Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Pienten kotimaisten voimaa

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali ja mahdollisuus kurssinousuun. Pienyhtiöiden valtti suhteessa jätteihin on tuotoksi kääntyvä kasvunvara. Vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

  • Sijoituskohteena markkina-arvoltaan pienet ja keskisuuret kotimaiset yhtiöt.

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin ovat haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto elokuussa -1,4%

Maailman osakemarkkinat, Suomi mukaan lukien, olivat hienoisessa laskussa elokuun aikana. Toisen vuosineljänneksen raportointikausi toi esiin eroja eri maanosien yhtiöiden tuloskunnossa: yhdysvaltalaisyritysten tulokset olivat odotuksia parempia laajalla rintamalla, eurooppalaisten olivat vaisumpia ja suomalaisten selvästi vielä eurooppalaista tasoa pehmeämpää. Useat suomalaiset suuryritykset ovat kärsineet joko yhtiökohtaisista ja tai toimialaliitännäisistä ongelmista kevään ja kesän aikana, mikä on näkynyt niiden niin tulos- kuin osakekurssikehityksessäkin. Kuluvan vuoden aikana Suomen osakemarkkinan kehitys onkin jäänyt selvästi jälkeen erityisesti Yhdysvaltojen, mutta myös Euroopan osakemarkkinoiden kehityksestä. Suomen osakemarkkinassa on keskimäärin enemmän syklisiä yhtiöitä kuin esimerkiksi Euroopassa ja se on osaltaan painanut Suomen osakemarkkinan kehitystä talousdatan ollessa vaatimatonta.

OP-Suomi Pienyhtiöt rahaston elokuun tuotto, -1,4 prosenttia kehittyi vertailuindeksin (-1,7%) tuottoa vahvemmin, mutta jäi laajemman OMX Helsinki Cap tuotto-indeksin (-0,4%) tuottokehityksestä. Suhteessa vertailuindeksiin tuottoa paransi ylipainot Kamuxissa (käytettyjen autojen kaupan piristyminen) ja Nanoformissa. Myös alipaino alipaino negatiivisen tulosvaroituksen antaneessa Revenio Groupissa tuki suhteellista kehitystä. Tuottoa rasitti puolestaan ylipainot BHG Groupissa ja Glastonissa sekä Marimekon alipaino.

Elokuun lopussa Pienyhtiöt rahastossa oli 56 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta Huhtamäki, Metsä Board, Kojamo, TietoEvry ja Qt. Elokuussa ostimme salkkuun uutena sijoituksena Reveniota, jonka osake laski tulosvaroituksen seurauksena 27%. Lisäksi kasvatimme omistustamme Qt:ssa, Kamuxissa ja Kojamossa. Elokuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Metsä Boardissa, Kamuxissa ja Detection Technologyssa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kemira, Caverion ja Vaisala.

Globaalin talouden kasvuriskit ovat hieman pienentyneet, mutta ne eivät ole poistuneet. Energian hinta ja logistiikkakustannukset ovat laskeneet, ja yritysten toimitusketjujen tilanne on selvästi parantunut, joskaan ei vielä täysin normalisoitunut. Nouseva korkotaso ahdistaa edelleen kuluttajaa ja vaikka inflaation kasvu vaikuttaisi taittuneen, yleinen noussut hintataso saattaa hillitä merkittävästikin kulutuskäyttäytymistä. Elvyttävistä toimista huolimatta riski Kiinan talouden pehmenemisestä lisää epävarmuutta niin maailman talouskasvuun kuin osakemarkkinoillekin. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa. Pienten yhtiöiden joukosta pyrimme löytämään salkkuun yrityksiä, joilla on pitkällä aikavälillä potentiaalia kasvaa merkittävästi suuremmiksi.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa enintään neljänneksen arvostaan myös muun läntisen Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten
yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä, painotukset eri toimialojen välillä sekä arvo- ja kasvuyhtiöiden välillä.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,00%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
229 Meur
Osuuden arvo (21.09.)
510,09 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhti?t A −0,49 % −7,27 % −11,44 % −3,06 % +0,04 % +3,81 %
Vertailuindeksi +0,10 % −7,02 % −5,90 % +3,64 % +4,94 % +6,20 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhti?t A −20,81 % +38,94 % +31,46 % +22,17 % −28,88 % −7,14 %
Vertailuindeksi −17,96 % +34,04 % +24,21 % +25,09 % −22,96 % −2,46 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi Pienyhti?t A 14,51 % - -
Vertailuindeksi 14,36 % - -