Alle 7-vuotiaiden palvelut

Alle 7-vuotiaalla voi jo olla oma tili viikkorahoja varten. Tulevaisuutta varten lapselle voi säästää tilin lisäksi esimerkiksi rahastoon. Entä onhan lapsella riittävä vakuutusturva?

Lapsivakuutus
Lapsivakuutus