Tukin pää taivasta vasten

Puukaupparahan sijoittaminen

Meiltä löydät laajan valikoiman sijoituskohteita puukaupparahalle.

Metsää kannattaa hoitaa ja hakata, jotta se säilyttäisi elinvoimaisuutensa. Taimikonhoitoa tarvitaan, jotta puusto lähtisi kehittymään "pusikosta" metsäksi. Kasvatusmetsien harventamista tarvitaan, jotta puilla olisi tilaa paksuuskasvulle ja niistä kehittyisi tukkipuita.

Metsässä olevan pääoman tuotto heikkenee puuston ikääntyessä. Mikäli sinulla on taloudellisia tavoitteista metsänomistukselle, ikääntyvää metsää kannattaa uudistaa, vaikka sinulla ei olisikaan rahantarvetta.

Meiltä löytyy laaja valikoima sijoituskohteita puukaupparahalle. Sijoituskohteet eroavat toisistaan muun muassa tuoton ja tuoton vaihtelun eli riskin mukaan. Ennen sijoituskohteen valintaa sinulle tehdään sijoittajakuvan kartoitus.

OP-Kiinteistökeskusten avulla löydät myös kiinteistösijoituskohteet: sijoitusasunnot ja metsätilat.

Eri sijoitustuotteiden valinnassa sinua auttavat pankkiemme sijoitusasiantuntijat.