Maapallo

OP-Maailma

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Maailman tuotto syyskuussa -2,39%

Syyskuu oli kokonaisuudessaan heikko kuukausi sijoitusmarkkinoilla. Korkojen ripeä nousu häiritsi riskimarkkinoiden kehitystä käynnistäen alkuvuodesta tutun rotaation arvo-osakkeisiin uudestaan. Markkina-alueista ainoastaan Japani ja muutama kehittyvä talous, kuten Intia ja Venäjä, päätyivät plussalle. Dollarin vahvistuminen suojasi yhdysvaltalaisten osakkeiden laskua eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta. OP-Maailma rahaston arvo kääntyi luonnollisesti myös alamäkeen markkinan mukana. Rahaston kuukauden tuotto oli -2,39%, mikä oli vertailuindeksin kanssa lähes samoissa lukemissa. Salkun suhteelliseen kehitykseen vaikutti positiivisesti ylipaino Yhdysvaltain ja Japanin markkinoille ja negatiivisesta vaikutuksesta valtaosa tuli laatu- ja kasvutyylin painotuksista.

Syyskuun lopussa rahasto on ylipainossa Yhdysvaltain ja Japanin markkinoilla sekä kehittyvien talouksien osakkeissa. Euroopan paino on laskettu syyskuun puolessa välissä ylipainosta alipainoon. Reflaatioteemaan on painotusta myös pienyhtiöiden kautta, mutta arvo-osakepainotuksia on vähennetty salkusta selvästi. Arvoteemaa salkussa on edelleen Kanadan ja Britannian kautta. Arvon tilalle on ostettu laatufaktorilla painotettuja yhtiöitä sekä Yhdysvalloista, että Euroopasta. Näiden lisäksi salkun sijoituksia on suunnattu ESG-kriteerein valittuihin yhtiöihin, sekä globaaleihin teemoihin kuten uusiutuvaan energiaan, kestävään ruoantuotantoon, kuljetuslogistiikkaan sekä pilvipalveluihin ja robotiikkaan.

Talousnäkymien epävarmuus, kiinahuolet, korkojen nousu ja tulosepävarmuus ovat saaneet sijoittajat varpailleen. Markkinoiden perusta on kuitenkin edelleen hyvin vahva. Vaikka kasvuhuippu on ohitettu, jatkuu kasvu kuitenkin vahvana jatkossakin. Tuottajahintoja ajavat tuotantokapeikot ovat ohimenevä ilmiö, eikä pysyvämmästä inflaatiosta ole havaintoja. Keskuspankit liikkuvat äärimmäisen varovaisesti pyrkiessään normalisoimaan politiikkaansa, eikä koroilla siksi ole edellytyksiä rajumpaan nousuun. Maltillinen nousu kertoo enemmän talouden tervehtymisestä. Uskomme, että mahdollisesti jatkuva korjausliike voi avata sijoittajalle houkuttelevan paikan lisätä salkun osakepainotusta.

Patrik Moring
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Patrik Moring
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
334 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
57,32 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A +1,04 % +3,45 % +7,85 % +27,98 % +12,74 % +10,12 %
Vertailuindeksi +1,36 % +4,40 % +9,82 % +30,51 % +16,69 % +13,72 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Maailma A +5,90 % +5,97 % −10,54 % +26,95 % +4,52 % +19,77 %
Vertailuindeksi +10,73 % +7,51 % −4,11 % +30,02 % +6,33 % +23,30 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 11,85 % 2,41 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.