Jäätikköä

OP-Ilmasto

Vastuullista tuottoa

Kasvava huoli ilmaston lämpenemisestä heijastuu myös sijoitustoimintaan. OP-Ilmasto paketoi sekä ympäristön että varallisuuden kestävän kehityksen samaan salkkuun. Sijoitukset keskittyvät sektoreille, joilla ilmastonmuutokseen varautuminen korostuu.

  • Kohdemarkkinana sekä kehittyvät että kehittyneet osakemarkkinat, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
  • Sijoituskohteena yritykset, joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen torjumisella on myönteinen vaikutus.

Vaikkei ilmastonmuutosta kyetä kokonaan torjumaan, voidaan se nykytietämyksen valossa rajoittaa siedettävälle tasolle. Ilmastomuutoksen hillitseminen edellyttää päästöjen kasvun ripeää pysäyttämistä, päästötöntä energiantuotantoa sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön lisäämistä. Kaikki tämä edellyttää huomattavia investointeja. OP-Ilmasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen torjumisella on muutoin myönteinen vaikutus. Nämä yritykset voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, vaihtoehtoisia energialähteitä, jäte- tai vesihuoltoa sekä kierrätystä tai niillä voi olla erityistä alan tietotaitoa. Sijoitustoiminnassa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristönäkökulmaa.

OP-Ilmasto soveltuu vastuulliselle osakesäästäjälle, joka etsii rahoilleen tuottoa ja haluaa samalla edistää ilmastomuutoksen hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisua. Rahasto on suunnattu pitkäaikaiseen osakesäästämiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto -7,80%, viiteindeksi -5,94%

Huhtikuussa rahaston tuottoon vaikuttivat positiivisesti rakennusmateriaali- ja autoteollisuuden yhtiöt mutta korjausliike uusiutuvassa energiassa, IT- ja elektroniikan yhtiöissä oli sen verran voimakas ja ajoittui juuri koko kelanterikuukauden ajalle, että painoi rahaston tuoton negatiiviseksi. Salkkumme isoimmistä positioista suurin osa tuotti hyvin, kuten esimerkiksi puumateriaaliyhtiö West Fraser Timber (+13%), sähköajoneuvoyhtiö BYD (+10,6%), autokomponenttiyhtiö Valeo (+4,5%) ja mm. sähköpotkupyöriä valmistava Yadea (+3,8%). Myös yhdyskuntapalveluyhtiöt kuten jätteiden käsittelijät yleisesti pärjäsivät hyvin. Samalla monet sähköistymiseen liittyvät ja uusiutuvaan energian yhtiöt kuten Enphase Energy (-15%), Generac Holdings (-22%), MYR Group (-11%) sekä IT yhtiöt kuten ASML Holdings (-10%) tuottivat negatiivisesti. Poikkeuksena vaihtoehtoisten energiatuottajien joukossa olivat vetyä tuottavat yhtiöt kuten Linde ja Air Liquide, jotka jatkoivat vahvoina myös huhtikuussa. Vuoden 2021 tulosjulkistukset sekä vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin tulokset ovat olleet suhteellisen vahvoja ja positiivisia tulosyllätyksiä on ollut selkeästi enemmän kuin pettymyksiä: koko salkun EPS luvun painotettu keskiarvo oli 7,6% odotuksia korkeampi. Tuuli- ja aurinkovoimayhtiöillä edelleen oli toimitusketjuhaasteisiin liittyviä tulosten heikkouksia ja muutamilta yhtiöiltä kuten Johnson Controls tarvetta hieman pehmentää loppuvuoden ennusteita, josta tässä markkinatilanteessa yhtiöiden osakekurssejä rangaistiin ylivoimakkaasti.

Huhtikuussa siirsimme hieman enemmän painoa edelleen uusiutuvaan energiaan ja hankimme lisää mm. Xinyi Solar Holdings yhtiötä. Lisäsimme myös sähköakkuja valmistavan Samsung SDI yhtiön painoa sekä navigaatioratkaisuilla mm päästöjä vähentävän sekä maataloudessa lannoitteiden käyttöä optimoivan Trimblen painoja.

Koronnosto-osotusten vahvistuminen USA:ssa piti markkinasentimentin jännittyneenä koko kuukauden aikana ja yhtiöitä rangaistiin ylivoimakkailla kurssikorjauksilla pienistäkin negatiivisista uutisista. Joidenkin yhtiöiden kohdalla, kuten esimerkiksi salkkuyhtiömme West Fraser Timber osalta käytiin yli 10% liikkeitä sekä alas että takaisin ylös itse yhtiöstä riippumattomista, toimialan muihin yhtiöihin liittyvistä syistä. Inflaatiolukemia, joihin on ehtinyt vaikuttaa Ukrainan sodan nostamat mm ruuan hinnat, ovat myös alkaneet tulla esiin. USA:n tuottajahintainflaatio kiihtyi 15%:iin ja vastaavia lukuja on viimeksi nähty 1970 luvulla. Kuluttajahintainflaatio USA:ssa on 8,5% ja FED ilmoittikin nostavan korkoa 0,5% aiemman 0,25% sijaan. Teollisuuden luottamus (PMI) USA:ssa vahvistui kuitenkin edelleen hieman palvelusektorin luottamuksen hieman heiketessä. Euroopassa teollisuuden ja palvelusektoreiden trendit olivat päinvastaiset ja talouden näkymät yleisesti pirityivät. Euroopan inflaatio on 7,4% mutta se ei näy palvelusektorilla. Yksittäisissä Euroopan maissa inflaatio alkoi jo olla erittäin korkeaa, kuten esim. Saksassa tuottajainflaatio oli 30% ja Baltian maissa kuluttajahintainflaatiot olivat EU alueen korkeimmat (Virossa +19%, energiakomponentti oli EU:ssa viime kuukausina +40%-tason molemmin puolin).

Kristiina Vares-Wartiovaara
salkunhoitaja

OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Climate Paris Aligned Net. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
393 Meur
Osuuden arvo (25.05.)
53,37 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A −1,42 % −4,44 % −20,96 % −2,25 % +14,38 % +8,01 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +8,31 % −10,32 % +20,85 % +28,35 % +27,51 % −18,69 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ilmasto A 18,87 % -0,10 -
Vertailuindeksi - - -