Säästöhenkivakuutus eli säästövakuutus tunnetaan myös nimellä sijoitusvakuutus

Säästöhenkivakuutus eli säästövakuutus on yksi vakuutussäästämisen tuotteista, joka sopii pitkäaikaiseen säästämiseen. Säästöhenkivakuutuksesta puhuttaessa käytetään usein myös termejä sijoitusvakuutus ja säästövakuutus.

Mikä on säästöhenkivakuutus eli säästövakuutus? Vakuutussäästämisen termit tutuiksi

Vakuutussäästäminen sopii sekä kokeneille sijoittajille että säästämistä aloitteleville. Vakuutussäästämisen yleisimpiin termeihin perehtyminen on hyvä tapa aloittaa tähän säästämisen ja sijoittamisen muotoon tutustuminen.

Säästöhenkivakuutus tarkoittaa vakuutussopimusta, johon valitaan edunsaaja sekä säästösummalle että kuolintapausturvalle. Säästöhenkivakuutuksen kautta voit säästää ja sijoittaa useisiin eri kohteisiin. Voit valita yhden vakuutussopimuksen sisälle erilaisia rahastoja ja sijoituskoreja, joihin sijoittamalla säästöhenkivakuutuksesi arvo voi nousta. 

Sijoitussidonnaisista säästöhenkivakuutuksista käytetään usein myös termiä säästövakuutus. Säästövakuutus tarkoittaakin useimmiten samaa asiaa säästöhenkivakuutuksen kanssa. Tuotteita vertaillessa kannattaa olla tarkkana ja varmistua siitä, että harkitsemasi tuote on ominaisuuksiltaan juuri sinulle sopiva.

Säästöhenkivakuutukseen kuuluu henkivakuutus

Säästöhenkivakuutus on toimiva tapa yhdistää henkivakuutus ja säästäminen. Jos kuolet säästöhenkivakuutuksen voimassaoloaikana, säästösi maksetaan itse valitsemallesi edunsaajalle. Kuolemantapauksessa säästösi maksetaan edunsaajalle jo ennen perunkirjoitusta tai kuolinpesäselvittelyjä. Säästövakuutuksen edunsaajaksi voit valita vaikkapa läheisesi tai jonkin yhdistyksen.

Vakuutuskuori tuo hyötyjä sijoituskohteiden vaihtajalle

Usein käytetään termiä vakuutuskuori, kun puhutaan vakuutussäästämisen tuotteista kuten säästövakuutuksista. Vakuutuskuori tarkoittaa, että vakuutus muodostaa kuoren erilaisille sijoituskohteille. Vakuutussäästäjä pystyy yhdellä vakuutussopimuksella hajauttamaan säästönsä monipuolisesti erilaisiin sijoituskohteisiin.

Säästöhenkivakuutuksen verotus on etu, sillä sinun ei tarvitse maksaa sijoituskohteiden tuotosta veroa vaihtaessasi sijoituskohteita vakuutuskuoren sisällä. Säästöhenkivakuutuksen eli sijoitusvakuutuksen verotus tapahtuu vasta, kun nostat säästöjäsi vakuutuskuoresta.

OP Sijoitusvakuutus
OP Säästösopimus

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit toimivat.