Vakuutusasioiden hoitaminen valtakirjalla

Toisen henkilön vakuutusasioiden hoitaminen on mahdollista tietyissä tilanteissa, mikäli henkilö on valtuuttanut sinut hoitamaan vakuutusasioita valtakirjalla. Tutustu alta valtakirjalla valtuuttamiseen ja siihen, missä tilanteissa valtakirjalla valtuuttaminen on mahdollista.

Valtakirjalla valtuuttaminen

Joskus voi olla tarpeen valtuuttaa toinen henkilö hoitamaan vakuutus- ja vahinkoasioita puolestasi. Tilanteesta riippuen voit antaa valitsemallesi henkilölle valtuutuksen hoitaa vakuutusasiointiasi seuraavilla valtakirjoilla.

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Valtakirja kuolinpesän vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Edunvalvontavaltuutus

Alta pääset tutustumaan vakuutusasioiden hoitamisen valtakirjoihin 

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitamiseen

Valtakirja vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoon oikeuttaa toisen henkilön hoitamaan kaikkia vakuutus- ja vahinkoasioitasi pois lukien edunsaajan ilmoittaminen, terveysselvityksen täyttäminen tai kolmannen henkilön valtuuttaminen. Valtakirjan saaja näkee vakuutustietosi, kun hän on kirjautunut omilla tunnuksillaan op.fi-palveluun. Valtakirjan saaja voi asioida puhelimitse, verkkopalvelussa tai konttorilla. 

Valtakirjan vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitoa varten voit antaa op.fi-palvelussa: Vakuutukset - Valtakirja vakuutusasiointiin - Lisää uusi valtakirja. Tältä sivulta näet myös saamasi ja antamasi valtakirjat sekä voit päättää aiemmin annetun valtakirjan.

Jos sinulla ei ole käytössä minkään pankin pankkitunnuksia tai haluat antaa valtakirjan yksittäisen vahinkoasian hoitoa varten voit tehdä valtakirjan kaikkien vakuutus- ja vahinkoasioidesi tai yksittäisen vahinkoasian hoitamiseen paperisena. Paperisen valtakirjan voit toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:

Pohjola Vakuutus Oy 

Tunnus 5019075 

00003 VASTAUSLÄHETYS

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Kuolinpesän vakuutusasioiden hoitaminen ja vakuutusten muutokset edellyttävät virkatodistuksen tai perukirjan lisäksi valtakirjaa, jossa kuolinpesän kaikki osalliset valtuuttavat valitun osakkaan tai valitut osakkaat hoitamaan kuolinpesän vakuutusasioita. Jos valtakirjaa ei laadita, tulee kaikkien osakkaiden olla paikalla kuolinpesään liittyviä vakuutusasioita hoidettaessa. Voit toimittaa kuolinpesän asiakirjat (esim. virkatodistus, perukirja liitteineen ja valtakirja) kätevästi verkossa. Kun toimitat asiakirjat hyvissä ajoin ennen asiointia, varmistat palvelun sujuvuuden.

Lue lisää kuolinpesän asiakirjojen toimittamisesta digitaalisesti

Halutessasi voit myös postittaa kuolinpesän asiakirjat osoitteeseen:

Pohjola Vakuutus Oy

Tunnus 5019075

00003 VASTAUSLÄHETYS

Kun kaikki tarvittavat kuolinpesän asiakirjat on toimitettu, kestää noin 2 viikkoa ennen kuin ne on tarkastettu ja valtuutettu voi hoitaa kuolinpesän asioita asiakaspalvelussa.

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Saatat tarvita edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua, kun esimerkiksi vaikea sairaus, tapaturma tai korkea ikä heikentävät toimintakykyäsi niin, ettet itse kykene hoitamaan asioitasi. Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvoja voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen tai yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontavaltakirjalla määrittelet ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeät henkilön, jolle haluat valtuutuksen antaa.  Edunvalvontavaltuutettu on aina yksityishenkilö. 

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit varautua etukäteen esimerkiksi oman toimintakyvyn heikkenemiseen. Edunvalvontavaltuutus on hyvä tehdä hyvissä ajoin eli silloin, kun olet oikeustoimikelpoinen ja ymmärrät laatimasi valtakirjan merkityksen. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun esimerkiksi sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi olet kykenemätön huolehtimaan omista asioistasi. Valtakirja vahvistetaan tämän jälkeen valtuutetun pyynnöstä maistraatissa. Valtakirjan laatimisessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen, kuten esimerkiksi oman osuuspankkisi lakipalveluihin.