Kuva 37 2022

OP Fortum Takuukorko 37/2022

Merkintä keskeytetty


OP Fortum Takuukorko 37/2022 -laina on noin 1-vuotinen sijoitus Fortum Oyj:n osakkeen kehitykseen.

Avaintietoja:

  • OP Fortum Takuukorko 37/2022 -lainan merkintäaika on 29.08.2022 – 30.09.2022
  • Laina-aika on noin 1 vuoden
  • Lainan korko nimellispääomalle on 17 % (alustava, vähintään 15 %). Korko ei ole riippuvainen kohde-etuuden kurssikehityksestä.
  • Jos kohde-etuuden arvonmuutos on välillä 0 ja -30 % (negatiivinen), saa sijoittaja nimellispääoman takaisin. Nimellispääoman takaisinmaksuun ja hyvityksen maksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski
  • Laina on pääomaturvaamaton. Jos kohde-etuuden Referenssihinta on 5.10.2023 alle 70 % suhteessa kohde-etuuden Alkuarvoon, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan osakkeen kurssikehitystä vastaavasti

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.