Toimeentulovakuutus

Tapaturmasta voi seurata invaliditeetti, tilapäinen työkyvyttömyys tai kuolema. Onneksi näihin voi varautua taloudellisesti.

Toimeentulovakuutus antaa taloudellista turvaa itsellesi ja läheisillesi, jos loukkaannut tai kuolet tapaturmaisesti. Vakuutus on voimassa myös matkustaessasi ja urheillessasi.

Toimeentulovakuutuksen valinnaiset turvat

  Mihin ikään asti voit hakea turvaa? Mihin ikään asti voimassa? Milloin tarvitaan terveysselvitys?
Invaliditeettiturvasta saat taloudellista tukea, jos tapaturman seurauksena invalidisoidut 99 100 yli 69-vuotias
Kuolinturva auttaa läheisiäsi taloudellisesti, jos kuolet tapaturmaisesti 99 100 yli 69-vuotias
Päivärahaturvasta saat taloudellista tukea, jos tapaturman seurauksena tulet tilapäisesti työkyvyttömäksi 69 70 yli 64-vuotias

 

Normaali arki voi yllättäen muuttua. Toimeentulovakuutus turvaa arjen jatkumisen, jos vaikka loukkaannut vakavasti tapaturmassa.
Ville Lampinen‚ vakuutuspäällikkö, Pohjola Vakuutus
Millaisia korvauksia voin saada? korvausmäärä, haittaluokitus, päivärahakorvaus

Invaliditeettiturva

  • Korvausmääräksi voi valita jopa 500 000 euroa.

  • Lääkäri määrittelee esimerkiksi loukkaantumisesta tai tapaturmasta aiheutuneen haitan suuruuden haittaluokitusasetuksen perusteella.
  • Vammat on jaettu 20 haittaluokkaan. Haittaluokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa, josta maksetaan täysi korvaus. Pienimmästä haittaluokasta eli esimerkiksi isovarpaan menetyksestä maksetaan 5 prosentin korvaus.
  • Lääkäri voi määritellä invaliditeetin aikaisintaan 3 kuukauden ja viimeistään 3 vuoden kuluttua tapaturmasta.

Kuolinturva

  • Korvausmääräksi voi valita jopa 500 000 euroa.

Päivärahaturva

  • Korvausmääräksi voi valita enintään 200 euroa/päivä valitulle ajalle, joka voi olla jopa 365 päivää. Olet oikeutettu päivärahakorvaukseen, jos olet tapaturman takia täysin työkyvytön työhön, jota työ- tai virkasuhteessasi normaalisti teet. Jos olet osittain työkyvytön tähän työhön, korvaamme työkyvyn menetystä vastaavan osan päivärahasta.

 

 

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.