OP-Suomi Indeksi II B

OP-Suomi Indeksi II B -rahastolla sijoitat helposti ja edullisesti suomalaisiin osakkeisiin
1

Sijoita helposti kotimaisiin osakkeisiin

Yhdellä helpolla sijoituksella sijoitat noin 50 Suomen suurimpaan pörssiyhtiöön ja hajautat sijoituksesi tehokkaasti tuttuihin suomalaisiin yhtiöihin.

2

Kustannustehokas indeksirahasto pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Matalien palkkioiden vuoksi OP-Suomi Indeksi on loistava vaihtoehto sijoittamiseen kotimaiselle osakemarkkinalle.

3

OP-bonuksia rahasto-osuuksista

Omistaja-asiakkaana saat OP-bonuksia myös rahasto-osuuksista.

Kotimainen vaihtoehto matalia kuluja arvostavalle sijoittajalle

OP-Suomi Indeksi II B:n varat sijoitetaan Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -vertailuindeksin mukaisesti suomalaisiin osakkeisiin. Rahasto sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä ja joka arvostaa passiivista salkunhoitoa ja matalia kustannuksia. Rahaston salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan ja siten rahaston hallinta-, merkintä- ja lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa rahastoon vain sen verran, kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

Tukeva kivijalka sijoitussalkulle

OP-Suomi Indeksi II B muodostaa sijoitussalkulle tukevan kivijalan, jota voit täydentää muilla rahastoilla tai suorilla osakesijoituksilla. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahasto täydentää oivallisesti muita sijoituskohteitasi esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. Suosittelemme OP-Suomi Indeksiä erityisesti pitkän aikavälin sijoituskohteeksi, jossa osuuksia lunastetaan aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,10 % 0,20 % 0,10 %

OP-Suomi Indeksi II-sarjan minimimerkintäsumma on 100 000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia.

OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin huhtikuun tuotto 0,7 %

Suomen osakemarkkinat nousivat hieman huhtikuussa. Rahaston vertailuindeksi OMX Helsinki Benchmark Cap päätyi 0,7 % nousuun.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -indeksin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Rahaston rakenteesta johtuen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten teollisuuteen, rahoitusalaan ja teknologiateollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Koska rahasto on passiivinen indeksirahasto, ei rahastonhoitaja voi tehdä yksittäisiä poissulkupäätöksiä. Rahasto pohjautuu indeksiin, josta on poissuljettu yhtiöt, joilla on yhteyksiä kiistanalaisten aseiden tuotantoon. Lisäksi indeksistä on poissuljettu yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille) ja yhtiöt, joilla on erittäin vakavia ESG-rikkomuksia.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Vertailuindeksi huomioi yhtiöiden ESG-arvosanan, ja painottaa paremman ESG-arvion saaneita yhtiöitä.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Rahasto pohjautuu MSCI ESG Universal -indeksille, joka hyödyntää sekä MSCI ESG Rating, että MSCI ESG Rating Trend -tietoa, jonka pohjalta painotetaan paremman arvion saaneita yhtiötä. ESG Rating analyysi analysoi myös yhtiön hyvän hallintotavan tason.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap -index
Perustamispäivä
15.06.2018
ISIN
FI4000315734
Osuussarja
Institutionaalinen tuotto-osuus
Rahaston koko
219 Meur
Osuuden arvo (05.06.)
108,27 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (02.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Indeksi B −1,91 % −4,55 % −3,92 % −2,67 % +7,00 % -
Vertailuindeksi −1,87 % −4,58 % −3,75 % −2,43 % +7,17 % -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Suomi Indeksi B −13,71 % +20,41 % +12,00 % +23,70 % −13,49 % −0,38 %
Vertailuindeksi −13,83 % +20,64 % +12,33 % +24,09 % −13,58 % −0,15 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi Indeksi B 16,88 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.