Vakuutusasioiden hoitaminen valtakirjalla

Toisen henkilön vakuutusasioiden hoitaminen on mahdollista tietyissä tilanteissa, mikäli henkilö on valtuuttanut sinut hoitamaan vakuutusasioita valtakirjalla. Tutustu alta valtakirjalla valtuuttamiseen ja siihen, missä tilanteissa valtakirjalla valtuuttaminen on mahdollista.

Valtakirjalla valtuuttaminen

Joskus voi olla tarpeen valtuuttaa toinen henkilö hoitamaan vakuutus- ja vahinkoasioita puolestasi. Tilanteesta riippuen voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuutuksen hoitaa vakuutusasiointiasi seuraavilla valtakirjoilla.

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Valtakirja kuolinpesän vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Edunvalvontavaltuutus

Alta pääset tutustumaan vakuutusasioiden hoitamisen valtakirjoihin 

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoon oikeuttaa toisen henkilön hoitamaan kaikkia vakuutus- ja vahinkoasioitasi pois lukien edunsaajan ilmoittaminen, terveysselvityksen täyttäminen tai kolmannen henkilön valtuuttaminen. Valtakirjan saaja näkee vakuutustietosi, kun hän on kirjautunut omilla tunnuksillaan op.fi-palveluun. Valtakirjan saaja voi asioida puhelimitse, verkkopalvelussa tai konttorilla. 

Valtakirjan vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoa varten voit antaa op.fi-palvelussa: op.fi - Vakuutukset - Kaikki palvelut – Valtakirjat. Tältä sivulta näet myös saamasi ja antamasi valtakirjat sekä voit päättää aiemmin annetun valtakirjan.

Jos käytössäsi ei ole op.fi-palvelua voit antaa yksilöidyn valtakirjan vakuutus- ja vahinkoasioidesi hoitamiseen myös paperisena. Paperisen valtakirjan voit toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna lähimmälle konttorillemme tai postitse osoitteeseen:

Pohjola Vakuutus Oy 

Tunnus 5010454 

00003 VASTAUSLÄHETYS.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Kun vakuutuksenottaja on kuollut tai vakuutus on kuolinpesän nimissä ja kuolinpesän vakuutusturvaan tai asiakastietoihin on tarvetta tehdä muutoksia, tarvitaan asioiden hoitamista varten seuraavat dokumentit. Voit toimittaa dokumentit viestin liitteenä op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Voit tuoda dokumentit myös lähimmälle konttorille.

Perukirja kokonaisuudessaan tai virkatodistus (sukuselvitys), joista suku- tai avioyhteys edesmenneeseen vakuutuksenottajaan selviää.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama valtakirja, jossa osakas valtuutetaan hoitamaan vainajan vakuutusasioita. Osakkaiden valtuutukset voivat olla myös erillisillä valtakirjapohjilla. 

• Testamentti, mikäli se on tehty. Tällöin tarvitsemme myös testamentin saajalta allekirjoituksen valtakirjaan.

• Konttorilla asioidessa mukana tulee olla myös oma henkilöllisyystodistus.

Voit toimittaa dokumentit viestin liitteenä op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Voit tuoda dokumentit myös lähimmälle konttorille.

Huomioithan, että pankkiin toimitetut asiakirjat eivät aina ole automaattisesti käytettävissä vakuutusasiointiin eikä pankkiasioiden valtakirja ole riittävä vakuutusasioiden hoitamiseen.

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Saatat tarvita edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua, kun esimerkiksi vaikea sairaus, tapaturma tai korkea ikä heikentävät toimintakykyäsi niin, ettet itse kykene hoitamaan asioitasi. Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvoja voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen tai yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontavaltakirjalla määrittelet ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeät henkilön, jolle haluat valtuutuksen antaa.  Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö. 

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit varautua etukäteen esimerkiksi oman toimintakyvyn heikkenemiseen. Edunvalvontavaltuutus on hyvä tehdä hyvissä ajoin eli silloin, kun olet oikeustoimikelpoinen ja ymmärrät laatimasi valtakirjan merkityksen. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun esimerkiksi sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi olet kykenemätön huolehtimaan omista asioistasi. Valtakirja vahvistetaan tämän jälkeen valtuutetun pyynnöstä maistraatissa. Valtakirjan laatimisessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen, kuten esimerkiksi oman osuuspankkisi lakipalveluihin.