Jäätikköä

OP-Ilmasto

Vastuullista tuottoa

Kasvava huoli ilmaston lämpenemisestä heijastuu myös sijoitustoimintaan. OP-Ilmasto paketoi sekä ympäristön että varallisuuden kestävän kehityksen samaan salkkuun. Sijoitukset keskittyvät sektoreille, joilla ilmastonmuutokseen varautuminen korostuu.

  • Kohdemarkkinana sekä kehittyvät että kehittyneet osakemarkkinat, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
  • Sijoituskohteena yritykset, joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen torjumisella on myönteinen vaikutus.

Vaikkei ilmastonmuutosta kyetä kokonaan torjumaan, voidaan se nykytietämyksen valossa rajoittaa siedettävälle tasolle. Ilmastomuutoksen hillitseminen edellyttää päästöjen kasvun ripeää pysäyttämistä, päästötöntä energiantuotantoa sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön lisäämistä. Kaikki tämä edellyttää huomattavia investointeja. OP-Ilmasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen torjumisella on muutoin myönteinen vaikutus. Nämä yritykset voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, vaihtoehtoisia energialähteitä, jäte- tai vesihuoltoa sekä kierrätystä tai niillä voi olla erityistä alan tietotaitoa. Sijoitustoiminnassa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristönäkökulmaa.

OP-Ilmasto soveltuu vastuulliselle osakesäästäjälle, joka etsii rahoilleen tuottoa ja haluaa samalla edistää ilmastomuutoksen hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisua. Rahasto on suunnattu pitkäaikaiseen osakesäästämiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto elokuussa -4,78%, vertailuindeksi -3,84%

Rahaston arvo nousi elokuun alkupuolella mutta päätyi miinukseen loppukuukaudesta. Eniten laskuun vaikuttivat osakkeet, jotka olivat alkuvuoden tai kesän nousurallin aikana vahvoilla, esimerkiksi jotkut uusiutuvaan energiaan (SolarEdge Technologies, SSE), sen varastointiin (Generac Holdings) ja vihreään autoiluun (BYD, Yadea) liittyvät osakkeet liikkuivat voimakkaasti. Parhaiten tuottivat kuukauden aikana, päätyen plussan puolelle viemäröintiyhtiö Advanced Drainage Systems (+16%), joka korotti vuoden kasvuennusteet, jätteistä ruoka-lisukkeita tuottava edullinen Darling Ingredients (+11%) ja sähköinfrastruktuuria kehittävä MYR Group (+6%).

Elokuussa teimme verraten paljon salkkumuutoksia huomioiden että kesän nousurallin tuloksena oli tarve vähentää painoa nousseissa osakkeissa ja samalla jatkoimme varautumista mahdollisen tulevan talven energiakriisiin ja talouden hidastumiseen. Myimme kokonaan pois salkusta esim. Siemensin (voimakkaasti altistunut talouden kasvuun), Nvidian (kallis) ja MYR Groupin (salkussa on muita mielenkiintoisempia toimialan yhtiöitä). Vähensimme painoa autokompponenttivalmistaja Valeossa, viemäröintiyhtiö Advanced Drainage Systemsissä, metsäyhtiö West Fraser Timberissä (yhtiö näkee puun saatavuus- ja kuljetushaasteita), aurinkovoimayhtiö Enphase Energyssa, jäteyhtiöissä Waste Connections, Waste Management ja monissa muissa yhtiöissä. Uusina hankimme salkkuun sähkö- ja vesiteknologiayhtiön Valmont Industries, suomalaisen Valmetin, jolla myös positiivista altistumista sekä vesi- että sähkömarkkinan kehitykseen ja lisäksi defensiivisia ja viime aikojen ilmaston kuivuuteen ratkaisuja tuottavia vesiyhtiöitä China Water Affairs Groupin, AO Smithin ja Mueller Industries:in. Kaiken kaikkiaan kuukauden aikana vaihdoimme yhtiöiden painoja siten että defensiivisten toimialojen ja sähköistymiseen laajasti altistuneiden yhtiöiden suhteelliset painot selkeästi nousivat ja teknologian sekä tasaisesti muiden toimialojen painot hieman laskivat.

Elokuun alkupuoli oli jatkoa heinäkuun vahvalle sentimentille, mutta kuun puolivälin tietämissä yleinen riskinottohalukkuus kääntyi heikompaan suuntaan. Keskuspankkiirien symposium Jackson Holessa, USA:ssa elokuun lopulla vakuutti markkinat entisestään siitä, että inflaatio taltutetaan riippumatta sen vaikutuksesta talouskasvuun. Keskeiset osakeindeksit laskivat (esim. S&P 500 -5,0 %, Euro STOXX 600 -4,1 %) ja korot nousivat (USA:n 10-vuotinen +0,54 %-yks. 3,19 %:iin ja Saksan 0,72 %-yks. 1,54 %:iin). Talous on ostopäällikköindeksien mukaan laajasti ottaen hidastumassa, mutta vielä maltillisesti. Näkymät ovat sumuiset erityisesti Euroopassa, jossa kyse on lähinnä energiakriisin syvyydestä. Kiinassa asuntomarkkinat ovat vaikeuksissa ja leviäminen muuhun talouteen ainakin jossain määrin väistämätöntä. Valopilkkuna toimii Yhdysvallat, jossa teollisuus toistaiseksi kasvaa.

Kristiina Vares-Wartiovaara
salkunhoitaja

OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Climate Paris Aligned Net. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen
Vertailuindeksi
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
379 Meur
Osuuden arvo (05.10.)
54,56 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A −3,95 % +4,93 % −7,23 % −4,68 % +13,60 % +8,09 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +8,31 % −10,32 % +20,85 % +28,35 % +27,51 % −16,88 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ilmasto A 22,45 % -0,26 -
Vertailuindeksi - - -