OP-High Yield

Matalasta luottamuksesta tuntuviksi tuotoiksi

Korkeampaa riskiä seuraa korkeampi tuotto. Tämä on kantava ajatus myös OP-High Yield -korkorahastossa, joka pyrkii kääntämään matalan luottoluokituksen yrityslainat lisätuotoiksi sijoittajan salkkuun.

  • Sijoituskohteena matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat.

OP-High Yield sijoittaa varansa pääsääntöisesti Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettuihin matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Kun rahaston sijoituskohteena ovat matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat, arvioidaan takaisinmaksuun sisältyvän keskimääräistä enemmän riskejä. Epävarmuuden kääntöpuolena high yield -lainojen tuottopotentiaali on oleellisesti valtionlainoja ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoja parempi.

Korkosijoituksia pidetään kelpo keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-High Yield tarjoaa miellyttävää korkotuottopotentiaalia riskiä sietävälle sijoittajalle. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti, joten valuuttakurssiriskiä rahaston osuudenomistaja ei joudu kantamaan. OP-High Yield -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-High Yield -rahaston lokakuun tuotto +2,07%

Lokakuussa Euroopan high yield -markkina tuotti +1,80%. Kaasun hinnan laskettua pelko energiakriisistä hälveni hieman ja riskilisät kapenivat. Myös korkojen nousu taittui, ja luottotappioilta säästyttiin jälleen kerran. OP-High Yield -rahasto tuotti +2,07% eli 0,26% markkinaindeksiä paremmin. Hyviä ylipainoja salkussa olivat vaateketju Tendam Brands, kaasuntuottaja Neptune Energy ja lääkevalmistaja Nidda Healthcare. Huonommin pärjäsivät rakennusyhtiö Webuild, margariinivalmistaja Upfield ja Deutsche Pfandbriefbank.

Ensimarkkina oli edelleen vaisu, sillä uusia emissioita tuli vain muutama. Niistä rahasto sijoitti pelihallioperaattori Cirsan liikkeeseenlaskemaan uuteen joukkolainaan. Jälkimarkkinoilla ostimme Medical Properties Trust -yhtiön bondeja ja myimme pois toisen kiinteistöyhtiön Unibail-Rodamco-Westfieldin pääomalainat. Rahaston pitkäaikainen omistus öljyntuottaja EnQuestissa päättyi, sillä yhtiö lunasti joukkolainansa pois emmekä osallistuneet sen uuteen dollarimääräiseen emissioon. Markkinalta poistuivat myös tietullioperaattori Autostraden bondit ja Deutsche Bankin alemman etuoikeuden joukkolainat, jotka nousivat hyvään luottokelpoisuusluokkaan.

Syksyn aikana jatkunut hiljaisuus ensimarkkinalla lisää vähitellen painetta yhtiöiden rahoitushankintaan tulevaisuudessa. Näyttää selvältä, että koko vuoden 2023 emissiot jäävät tavallista vähäisemmiksi. Nykykäsityksen mukaan yhtiöt eivät kuitenkaan ensi vuonnakaan joudu ahdinkoon vaan riskilisät kattavat helposti ennustetut luottotappiot. High yield -omaisuusluokan tuottoihin epävarmuutta näyttävät tällä hetkellä tuovan ennen kaikkea epävarmuus keskuspankkien toimista inflaation hillitsemiseksi ja uutiset koko globaalin talouden suunnasta.

Ville Vuonokari
salkunhoitaja

OP-High Yield on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on enintään BB+ tai vastaava. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus vaihtelee tyypillisesti välillä 75–100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5–5,0, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 70–100 liikkeeseenlaskijan korkoinstrumenttiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays Pan European High Yield Index (3% constrained, Euro hedged). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tommi Kokkarinen, Ville Vuonokari
Vertailuindeksi
Barclays Pan European High Yield Index (3 % constrained, Euro hedged)
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807615
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
694 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
196,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-High Yield A +3,65 % +0,58 % −1,92 % −9,01 % −2,36 % −0,58 %
Vertailuindeksi +4,08 % +0,03 % −2,15 % −9,40 % −1,27 % +0,41 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-High Yield A +5,98 % −3,63 % +9,35 % −0,64 % +2,97 % −9,94 %
Vertailuindeksi +6,77 % −3,59 % +11,32 % +2,32 % +3,46 % −10,15 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-High Yield A 5,96 % -1,84 2,95
Vertailuindeksi 5,45 % -2,09 -