Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Pienten kotimaisten voimaa

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali ja mahdollisuus kurssinousuun. Pienyhtiöiden valtti suhteessa jätteihin on tuotoksi kääntyvä kasvunvara. Vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

  • Sijoituskohteena markkina-arvoltaan pienet ja keskisuuret kotimaiset yhtiöt.

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin ovat haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto joulukuussa +3,4%, vuonna 2021 +22,2%

Osakesijoittajalle joulukuu oli vahva kuukausi. OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto (+3,4%) kehittyi linjassa vertailuindeksin (+3,2%) tuoton kanssa, mutta jäi laajemman OMX Helsinki Cap tuotto-indeksin (+4,6%) tuottoa heikommaksi. Kokovuoden osalta OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto ylsi 22,2 prosenttiin, mikä on noin kolme prosenttiyksikköä alle vertailuindeksin tuoton. Joulukuussa suhteellista tuottoa paransivat erityisesti ylipainot Puuilossa, Exelissä ja joulukuussa listautuneessa Kempowerissa. Tuottoa heikensi puolestaan ylipaino Spinnovassa sekä alipainot Evlissä ja Fiskarsissa.

Rahastossamme oli marraskuun lopussa 50 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta Nokian Renkaat, Metsä Board, Orion, Neles ja Qt. Ostimme rahastoon uutena sijoituksena sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja -ratkaisujen valmistaja Kempowerin osaketta. Lisäsimme rahastossa joulukuussa myös Metsä Boardin ja Neleksen painoa. Kevensimme rahastossa puolestaan Valmetin painoa. Joulukuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Metsä Boardin, Neleksen, Nokian Renkaiden ja Puuilon osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Valmetin, Kemiran, Vaisalan ja Fiskarsin osakkeissa.

Keskuspankkien joulukuun kokouksien päätöksien odotettiin olevan käännös globaalissa rahapolitiikassa. Mitään suurempaa käännöstä ei tapahtunut. Yhdysvalloissa koroa nostetaan ensi vuonna ehkä kolme kertaa ja Euroopassa tuskin yhtään kertaa. Korkotaso säilyy siis sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa kasvua kiihdyttävänä, kun kasvu on vahvaa. Raaka-aineiden kohonneet hinnat, kuten energia, rasittavat kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ja samalla komponenttipula ja kohonneet kuljetuskustannukset pysyvät yritysten huolenaiheena ainakin vielä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Toistaiseksi kustannuspaineet ovat rasittaneet tuloskehitystä kuitenkin odotettua vähemmän. Koronan osalta tartuntaluvut ovat kiivenneet uusiin huippuihinsa. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että omikron aiheuttaa 40–60 prosenttia vähemmän sairaalahoitoa vaativia oireita kuin deltavariantti. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa enintään neljänneksen arvostaan myös muun läntisen Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten
yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä, painotukset eri toimialojen välillä sekä arvo- ja kasvuyhtiöiden välillä.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,00%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
337 Meur
Osuuden arvo (18.01.)
747,65 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhti?t A +1,37 % −3,31 % −6,44 % +16,84 % +26,32 % +13,05 %
Vertailuindeksi +1,19 % −1,62 % −2,58 % +20,00 % +29,59 % +17,69 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhti?t A +5,00 % −20,81 % +38,94 % +31,46 % +22,17 % −3,21 %
Vertailuindeksi +11,86 % −17,96 % +34,04 % +24,21 % +25,09 % −2,05 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi Pienyhti?t A 14,69 % 1,18 -
Vertailuindeksi 13,99 % 1,47 -