Metsävakuutus sopii niin talous- kuin tonttimetsälle.

Metsävakuutus

Turvaa metsäsi arvo ja tuotto
1

Metsävakuutus tarpeesi mukaan

Voit valita eri vaihtoehdoista juuri metsällesi sopivan metsävakuutuksen.

2

Korvaamme myös odotusarvovahinkoja

Puuston vahingoittuessa saat korvausta myös menettämistäsi tulevista tuotoista.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi alennusta ja OP-bonuksia.

Metsävakuutus turvaa omaisuutesi

Metsä on arvokasta omaisuutta, jota uhkaaviin riskeihin on hyvä varautua metsävakuutuksella. Korvatuista metsävahingoista lähes 80 % on myrskyn aiheuttamia, mutta myös hyönteistuhojen osuus kasvaa tasaisesti.

Laajin metsävakuutuksemme korvaa myrsky-, lumi-, palo- ja tulvavahinkoja sekä salamaniskun, hyönteisten, anastamisen ja vahingonteon aiheuttamia vahinkoja. Korvaamme myös sienitautien, metsäkauriiden, jänisten, jyrsijöiden ja lintujen taimikolle ja istutettaville taimille aiheuttamia vahinkoja. Halutessasi voit valita myös suppeamman metsävakuutuksen tai pelkän metsäpalovakuutuksen.

Metsävakuutuksella voit turvata
 • puustoa, taimikkoa ja istutettavia taimia
 • hakattua tukki- ja kuitupuuta sekä puutavaraa
 • bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä.
Metsävakuutus suojaa arvokasta omaisuuttasi.

Laajin metsävakuutus antaa parhaan turvan

Laajin metsävakuutus on tarpeen erityisesti hakkuukypsälle sekä kasvatus- ja taimikkovaltaiselle metsälle. Hakkuukypsää metsää uhkaavat erityisesti myrskyt ja hyönteiset. Myrskyvahingoissa saattaa jäädä myytävää, joten suosittelemme valitsemaan enimmäiskorvaukseksi 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä.

Kasvatusvaltaiselle metsälle vahinkoa voivat aiheuttaa erityisesti myrskyt tai lumi. Metsän odotusarvon perusteella laskettava osuus korvauksesta voi olla suuri, joten suositeltu enimmäiskorvaus on 32 euroa kiintokuutiometriltä.

Taimikkovaltaisen metsän suurimpia uhkia ovat myyrät. Myrskyvahinkojen enimmäiskorvaukseksi riittää 16 euroa kiintokuutiometriltä.

Ilmastossa tapahtuvat muutokset lisäävät myrskyjä ja tuhohyönteisiä. Ainoa keino varmistaa metsän tuotto tulevaisuudessa on vakuuttaa se hyvin.

Matti Metsänomistaja

Metsävakuutus korvaa tuhot ja menetetyn tuoton

Saat metsävakuutuksesta korvausta, kun puustoa tuhoutuu vähintään 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa vähintään 0,5 hehtaaria. Vahinkoja korvataan vahinkoarvion perusteella - myrskyvahinkoja enintään valitsemaasi enimmäiskorvaukseen asti.

Saat korvauksen myös odotusarvolle eli esimerkiksi niille taloudellisille menetyksille, joita tulee hakkuun toteutuessa vahingon vuoksi liian aikaisin. Korvaamme tuhoutuneen puuston tai taimikon ja odotusarvon lisäksi myös kylvö- ja istutuskuluja sekä metsäpalon jälkivartiointikuluja.

Voit vakuuttaa enintään 5 hehtaarin tonttimetsän tai maisemallisesti arvokkaan metsän normaalia laajemmalla turvalla. Silloin voit esimerkiksi saada korvauksen kolminkertaisena eikä myrskyvahinkojen korvauksilla ole enimmäiskorvausrajaa. Korvaamme vahinkoja, vaikka puustoa vahingoittuisi vähemmän kuin 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa pienemmältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta.

Nainen uimassa
Aikuisen terveysvakuutus

Valitse sinulle sopiva metsävakuutuksen laajuus tai pelkkä metsäpalovakuutus.

Myrskyvahinkoja varten valitset enimmäiskorvauksen määrän, joka voi olla 16, 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä. Muut kuin myrskyvahingot korvataan menetyksen mukaan vahinkoarvion ja vakuutusehtojen perusteella.

Nostamalla omavastuuta voit alentaa vakuutuksen hintaa heikentämättä turvan laajuutta. Taimikolle kannattaa valita pienempi omavastuu kuin kasvatus- tai hakkuukypsälle metsälle.

Metsävakuutus

Turvatasot

Metsäpalovakuutus

 

 

Myrsky

x

x

x

x

x

 

Lumi

x

x

 

x

 

 

Palo, salamanisku ja jälkivartiointi

x

x

x

 

 

x

Hyönteiset

x

 

 

 

 

 

Tulva

x

 

 

 

 

 

Anastaminen tai vahingonteko

x

 

 

 

 

 

Sienitaudit

xx

 

 

 

 

 

Metsäkauriit *

xx

 

 

 

 

 

Jänikset, jyrsijät ja linnut

xx

 

 

 

 

 

* Valtio korvaa hirvituhoja yksityisille henkilöille.

xx Korvaa vain taimikolle ja istutettaville taimille aiheutuneita vahinkoja.

Pohjola Vakuutuksen edut

Saat käyttöösi seuraavat vakuutuksen etuasiakkaan edut, kun sinulla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri tuotekategoriasta:

 • 7 %:n alennus koti- ja muista omaisuusvakuutuksista, henkilövakuutuksista, jatkuvista matkavakuutuksista sekä ajoneuvojen kaskovakuutuksista.
 • 18-27-vuotiaana etuasiakkaana 21 %:n alennus lähes kaikista kodin ja perheen vakuutuksista.
 • 40 %:n maksuton korotus henkivakuutuksen vakuutusmäärään.

Jos olet myös osuuspankin omista-asiakas, saat lisäksi 3 %:n lisäalennuksen useimmista vakuutuksista.

Saat meiltä aina myös seuraavat edut, vakuutustesi määrästä tai asiakkuutesi luonteesta riippumatta:

 • 2,5 %:n maksutapaetu, kun maksat vakuutuslaskusi yhdessä erässä.
 • pysyvä 5 %:n alennus verkkokaupasta ostettavasta henkivakuutuksesta
 • alle 1-vuotiaan vauvan vanhemmille maksuton henkivakuutusturva vuodeksi

Osuuspankin omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana saat aina seuraavat edut vakuutustesi määrästä riippumatta:

 • kertyneitä OP-bonuksiasi käytetään vakuutusmaksuihin*
 • 40 %:n maksuton korotus henkivakuutuksen vakuutusmäärään.
 • 250 € omavastuuetu Omakoti-vakuutukseen.
 • maksuton Tuoteturva-vakuutus OP:n luottokortilla maksetuille ostoksillesi

*Omistaja-asiakkaana sinulle kertyy OP-bonuksia, joita käytetään vakuutusmaksuihin ja pankin palvelumaksuihin. OP-bonuksia kertyy vakuutuksista, lainoista, säästöistä ja sijoituksista, tileillä olevista varoista sekä OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Osuuspankit toimivat Pohjola Vakuutuksen asiamiehenä.