OP uppmanar företagarna att modigt kontakta sin bank: Amorteringsfrihet och finansieringsrådgivning erbjuds avgiftsfritt

Regeringen meddelade på fredag 20.3.2020 om en tilläggsbudget och omfattande åtgärder för att erbjuda företagen stöd och finansiering. Under coronakrisen kan OP bevilja sme-företagskunder amorteringsfrihet för lån i upp till sex månader. Under de här exceptionella omständigheterna lönar det sig för företagen att kontakta banken så snart som möjligt för att kunna vidta ekonomiska förberedelser i tid.

Coronakrisen påverkar tills vidare de finländska företagen på olika sätt: storföretagen följer läget tämligen lugnt och fortsätter sina anpassningsåtgärder, men för många sme-företag har krisen redan blivit akut.

- Det lönar sig för alla företag vars ekonomi coronapandemin har en betydande inverkan på att kontakta banken så snart som möjligt. De stödåtgärder som regeringen offentliggjorde i dag är välkomna för de finländska företagen. Som den största företagsfinansiären i Finland bär vi vårt ansvar för sme- och storföretagens finansiella situation och fortsätter vårt arbete för att trygga finländska företags finansiering, säger OP Företagsbankens verkställande direktör Katja Keitaanniemi.

OP erbjuder sina företagskunder möjlighet till avgiftsfri amorteringsfrihet, och det har kommit in några tusen ansökningar. För sme-företagen är den enklaste lösningen på kort sikt just att ansöka om amorteringsfrihet. Ansökningarna om amorteringsfrihet beräknas öka, om pandemin blir långvarig eller det införs fler begränsningar av rörelsefriheten.

För många företag minskar driftskapitalet då de fasta kostnaderna är oförändrade men intäkterna sjunker. Man kan ansöka om extra driftskapital på nätet eller genom att kontakta den egna andelsbanken. Innan företaget kontaktar banken är det bra att se till att företagets likviditetsanalys är uppdaterad, vilket underlättar förhandlingarna avsevärt. Vid förhandlingarna går vi igenom företagets likviditet och kassa.

- Vi försöker hjälpa företagen att anpassa sina kostnader och sin verksamhet under de här exceptionella omständigheterna. Vårt gemensamma mål är att alla livsdugliga företag ska klara sig genom den här situationen. Finland och OP gör kraftinsatser för att stödja företagen, sammanfattar Keitaanniemi.