R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Haastava huhtikuu sijoitusmarkkinoilla

R2 Crystalin tuottoestimaatti huhtikuulle on +2,28 prosenttia. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti huhtikuussa +0,30 prosenttia. R2 Crystalin rahastoista 15 tuotti positiivisesti ja vastaavasti ainoastaan 3 tuotti negatiivisesti kuluneen kuukauden aikana. Rahaston virallinen Q1/2022 arvo valmistui nyt toukokuun alkupuoliskolla ja vuoden ensimmäisen kvartaalin tuotto on +2,0 %.

Salkun rahastoista parhaiten menestyivät huhtikuussa multi-strategian rahasto Citadel, CTA-rahasto MAN AHL Evolution ja multi-strategian-rahasto D.E. Shaw Oculus. Vastaavasti heikoiten menestyivät Credit-rahasto Davidson Kempner, relative value -rahasto AM Asia ja credit-rahasto Golden Tree.

Sijoitusmarkkinoilla nähtiin runsaasti liikehdintää myös huhtikuussa korkojen jatkaessa nousuaan kummallakin puolella Atlanttia. Myös osakemarkkinat laskivat reippaasti huhtikuussa. Ukrainan kriisin vaikutus on edelleen vaimentunut, mutta keskuspankkipolitiikan käynnissä olevan muutoksen merkitys kasvanut entuudestaan. Inflaatio jatkaa edelleen hyvin korkeana ja tämä pitää keskuspankkiirit kiireisinä. Miten saada inflaatio talttumaan ilman, että talouskehitys tästä kärsisi? Perinteinen tapa taistella inflaatiota vastaan on ohjauskorkojen nosto, joka pyrkii talouden jarruttamiseen ja siten inflaatiopaineiden neutraloimiseen. Koronakriisistä elvyttäessä rahapolitiikan muutoksessa ei ole pidetty kiirettä epävarmuuksien vallitessa ja siten tämä muutos normaalimpaan suuntaan onkin viivästynyt normaalia pidemmäksi. Normalisointi on kuitenkin nyt käynnistynyt ja ohjauskorkojen nostoja odotetaan reippaasti Yhdysvalloista ja myös euroalueella odotukset useista koronnostoista ovat nousseet jo tälle vuodelle. Korkojen nousu on tänä vuonna aiheuttanut korkosijoittajille tappiota, jopa historiallisen korkeita. Myös valuuttamarkkinoilla on nähty pitkästä aikaa merkittävää liikettä. Valuutat olivat yllättävänkin vakaita viime vuonna huolimatta muissa omaisuusluokissa koetusta heilunnasta ja nyt markkinoiden merkittävimmän valuutan eli Yhdysvaltojen dollarin huomattava vahvistuminen lähes kaikkiin valuuttoihin nähden on saanut aikaan aaltoja, jotka heijastuvat myös muihin omaisuusluokkiin. Dollarin laajaa vahvuutta kuvaava indeksi on vahvistunut tänä vuonna 7–8 %, joka on merkittävä liike näin lyhyessä ajassa.

Indeksitasolla hedge-rahastoista parhaiten huhtikuussa pärjäsivät jälleen CTA- ja makrorahastot, jotka hyötyivät nousevista koroista ja vahvistuvasta dollarista sekä nousevista raaka-aineiden hinnoista. Lisäksi kasvanut volatiliteetti kaikissa omaisuusluokissa on lisännyt muun muassa edellä mainittujen strategioiden sijoitusmahdollisuuksia. Vastaavasti suurimmissa vaikeuksissa olivat eniten suoraa osariskiä sisällään pitävät equity hedge -strategian rahastot ja osa kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. Näitä strategioita painoivat esimerkiksi yleinen markkinoiden heikkous.

R2 Crystal teki huhtikuun lopussa lunastuksen fixed income relative value -strategian rahastosta.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
469 Meur
Osuuden arvo (31.05.)
139 680,93 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A −0,32 % +2,60 % +4,78 % +7,94 % +6,59 % +5,22 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
R2 Crystal A +7,95 % −2,08 % +7,16 % +6,66 % +6,06 % +4,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 2,51 % 3,25 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy