OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto

Reaaliomaisuus eli vaihtoehtoiset omaisuusluokat ovat nousseet osake- ja korkosijoitusten rinnalle, osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston kautta sijoitat helposti ja pienilläkin summilla kiinteistöyhtiöihin ja infrastruktuuriin.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto sijoittaa pörssissä listattuihin kiinteistöyhtiöihin ja infrastruktuuriin. Rahasto hajauttaa sijoituksiaan laajasti:

  • vuokra-asuntoihin
  • toimitiloihin
  • palvelukiinteistöihin
  • logistiikkakiinteistöihin
  • infrastruktuuriin kuten sähkön-, kaasun- ja vedenjakeluyhtiöihin

Sijoittamalla reaaliomaisuuteen hajautat riskiä ja voit sijoittaa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin helposti vaikkapa säännöllisen rahastosäästösopimuksen kautta. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 7 vuotta, joten se sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Reaaliomaisuus eli vaihtoehtoiset omaisuusluokat ovat nousseet osake- ja korkosijoitusten rinnalle, osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto sijoittaa reaaliomaisuusyhtiöihin, joiden pääasiallisena liiketoimintana on omistaa ja hallinnoida reaaliomaisuutta.

Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi kiinteistösijoitus- ja infrastruktuuriyhtiöt. Rahasto on osakemarkkinoille sijoittava toimialarahasto eli ei omista kiinteistöjä. Suhteessa muihin listattuihin yrityksiin reaaliomaisuusyhtiöt maksavat hyvää osinkotuottoa sekä osakkeen hinta vaihtelee vähemmän kuin muilla yhtiöillä.

Rahasto on vaivaton tapa sijoittaa pörssilistattuihin kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöihin.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahaston toukokuun tuotto oli -2,71 %

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahaston toukokuun tuotto oli -2,71 % kulujen jälkeen, joka oli linjassa eurooppalaisten osakkeiden keskimääräisen markkinatuoton kanssa. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat saksalainen kauppakeskuskiinteistöjä omistava Deutsche Euroshop AG ja UK:ssa terveyskeskuskiinteistöjä omistava Assura PLC. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat UK:ssa logistiikkatiloja vuokraavat Segro PLC ja Tritax Big Box REIT.

Salkun viisi suurinta omistusta ovat saksalaiset vuokra-asuntoihin sijoittavat Vonovia ja LEG, logistiikkakiinteistöjä omistava Segro PLC, toimitilaa omistava Land Securities Group PLC UK:sta ja belgialainen sähkönsiirtoverkkoja operoiva Elia Group SA.

Toukokuussa saatiin Euroopassa edellisen kuukauden tapaan ennätyskorkeat inflaatioluvut. EKP:n pääjohtaja ilmoittikin, että negatiivisten korkojen aika on pian ohi. USA:ssa sen sijaan inflaatio näyttäisi taittuneen laskuun ainakin hetkellisesti. Saksan julkaisema IFO-indeksi kertoi yllättäen saksalaisten yritysten näkymien hienoista kirkastumista. Myös teollisuuden PMI-indeksit puoltavat kasvun yhä jatkuvan, vaikka sodan tuomat pullonkaulat toimituksissa vaivaavat ja rahapolitiikan kiristäminen lähestyy.

Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on suurimmalta osalta yrityksistä takana. Kiinteistösijoitusyhtiöt kommentoivat vuokrausasteiden kohentumisesta ja näkymien kirkastumisesta pandemian jälkeen. Amerikkalainen Amazon kertoi vähentävänsä logistiikkakiinteistöjä Amerikassa. Tämä vaikutti myös eurooppalaisten listattujen logistiikkayritysten osakekursseihin negatiivisesti, vaikka Amazonin tilanvähennystarve ei kosketa Eurooppaa. Sijoittajien kiinnostus sektoria kohtaan jatkui vilkkaana ja suuntautui etenkin korkeammin tuottaviin tuottaviin kauppakeskuskiinteistöihin. Rahaston salkussa olevasta Deutsche Euroshopista tehtiin ostotarjous yli 40 % preemiolla suhteessa sen viimeiseen kaupankäyntikurssiin.
kaupankäyntikurssiin.
Infrayhtiöiden tulokset ylittivät analyytikkoennusteet ja säilyttivät ohjeistuksensa loppuvuodelle. Nopeasti muuttunutta tarvetta korvata venäläinen kaasu on paikattu mm. hankkimalla LNG-säiliöaluksia. Italialainen kaasuverkkoa operoiva Snam teki ostosopimuksen nestemäistä maakaasua varastoivasta aluksesta, joka voi muuttaa nesteen kaasuksi. Säännellyt verkkoyhtiöt ovatkin avainasemassa uusia energiaratkaisuja toteutettaessa.

Katsauskaudella myimme kaikki belgialaisen Cofinimmon osakkeet ja ostimme arvostukselta edullisempaa espanjalaista toimitiloihin sijoittavaa Inmobiliaria Colonial yhtiön osakkeita. Lisäksi ostimme portugalilaisen sähkönsiirtoverkkoja operoivan Ren-Rede Energetin osakkeita.

Minna Laine
salkunhoitaja

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto. Se sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille, sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka tekevät sijoituksia tai joiden liiketoiminta muutoin liittyy kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja metsään. Rahaston keskeisimmät sijoitukset kohdistuvat vuokra-asuntoihin, toimitilakiinteistöihin ja logistiikkakiinteistöihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on ollut GPR General Quoted Europe TOP 75 17.1.2022 saakka. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahaston (ent. OP-Kiinteistö) sijoituspolitiikka on muuttunut merkittävästi 18.1.2022 alkaen.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Minna Laine
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807573
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
81 Meur
Osuuden arvo (28.06.)
235,79 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Real Asset Companies A −9,23 % −12,34 % −15,60 % −13,18 % +1,93 % +2,60 %
Vertailuindeksi 0,00 % 0,00 % −4,19 % +0,38 % +7,38 % +6,50 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Real Asset Companies A +13,44 % −9,15 % +30,67 % −9,99 % +20,07 % −16,62 %
Vertailuindeksi +14,96 % −6,95 % +31,06 % −10,99 % +20,70 % −5,85 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Real Asset Companies A 18,69 % -0,69 -
Vertailuindeksi 14,74 % 0,04 -