla on vaikeaa nähdä selviä seurauksia nousseesta inflaatiosta esimerkiksi eri sektorien välillä, eli markkinakin tuntuu näkevän nykyiset inflaatioluvut väliaikaisina ja paluun normaalimmille tasoille olevan edessä piakkoin. Osakemarkkinoiden kannalta uhka korkeasta inflaatiosta tulisi keskuspankkien reaktioiden kautta, eli ohjauskoronnostojen muodossa. Tällä hetkellä keskuspankit kuitenkin edelleen haluavat pitää rahapolitiikkansa äärimmäisen kevyenä kritiikistä huolimatta ja siten vaikuttaa sille, että ohjauskorkojen nostoihin on vielä reippaasti matkaa.

Korkotason äärimataluus etenkin pitkien korkojen osalta, keskuspankkien leppoisuus, edelleen hyvällä tasolla jatkava talouskasvu sekä yritysten tulokset tukevat edelleen riskillisiä omaisuusluokkia. On totta, että osakkeiden arvostustasot etenkin Yhdysvalloissa ovat historiallisesti korkeat, eli osakkeita ei historiallisessa tarkastelussa voi pitää erityisen halpoina, mutta taustalla vaikuttaa vahvasti edellä mainittu korkojen äärimataluus. Vanhoina hyvinä aikoina sijoittaja pystyi alentamaan salkkunsa riskitasoa siirtymällä osakkeista korkomarkkinoille ja edelleen nauttimaan kohtuullista tuottoa korkosijoitusten muodossa. Tällä hetkellä korkomarkkinat eivät valitettavasti tarjoa juurikaan tuottoa, joten tämä siirtyminen on luonnollisesti vähemmän houkuttelevaa ja siten nostaa kynnystä osakkeiden myymiselle ja korkosijoitusten ostamiselle. Emme vielä tiedä riittävästi uuden virusvariantin ominaisuuksista, jotta voisimme arvioida sen seurauksia taloudelle. Suuri osa teollistuneiden maiden väestöstä on nyt rokotettu ja siten suoja ainakin edellisen kaltaisia viruksia vastaan on huomattavasti parempi. Useissa maissa ollaan käynnistämässä kolmatta rokotuskierrosta, joka tulee kohentamaan suojaa entuudestaan. Tiedossa oli erilaisten virusvarianttien ilmaantuminen ja todennäköisintä on, että suoja toimii useimpiin näistä. Auki on vielä, miten hyvin tähän uusimpaan.

Rahaston tuotto jäi marraskuussa lähelle nollaa alkukuukauden vahvan menon hyydyttyä markkinan viruspelkoihin. Yhdysvaltain osakemarkkina jatkoi edelleen vahvinta menoaan dollarinkin vahvistuessa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
365 Meur
Osuuden arvo (14.01.)
58,86 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A +0,03 % +6,10 % +6,63 % +20,13 % +16,82 % +9,12 %
Vertailuindeksi −0,91 % +6,02 % +7,97 % +24,96 % +19,60 % +12,48 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maailma A +5,97 % −10,54 % +26,95 % +4,52 % +26,77 % −2,98 %
Vertailuindeksi +7,51 % −4,11 % +30,02 % +6,33 % +31,07 % −2,31 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 11,86 % 1,74 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.