OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto

Reaaliomaisuus eli vaihtoehtoiset omaisuusluokat ovat nousseet osake- ja korkosijoitusten rinnalle, osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston kautta sijoitat helposti ja pienilläkin summilla kiinteistöyhtiöihin ja infrastruktuuriin.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto sijoittaa pörssissä listattuihin kiinteistöyhtiöihin ja infrastruktuuriin. Rahasto hajauttaa sijoituksiaan laajasti:

  • vuokra-asuntoihin
  • toimitiloihin
  • palvelukiinteistöihin
  • logistiikkakiinteistöihin
  • infrastruktuuriin kuten sähkön-, kaasun- ja vedenjakeluyhtiöihin

Sijoittamalla reaaliomaisuuteen hajautat riskiä ja voit sijoittaa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin helposti vaikkapa säännöllisen rahastosäästösopimuksen kautta. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 7 vuotta, joten se sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Reaaliomaisuus eli vaihtoehtoiset omaisuusluokat ovat nousseet osake- ja korkosijoitusten rinnalle, osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto sijoittaa reaaliomaisuusyhtiöihin, joiden pääasiallisena liiketoimintana on omistaa ja hallinnoida reaaliomaisuutta.

Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi kiinteistösijoitus- ja infrastruktuuriyhtiöt. Rahasto on osakemarkkinoille sijoittava toimialarahasto eli ei omista kiinteistöjä. Suhteessa muihin listattuihin yrityksiin reaaliomaisuusyhtiöt maksavat hyvää osinkotuottoa sekä osakkeen hinta vaihtelee vähemmän kuin muilla yhtiöillä.

Rahasto on vaivaton tapa sijoittaa pörssilistattuihin kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöihin.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahaston lokakuun tuotto oli 4,43 %

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahaston lokakuun tuotto oli 4,43 % kulujen jälkeen, joka oli linjassa eurooppalaisten osakkeiden keskimääräisen markkinatuoton kanssa. Kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttivat UK:sta Land Securities Group PLC ja saksalainen LEG Immobilien SE. Vastaavasti kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttivat Care Property Invest NV Belgiasta ja ruotsalainen Corem Property Group.

Salkun viisi suurinta omistusta ovat saksalaiset vuokra-asuntoihin sijoittavat Vonovia ja LEG Saksasta, logistiikkakiinteistöjä omistava Segro UK:sta, sähkönsiirto- ja jakeluverkkoja operoivat Elia Group Belgiasta ja toimitilakiinteistöjä omistava Land Securities UK:sta.

Lokakuu oli kaksijakoinen kuukausi Amerikan ja Euroopan osakemarkkinoilla. Lokakuun alun laskumarkkina vaihtui voimakkaaseen nousuun, vaikka inflaatiolukemat ylittivät entiset ennätykset. Kuluttajahintojen nousu kiihtyikin Euroalueella odotuksia voimakkaammin, mikä laittaa EKP:n rahapolitiikalle painetta jatkaa koronnostolinjalla, vaikka talouden kasvuennusteet eivät näytä lupaavilta. Fokus markkinoilla onkin kääntynyt inflaatiosta taantumaan ja sen hallintaan.

Yritysten kolmannen neljänneksen tulokset jäivät etenkin teknologiayhtiöiden osalta huomattavasti ennusteista. Kiinteistösijoitusyhtiöiden tulokset ylsivät suurelta osin analyytikkoennusteisiin. Vuokrausmarkkina oli säilynyt vahvana ja etenkin logistiikkayhtiöt saivat merkittäviä vuokrienkorotuksia läpi. Kiinteistöjen arvoissa ei juurikaan nähty alaskirjauksia, mutta yhtiöt kommentoivat, että vastaavia korotuksia vuokriin tuskin on jatkossa tulossa. Transaktiomarkkina hiljentyi, koska sijoittajat haluavat nähdä mille tasolle korot stabiloituvat.

Reaaliomaisuusyhtiöt lisäsivät painoa UK:ssa opiskelija-asuntoja omistavassa ja vuokraavassa Unite Groupin osakkeissa. Opiskelijat ovat palanneet lähiopetukseen koronan jälkeen ja vuokraus asteet ovat nousseet koronaa edeltävälle tasolle. Lisäsimme myös painoa saksalaisessa vuokra-asuntoyhtiö LEG:ssa. Yhtiön arvostus on tullut erittäin mielenkiintoiselle tasolle. Vähensimme painoa yhtiöissä, joiden velkaisuus on korkea ja korkojen nousu aiheuttaa kasvavia korkokustannuksia.

Minna Laine
salkunhoitaja

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto. Se sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille, sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka tekevät sijoituksia tai joiden liiketoiminta muutoin liittyy kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja metsään. Rahaston keskeisimmät sijoitukset kohdistuvat vuokra-asuntoihin, toimitilakiinteistöihin ja logistiikkakiinteistöihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on ollut GPR General Quoted Europe TOP 75 17.1.2022 saakka. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahaston (ent. OP-Kiinteistö) sijoituspolitiikka on muuttunut merkittävästi 18.1.2022 alkaen.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Minna Laine
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807573
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
103 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
209,26 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Real Asset Companies A +4,73 % −8,74 % −20,15 % −26,04 % −6,75 % −0,42 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Real Asset Companies A +13,44 % −9,15 % +30,67 % −9,99 % +20,07 % −26,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Real Asset Companies A 22,62 % -1,24 -
Vertailuindeksi - - -