R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Markkinoiden hermoilu kasvoi marraskuussa

R2 Crystalin tuottoestimaatti marraskuulle on +0,80 prosenttia. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti marraskuussa -2,34 prosenttia. R2 Crystalin rahastoista 14 tuottivat positiivisesti ja vastaavasti 6 rahastoa tuotti negatiivisesti kuluneen kuukauden aikana.

Salkun rahastoista parhaiten menestyivät fixed income relative value -strategian rahasto Concordia G-10 +2,62 %, multi-strategian-rahasto Citadel +2,6 % ja tail hedge -strategian rahasto Brevan Howard Global Volatility +2,23 %. Vastaavasti heikoiten menestyivät EM macro -rahasto Pharo Gaia -1,78 %, credit-rahastot Golden Tree -1,35 % ja SVP -1,29 %.

Osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa hyvää menoaan, kunnes Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset uudesta erilaisemmasta virusvariantista masensivat mielet. Osakekurssit laskivat Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeen voimalla ja korot laskivat selvästi etenkin korkeimman luottoluokituksen omaavilla valtionlainoilla. Inflaatiotarina on edelleen voimissaan viimeisimpien inflaatiolukujen oltua korkeimpia erittäin pitkään aikaan. Muutamissa pienemmissä maissa ohjauskorkoja onkin jo nostettu ja Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa kuukausittaisten lainaostojensa pienentämisen tässä kuussa 120 miljardista dollarista 105 miljardiin dollariin. Euroopan keskuspankin osalta äänenpainot ovat edelleen vahvasti elvytyksen ennallaan pitämisen puolella, eikä ohjauskorkojen nostoista edes hiiskuta ensi vuodellekaan. Talouskasvua koskevat luvut ovat edelleen olleet positiivisia talouksien jatkaessa avautumistaan. Työttömyysluvut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa ovat jatkaneet kohentumistaan ja Yhdysvaltojen osalta voidaankin jo puhua hetkellisestä työvoimapulasta etenkin matalamman tuloluokan ammateissa. Korkotaso lyhyimmissä koroissa on noussut hieman, mutta pitemmissä koroissa ovat olleet yllättävänkin pieniä. Osakemarkkinoilla on ollut vaikeaa nähdä selviä seurauksia nousseesta inflaatiosta esimerkiksi eri sektorien välillä, eli markkinakin tuntuu näkevän nykyiset inflaatioluvut väliaikaisina ja paluun normaalimmille tasoille olevan edessä piakkoin. Osakemarkkinoiden kannalta uhka korkeasta inflaatiosta tulisi keskuspankkien reaktioiden kautta, eli ohjauskoronnostojen muodossa. Tällä hetkellä keskuspankit kuitenkin edelleen haluavat pitää rahapolitiikkansa äärimmäisen kevyenä kritiikistä huolimatta ja siten vaikuttaa sille, että ohjauskorkojen nostoihin on vielä reippaasti matkaa. Yhdysvalloissa koronnostoja voitaisiin nähdä ensi kesänä, jos talous pystyy jatkamaan menoaan nykyiseen tahtiin.

Indeksitasolla marraskuu oli haastava kuukausi myös hedge-rahastoilla ja kaikki alastrategiat laskivat kuukauden aikana. Suhteellisesti parhaiten pärjäsivät relative value -strategian rahastot, jotka kirjasivat maltillista laskua muun muassa volatiliteetin nousun myötä. Suurimmassa paineessa olivat equity hedge -ja CTA-rahastot. Equity hedge -rahastot laskivat yleisen markkinakehityksen mukana ja suurimmat tappiot syntyivät yhdysvaltalaisista small cap -osakkeista ja EM-positioista. CTA-rahastoja laskivat dollarin vahvistuminen ja raaka-aineiden vaihteleva kehitys.

R2 Crystal teki marraskuun alussa uuden sijoituksen Aasian markkinoille keskittyvään credit-rahastoon. Tämä avaa meille uusia tuottokomponentteja jatkuvasti kehittyvältä ja kasvavalta markkinalta. Edellä mainitun lisäksi teimme lisäsijoituksen raaka-aineisiin erikoistuneeseen Pimco commodity core -rahastoon.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Venäläinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
439 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
133 723,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A +0,31 % +1,33 % +3,27 % +5,60 % +6,47 % +4,99 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
R2 Crystal A +7,95 % −2,08 % +7,16 % +6,66 % +5,60 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 3,62 % 1,70 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy