R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Vuosi 2023 pakettiin positiivissa merkeissä sijoitusmarkkinoilla

R2 Crystalin tuottoestimaatti joulukuulle on +0,78 prosenttia. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti joulukuussa +0,56 prosenttia. R2 Crystalin rahastoista 15 tuotti positiivisesti ja vastaavasti 5 negatiivisesti kuluneen kuukauden aikana. R2 Crystalin Q4 2023 virallinen arvo (NAV) valmistuu helmikuun 2024 puolivälissä.

Joulukuun aikana salkun rahastoista parhaiten menestyivät CTA-rahasto ja kaksi credit-rahastoamme. Vastaavasti heikoiten menestyivät Aasiaan erikoistunut credit-rahasto, yksi multi-strategian-rahasto ja tail hedge -strategian rahasto. R2 Crystalin alla olevien rahastojen tuotot vaihtelivat joulukuun aikana -2,4 %:in ja +4,6 %:in välillä.

Vuosi päättyi iloisiin tunnelmiin, kun sekä korko- että osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa alkanutta nousukiitoaan. Joulupukkiralli oli globaali ilmiö lukuun ottamatta Kiinan osakemarkkinaa, jossa taloushuolet painoivat pörssin tuottoluvut pakkaselle kuukausitasolla. Tapahtumarikas vuosi koetteli sijoittajan hermoja useampaan otteeseen, kun odottamattomia riskejä ilmaantui horisonttiin niin keväällä uhanneen pankkikriisin kuin geopoliittisten riskienkin muodossa. Lopulta vuosi 2023 osoittautui kuitenkin oikein tuottoisaksi sijoitusvuodeksi. FED:n joulukuun kokous yllätti sijoittajat kyyhkysmäisyydellään ja sai aikaan voimakasta ostointoa niin korko- kuin osakemarkkinoilla. Keskuspankin päivitetyt ennusteet työllisyyden, inflaation ja talouskasvun osalta vahvistivat talouden pehmeän laskun todennäköisyyttä. FED uskoo laskevansa ohjauskorkoaan kolme kertaa vuonna 2024. EKP:n linja sen sijaan on peilikuva FED:n politiikasta, sillä EKP pitää yhä rahapolitiikan virityksen kireänä, vaikka Euroopassa talouslukujen anti on ollut heikkoa ja talousalue on taantuman partaalla.

Hedge-rahastot pinnistivät markkinoiden imussa positiivisen tuoton puolelle, joskin jälleen kerran markkinoiden täyskäännös aiheutti osalle pelureista painetta. CTA-rahastojen tuottojen hajonta oli erityisen suurta joulukuussa ja parhaiten menestyivät ne, jotka olivat jo ehtineet pienentämään short-positioita sekä osakkeissa että koroissa. Kokonaisuudessaan vuosi oli pettymys CTA-rahastoille, joille ei löytynyt pidempiaikaisia trendejä hyvinkin poukkoilevassa markkinassa. Global macro -rahastot päättivät sijoitusvuoden 2023 nousussa, mutta CTA-rahastojen tapaan mennyt vuosi oli strategian rahastoille varsin heikko, ainakin allekirjoittaneelle se suurin pettymys. Vuosi 2023 oli varsin tapahtumarikas ja oli käsikirjoitukseltaan kuin tehty makrorahastoille. Lopputulos oli kuitenkin varsin laiha, ja yksittäisenä suurimpana syynä oli marraskuussa 2023 nähty (mini)pankkikriisi, jonka seurauksena korot laskivat hetkellisesti todella nopeasti ja satuttivat rahastojen positioita. Tämän tapahtuman jälkeen makrorahastoilla oli haasteita ja uskalluksen puutetta kasvattaa riskitasoja ja positioitua markkinoilla nähtyjen virtauksien mukaisesti tai niitä jopa ennakoiden. Multi-strategian-rahastoille sekä joulukuu että koko vuosi 2023 olivat vahvoja. Joskin tuottoluvut jäivätkin kokonaisuudessaan matalammiksi kuin vuonna 2022. Erityisesti pääomiltaan suurimmat rahastot olivat vahvassa iskussa ja tuottivat totutun positiivisesti. Credit-rahastot intoutuivat joulukuussa mukavaan nousuun yleisen markkinapositivismin perässä. Kokonaisuudessaan vuodesta 2023 muotoutui yllättävänkin vahva vuosi credit-strategioille, joskin isossa kuvassa tuotot jäivät likvidin high yield -markkinan taakse. Muokkasimme R2 Crystalin portfoliota suhteellisen paljon vuoden 2023 aikana ja osittain nämä muutokset näkyvät allokaatiossa vasta vuoden 2024 puolella. Näillä ja lähiajan muutoksilla vastaamme muuttuvaan markkinaympäristöön ja hankimme portfolioon uusia tuottokomponentteja.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 45 päivää, jonka jälkeen vahvistetut merkinnät ja lunastukset näkyvät salkussasi.

Kun teet rahastomerkinnän se vahvistetaan vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä. Merkintä toteutetaan sen vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet merkinnän 1.4., niin se vahvistuu 30.6.

Kun teet rahastolunastuksen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä, lunastus vahvistetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet lunastuksen 30.6. klo 16 mennessä, niin se vahvistuu 30.9.

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
502 Meur
Osuuden arvo (31.01.)
146 305,26 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A +1,44 % +2,37 % +3,52 % +3,02 % +5,21 % +5,40 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
R2 Crystal A +7,16 % +6,66 % +6,06 % +4,26 % +2,99 % +1,44 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 3,01 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy