Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Rohkea

OP-Rohkea

Rohkean ja uhkarohkean erottaa aktiivinen salkunhoitaja

OP-Rohkea on pitkän aikavälin säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeita tuottoja eikä pelkää ajoittaisia arvonvaihteluita. Kattava hajautus ja ketterä salkunhoito säästävät sijoittajalta markkinoiden seuraamisen vaivan.

  • OP-Rohkeassa korostuu korkea osakepaino, joka tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaammat heilahtelut.
  • Korvaukseksi suuremmista arvonvaihteluista rahasto tarjoaa pitkällä aikajänteellä paremman tuotto-odotuksen.

OP-Rohkea on yksi OP:n kolmesta säästäjille kohdennetusta yhdistelmärahastosta. Suurin osa sen varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja pienempi osa korkomarkkinoille. Näin rahasto sijoittuu riskitasoltaan alemmaksi kuin puhdas osakerahasto. Jo pienellä sijoitussummalla on mahdollista hajauttaa erittäin laajasti ja kustannustehokkaasti. Kattava maantieteellinen sekä korko- ja osakemarkkinoille jakautuva hajautus tekevät OP-Rohkeasta houkuttelevan vaihtoehdon säästäjälle, joka ei halua itse aktiivisesti tarkkailla sijoitusmarkkinoiden liikkeitä. OP-Rohkeaan säästäessä voi luottaa siihen, että salkunhoidon ammattilaiset seuraavat markkinoita taukoamatta ja tekevät tarvittavat toimenpiteet, jotta itse voi keskittyä rauhassa muihin asioihin.

OP-Rohkea sopii säästäjälle, jolta löytyy sekä kanttia että kärsivällisyyttä. Rahaston korkea tuotto-odotus rakentuu muita säästäjien rahastojamme suuremmasta osakepainosta. Se tuo mukanaan korkopainotteisia rahastoja voimakkaamman alttiuden markkinoiden heilahteluille. OP-Rohkeaan säästävä sietää hetket, joina säästöjen arvo on laskusuunnassa. Hän tietää, että pitkäjänteisessä sijoittamisessa aika kotiuttaa osuudet koittaa suotuisammassa vaiheessa. OP-Rohkea soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua. Lyhytaikaiseen säästämiseen sopivat paremmin tasaisemman tuottokehityksen rahastot.

Rahaston tuotto oli elokuussa -1,09% ja alkuvuoden tuotto on +7,07%

Rahaston tuotto jäi miinukselle elokuussa, kun osakemarkkinoiden vire oli mollivoittoinen. Kuun lopussa kurssien suunta kääntyi kuitenkin jälleen ylöspäin. Suurinta laskua nähtiin kiinteistösektorin ongelmien kanssa painiskelevan Kiinan osakemarkkinoilla. Korot tuottivat osakkeita paremmin kuun aikana, mutta tuotot jäivät niissä maltillisiksi. Kuun alussa tapahtunut Yhdysvaltojen luottoluokituksen lasku sai aikaan hermostuneisuutta sekä korko- että osakemarkkinoilla. Tämän lisäksi reaalikorkojen voimakas nousu herätti uudestaan huolet osakemarkkinoiden arvostustasojen kestävyydestä ja se heijastui negatiivisesti kurssikehitykseen.

Rahastossa kasvatettiin Suomen osakemarkkinan painoa kuun alussa ja samalla kevennettiin Pohjoismaiden painoa. Kehittyvien markkinoiden lohkossa kasvatettiin Intian painoa ja kevennettiin Kiinan painoa. Amerikan osakemarkkinoilla lisäsimme aktiiviriskiä ostamalla tasapainotettua indeksisijoitusta ja myymällä laajaa indeksiä. Korkopuolella kasvatimme duraatiota valtiolainojen lohkossa. Lisäksi vähensimme painoa heikomman luottoluokituksen yrityslainoissa (High Yield) ja lisäsimme painoa paremman luottoluokituksen yrityslainoissa (Investment Grade).

Talouskasvun selkärankana toiminut vahva palvelusektori osoitti hienoisia pehmenemisen merkkejä, kun palvelusektorin luottamusluvut heikentyivät globaalisti.
Fed:n pääjohtajan puhe Jackson Holen keskuspankkiirikokoontumisessa oli pitkälti vanhan kertausta. Powell totesi, että vaikka hintapaineet ovat selvästi hellittäneet, niin inflaatio on yhä liian korkealla tasolla rahapolitiikan keventämistoimia ajatellen. Hän myös korosti Yhdysvaltojen talouden olevan vahvalla pohjalla ja kestävän poikkeuksellisen hyvin korkeamman korkotason tuomat vastatuulet.

OP Varainhoidon näkemys on yhä riskiä karttava, eli salkussa on tavallista enemmän korkosijoituksia ja tavallista vähemmän osakesijoituksia. Osakesijoituksissa alipainotus on kohdistettu erityisesti sykliseen Eurooppaan, jonka uskomme kärsivän muita markkinoita enemmän globaalin talouskasvun hidastuessa.

Ville Pekkala
salkunhoitaja

Yhdistelmärahastona OP-Rohkea sijoittaa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osin myös korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70–100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0–30 %. Osakepainoa säädellään aktiivisesti osakemarkkinariskin hallitsemiseksi ja tuottomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää erityisesti osake- ja korkoriskien hallintaan.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Ville Pekkala
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,45%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
695 Meur
Osuuden arvo (22.09.)
115,93 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Rohkea A +1,34 % +0,16 % +3,82 % +3,80 % +6,09 % +4,23 %
Vertailuindeksi +1,67 % +0,97 % +5,88 % +7,64 % +8,96 % +8,23 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Rohkea A −9,04 % +20,14 % +3,67 % +18,55 % −12,73 % +5,60 %
Vertailuindeksi −4,41 % +23,00 % +8,06 % +20,66 % −11,87 % +8,77 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Rohkea A 8,09 % - 1,53
Vertailuindeksi 9,32 % - -