Helsinki ilmasta

OP Suomi Booster 35/2021

Laina on OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde

Avaintietoja:

  • OP Suomi Booster 35/2021 -lainan myyntiaika on 18.10.2021 – 19.11.2021
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 31.12.2027.
  • Laina-aika on noin 6 vuotta
  • Lainan tuottokerroin on 280 % (alustava, vähintään 250 %) osakeindeksin positiiviselle arvonmuutokselle, jota ei ole rajattu.
  • Jos kohde-etuuden arvonmuutos on välillä 0 ja -20 % (negatiivinen), saa sijoittaja nimellispääoman takaisin, mutta hyvitystä ei synny. Nimellispääoman takaisinmaksuun ja hyvityksen maksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski
  • Laina on pääomaturvaamaton. Jos kohde-etuuden Referenssihinta on alle 80 % suhteessa kohde-etuuden Alkuarvoon per 25.11.2027, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan indeksin kehitystä vastaavasti

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.