Suojelukorvauksen sijoittaminen

Metsässäsi voi olla monimuotoisuuden kannalta arvokas luontokohde, jonka suojelu voi olla myös taloudellisesti kannattavaa.

On tärkeää sijoittaa suojelukorvaus omien tavoitteiden mukaisesti, jotta omaisuutesi tuottaa jatkossakin. Etenkin kertakorvauksena saatu suojelukorvaus voi olla merkittävän suuruinen.

Vapaaehtoinen metsien suojelu

Monimuotoisuuden vapaaehtoinen suojeluohjelma Metso on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, jonka tavoite on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen.

Metso sopii suojelusta kiinnostuneelle yksityismetsänomistajalle, jolla löytyy metsästään sopivia luontokohteita suojeltavaksi joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Metsänomistaja voi myös myydä metsän valtiolle suojelualueeksi. Metso-ohjelmassa valtio maksaa metsänomistajalle korvausta ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta, joten se sopii myös sellaisille metsänomistajille, jotka haluavat suojella metsän monimuotoisuutta, mutta joilla on myös taloudellisia tavoitteita metsäomaisuudelleen.

Suojelukorvaus – kuinka suuri se voi olla?

Määräaikaisessa sopimuksessa korvataan vain osa suojellun metsäalueen hakkuuarvosta. Korvaus 10 vuoden määräaikaisesta suojelusta on yleensä korkeintaan kolmasosa puuston hakkuuarvosta. Korvaus on verrannollinen suojelualueen hakkuuarvoon, joka puolestaan on sidonnainen alueellisiin kantohintoihin, pääpuulajiin, puuston määrään ja hakkuumahdollisuuksiin. Tarkempaa tietoa voit lukea Metso-ohjelman omilta sivuilta.

Metso-ohjelmaan soveltuvat kohteet

Perussääntö on, että kohde poikkeaa merkittävästi talousmetsästä. Puustoa on monessa kerroksessa, ja hakkuujälkiä ei näy tai ne ovat vanhoja. Puuston tulisi olla pääsääntöisesti yli 100-vuotiasta ja alueella on paljon lahopuuta.

Metso-ohjelmaan soveltuvia arvokkaita elinympäristöjä ja luontokohteita ovat:

  • laaja-alaiset ikääntyneet kangasmetsät
  • lehdot
  • puustoiset ja rehevät suot
  • tulvametsät
  • paahdeympäristöt
  • pienvesien, kuten purojen ja lähteiden, ympäristöt

Sijoittamalla suojelukorvauksen vahvistat talouttasi myös tulevaisuudessa

Sijoitukset voivat tuottaa korkoa, osinkoja tai arvonnousua – riippuen siitä mihin sijoitus kohdistetaan. Sijoittamisella kuitenkin mahdollistat tuoton pääomalle, eli tässä tapauksessa saadulle suojelukorvaukselle. Sijoitettuna pääoma tarjoaa suojaa inflaatiolta, joka syö ostovoimaa. Sijoittaminen eri kohteisiin puolestaan auttaa hajauttamaan riskiä.

OP:lla tarjoamme sijoituskohteita juuri sinun tavoitteidesi ja tarpeiden mukaan. Sijoituskohteet eroavat toisistaan muun muassa tuoton sekä tuoton vaihtelun eli riskin mukaan.

Tuote- ja palveluvalikoimamme tukee taloutesi hallintaa ja auttaa tekemään fiksuja rahapäätöksiä elämänvaiheestasi riippumatta. Palveluidemme avulla sinulla jää enemmän aikaa elämiseen ja pääset toteuttamaan omia taloushaaveitasi esimerkiksi vaurastumisesta. Oma talous kulkee mukanasi kaikissa OP:n kanavissa.

Eri sijoitustuotteiden valinnassa sinua auttavat pankkiemme sijoitusasiantuntijat.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksiin