OP-Amerikka Pienyhtiöt

Edelläkävijän osakerahasto

OP-Amerikka Pienyhtiöt sopii rahalle, joka viihtyy siellä, missä tapahtuu: maailman suurimmilla osakemarkkinoilla. Tähän rahastoon sijoittamalla pääset hyötymään tuoreiden tulokkaiden kurssinoususta, josta myöhemmin heräävät myöhästyvät.

  • Kohdemarkkinana Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
  • Sijoituskohteena pienyhtiöt, joiden alkuvaiheen kurssinousuun myöhemmän vaiheen sijoittajat eivät ehdi mukaan.

Yhdysvallat on yrittäjyyden kotimaa, jossa panostetaan edelleen vahvasti tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Ideat ja innovaatiot poikivat jatkuvasti uusia pienyrityksiä. OP-Amerikka Pienyhtiöiden salkkuun poimitaan valtavasta tarjonnasta sellaisia osakkeita, joissa nähdään parhaat kestävän pitkän aikavälin tuloskasvun ainekset.

Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat jokaiseen hyvin hajautettuun salkkuun. OP-Amerikka Pienyhtiöt sopii sijoittajalle, joka haluaa olla mukana eturintamassa hyötymässä kiinnostavimpien uusien yritysten kasvupotentiaalista eikä aristele suuriakaan ajoittaisia hinnanvaihteluita. Rahastoa suositellaan pitkäaikaiseen osakesijoittamiseen sijoittajille, jotka aikovat lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Amerikka Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 100-150 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI USA Small Cap Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa kokonaisriskin seurannassa suhteellista Value-at-Risk lähestymistapaa (VaR). Rahaston VaR-luku ei saa olla yli kaksinkertainen suhteessa vertailuindeksin VaR-lukuun. Lisätietoa VaR-laskennasta on saatavilla OP-Rahastoyhtiön rahastoesitteestä. Rahaston sijoituskohteista saamat tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Suositus: tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa. Rahaston osuuksia voi merkitä, lunastaa ja vaihtaa jokaisena pankkipäivänä. Jos toimeksianto on vastaanotettu klo 16.00 mennessä, se toteutetaan saman pankkipäivän arvoon.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Joonas Hämäläinen
Vertailuindeksi
MSCI USA Small Cap Net Return
Perustamispäivä
08.07.2013
ISIN
FI4000066642
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,90%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
111 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
238,40 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Pienyhti?t A −1,14 % −1,65 % +3,45 % −3,61 % +8,45 % +6,68 %
Vertailuindeksi −2,66 % −4,39 % +1,33 % −6,11 % +10,52 % +11,23 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Amerikka Pienyhti?t A +4,48 % −13,53 % +25,85 % +3,55 % +28,23 % −0,63 %
Vertailuindeksi −0,42 % −5,89 % +29,07 % +8,55 % +28,15 % −3,10 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Pienyhti?t A 26,16 % -0,21 -
Vertailuindeksi 26,53 % -0,30 -