Puukaupparahan sijoittaminen

Metsästä saatava tulo on yleensä epäsäännöllistä. Oikea aika puukaupalle on silloin, kun metsän kasvu on hidastunut ja puut ovat kasvaneet riittävän isoiksi.

Metsän kasvu ja hakkuutarve selviää ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta tai sen puuttuessa voit tarkistaa tilanteen esimerkiksi OP Metsästä. Hakkuupäätökset kannattaa sopia aina maastotarkastuksen jälkeen. Suurin taloudellinen hyöty saadaan, kun metsää hakataan sen metsänhoidollisen tilan edellyttämällä tavalla.

Puukauppatulon määrä vaihtelee voimakkaasti hakkuutavan, metsätilan sijainnin ja pääpuulajin mukaan. Paras tili saadaan metsän päätehakkuusta. Pystyt kartuttamaan omaisuuttasi entisestään, mikäli sijoitat saamasi puukauppatulon – joka voi olla summaltaan myös huomattava.

Puukauppatulot ovat luonteeltaan epäsäännöllisiä – yleensä metsänomistaja saa puukauppatuloja seuraavasti:

  • Ensiharvennus: 500–1000 euroa/hehtaari
  • Harvennus: 1200–2500 euroa/hehtaari
  • Uudistushakkuu: 5000–20 000 euroa/hehtaari

OP tarjoaa monipuolisesti sijoituskohteita

OP tarjoaa laajan valikoiman sijoituskohteita puukaupparahalle. Sijoituskohteet eroavat toisistaan muun muassa tuoton sekä tuoton vaihtelun eli riskin mukaan. Ennen sijoituskohteen valitsemista teemme sinulle sijoittajakuvan kartoituksen.

Eri sijoitustuotteiden valinnassa sinua auttavat pankkiemme sijoitusasiantuntijat.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

Sijoita metsätulot
Asiantuntijamme auttavat sijoituskohteiden valinnassa.