OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer 2024

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
OP-Bostadslånebanken Abp
Börsmeddelande
25.10.2023 kl. 08.45

OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s resultatpublikationer 2024

OP Gruppen, OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör sina ekonomiska rapporter 2024 enligt följande:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023 7.2.2024
Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 vecka 11, 2024
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2023 vecka 11, 2024
OP-sammanslutningens Pelare III -tabeller 2023 vecka 11, 2024
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 8.5.2024
Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024
Delårsrapport 1.1–30.9.2024 31.10.2024

OP Gruppens och OP Företagsbankens bokslutskommunikéer, halvårsrapporter och delårsrapporter offentliggörs 2024 uppskattningsvis kl. 9.00. Rapporterna finns att få på vår webbplats på svenska, finska och engelska.

OP-Bostadslånebankens bokslutskommuniké, halvårsrapport och delårsrapporter offentliggörs uppskattningsvis kl. 10. Rapporterna finns att få på vår webbplats på finska och engelska.

I samband med verksamhetsberättelsen och bokslutet publicerar OP Gruppen sin bolagsstyrningsrapport, organens ersättningsrapport och ersättningspolicy samt en årsrapport som kompletterar helheten. I årsrapporten ingår hållbarhetsrapporteringen i enlighet med GRI-standarderna.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp publicerar sina bolagsstyrningsrapporter i samband med verksamhetsberättelsen och bokslutet.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
OP-Bostadslånebanken Abp

Ytterligare information:
Sanna Eriksson, tfn 010 252 2517
OP Gruppens investerarrelationer, ir@op.fi

Ytterligare information för medierna:
OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och cirka 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi