Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Maltillinen.

OP-Maltillinen

Parempaa tuottoa ilman suuria riskejä

Riskitaso ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. OP-Maltillinen liikkuu molemmissa kultaista keskitietä. Se on vaivaton säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

  • OP-Maltillinen sopii säästäjälle, joka tavoittelee varoilleen talletuksia parempaa tuottoa.
  • Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Toisin kuin yksittäiset rahastot tai osakkeet, se tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Kun rahastovalinta on osunut oikeaan, sekä riskit että tuotot tuntuvat omaan tilanteeseen sopivilta. OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli elokuussa -0,67% ja alkuvuoden tuotto on +5,16%

Rahaston tuotto oli hieman miinuksella elokuussa, kun osakemarkkinoiden vire oli mollivoittoinen. Kuun lopussa kurssien suunta kääntyi kuitenkin jälleen ylöspäin. Suurinta laskua nähtiin kiinteistösektorin ongelmien kanssa painiskelevan Kiinan osakemarkkinoilla. Korot tuottivat osakkeita paremmin kuun aikana, mutta tuotot jäivät niissä maltillisiksi. Kuun alussa tapahtunut Yhdysvaltojen luottoluokituksen lasku sai aikaan hermostuneisuutta sekä korko- että osakemarkkinoilla. Tämän lisäksi reaalikorkojen voimakas nousu herätti uudestaan huolet osakemarkkinoiden arvostustasojen kestävyydestä ja se heijastui negatiivisesti kurssikehitykseen.

Rahastossa kasvatettiin Suomen osakemarkkinan painoa kuun alussa ja samalla kevennettiin Pohjoismaiden painoa. Kehittyvien markkinoiden lohkossa kasvatettiin Intian painoa ja kevennettiin Kiinan painoa. Amerikan osakemarkkinoilla lisäsimme aktiiviriskiä ostamalla tasapainotettua indeksisijoitusta ja myymällä laajaa indeksiä. Korkopuolella kasvatimme duraatiota valtiolainojen lohkossa. Lisäksi vähensimme painoa heikomman luottoluokituksen yrityslainoissa (High Yield) ja lisäsimme painoa paremman luottoluokituksen yrityslainoissa (Investment Grade).

Talouskasvun selkärankana toiminut vahva palvelusektori osoitti hienoisia pehmenemisen merkkejä, kun palvelusektorin luottamusluvut heikentyivät globaalisti.

Fed:n pääjohtajan puhe Jackson Holen keskuspankkiirikokoontumisessa oli pitkälti vanhan kertausta. Powell totesi, että vaikka hintapaineet ovat selvästi hellittäneet, niin inflaatio on yhä liian korkealla tasolla rahapolitiikan keventämistoimia ajatellen. Hän myös korosti Yhdysvaltojen talouden olevan vahvalla pohjalla ja kestävän poikkeuksellisen hyvin korkeamman korkotason tuomat vastatuulet.

OP Varainhoidon näkemys on yhä riskiä karttava, eli salkussa on tavallista enemmän korkosijoituksia ja tavallista vähemmän osakesijoituksia. Osakesijoituksissa alipainotus on kohdistettu erityisesti sykliseen Eurooppaan, jonka uskomme kärsivän muita markkinoita enemmän globaalin talouskasvun hidastuessa.

Ville Pekkala
salkunhoitaja

Valtaosa OP-Maltillinen -rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,25%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2283 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
142,24 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +0,37 % +0,06 % +2,15 % +2,72 % +2,15 % +2,11 %
Vertailuindeksi +0,63 % +0,72 % +4,14 % +5,76 % +3,53 % +4,54 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −12,84 % +3,75 %
Vertailuindeksi −3,07 % +16,90 % +6,85 % +12,05 % −12,92 % +6,45 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 6,14 % - 3,11
Vertailuindeksi 6,88 % - -