R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 20,00 % Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) tuottoindeksin tuoton ylittävästä tuotosta. Palkkio määräytyy neljännesvuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden tuottojen perusteella. Tuottosidonnaista palkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys tarkasteluhetkeä edeltävän kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksona on negatiivinen.

Positiivinen toukokuu

R2 Crystalin tuottoestimaatti toukokuulle on +0,74 prosenttia. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti toukokuussa +1,05 prosenttia. R2 Crystalin rahastoista 15 tuottivat positiivisesti ja vastaavasti kolme rahastoa negatiivisesti toukokuun aikana. Toukokuu oli jälleen positiivinen kuukausi sijoitusmarkkinoilla, joskin esimerkiksi osakkeiden nousu oli maltillisempaa kuin alkuvuonna.

Salkun rahastoista parhaiten menestyivät toukokuussa CTA-rahasto MAN AHL Evolution +3,25 %, distressed-rahasto Davidson Kempner +3,12 % ja credit-rahasto GoldenTree +2,43 %. Vastaavasti heikoiten menestyivät multi-strategian-rahasto Citadel -2,30 %, fixed income relative value -rahasto Concordia -0,38 % ja multi-strategian-rahasto Point72 -0,15 %.

Globaalin talouskasvun jatkuessa vahvistuvalla uralla, elvytyshanojen pysyessä täysin auki, ovat odotukset inflaation kiihtymisestä nousseet yhä useampien ajatuksiin. Toistaiseksi markkinoilla hinnoitellaan inflaation kiihtyvän vain väliaikaisesti, aivan kuten keskuspankitkin sanovat asian laidan olevan. Todellisuudessa on tietenkin vaikea tietää, kuinka pysyvä ilmiö inflaatiosta voisi tulla. Keskuspankit sanovat, että koska inflaatio on väliaikainen ilmiö, riittää niillä siksi kärsivällisyyttä seurata tilanteen kehittymistä, ennen kuin rahapolitiikkaa tarvitsee kiristää. Korkojen nousuun ei ehkä hyvin velkaantuneessa maailmassa olisikaan mahdollisuuksia. Sijoitusmarkkinoilla kasvun kiihtyminen ja inflaation nousu on alkuvuonna näkynyt korkojen nousuna ja rotaationa osakemarkkinoilla. Huhtikuun jälkeen tässä teemassa on ollut hieman taukoa, vaikka toukokuun aikana merkkejä paluusta nähtiinkin. Yhdysvaltain korkotaso on pysynyt vakaana jo jonkin aikaa, mutta Euroopassa pitkät korot ovat olleet noususuunnassa. Korot ovat toki edelleen hyvin matalilla tasoilla. Osakemarkkinoilla Eurooppa on ollut paras markkina, Yhdysvaltain jäädessä heikommaksi. Kehittyvät markkinat ja Japani ovat selvästi näiden takana. Valuuttamarkkinoilla Euroopan ja Yhdysvaltain korkoeron supistuessa, myös dollari on kääntynyt heikkenevään suuntaan.

Indeksitasolla hedge-strategioista pärjäsivät parhaiten, jälleen kerran, equity hedge -strategian rahastot. Osakestrategiat hyötyivät erityisesti kehittyen talouksien positioista ja pienemmässä mittakaavassa yhdysvaltalaisten large-cap yritysten positioista. Suhteellisesti heikointa kulkuaan ovat jatkaneet relative value -strategian rahastot. Relative value -rahastoille toukokuu oli haastava, kun koroissa liikkeet jäivät vähäisiksi ja volatiliteetti loisti poissaolollaan.

R2 Crystal teki toukokuun alussa lisäsijoituksen multi-strategian-rahasto Poin72:een. Point72 on suljettu uusilta merkinnöiltä, mutta meille avautui mahdollisuus lisäsijoitukseen, jonka päätimme hyödyntää. Meillä on hankevirrassa muutama uusi rahasto ja tulemme näillä näkymin tekemään uusia sijoituksia alkusyksystä.
Toukokuun aikana R2 Crystalin velka-aste pysyi muuttumattomana ja olemme pitäneet valuuttasuojat täysimääräisesti päällä.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Venäläinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
398 Meur
Osuuden arvo (30.06.)
129 487,80 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A +0,07 % +1,28 % +2,25 % +9,97 % +4,37 % +5,22 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
R2 Crystal A +2,72 % +7,95 % −2,08 % +7,16 % +6,66 % +2,25 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 4,76 % 2,21 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy