Ihmisiä palaverissa pöydän ympärillä.

Hankinnan kokonaisjärjestelmä (SAP Ariba) toimittajille

OP siirtyy vaiheittain järjestelmätuettuun hankintaan kattaen kaikki hankintaprosessin osa-alueet: kilpailuttamisen, sopimushallinnan, tilaamisen ja laskutuksen sekä toimittajatiedon hallinnan.

OP Ryhmän hankinnan kokonaisjärjestelmä on SAP Ariba.

Ohjeet

Toimittaja osallistuu OPn hankintaprosessiin, SAP Ariba -hankintajärjestelmässä, seuraavilla osa-alueilla:

Toimittajatiedot (Supplier Lifecycle and Performance - SLP)

OP tulee keräämään sekä ylläpitämään toimittajien perustietoja järjestelmässä.

Toimittajatiedot pyydetään valituilta Toimittajilta, jotka vastaavat tietojen ylläpitämisestä ajantasaisina. Toimittajakysely pyydetään myös tarjouspyyntöihin kutsuttavilta toimittajilta.

Toimittajatietokysely lähetetään toimittajan edustajalle järjestelmästä. Toimittaja kirjautuu sähköpostin linkistä Ariba Network -palveluun ja täyttää Toimittajakyselyn.

Ariba Network -palveluun rekisteröityminen, toimittajatietojen antamisen osalta, ei aiheuta kustannuksia Toimittajalle.

Ohjeet

Tarjouspyynnöt (Ariba Sourcing)

Hankintajärjestelmässä toimittajavalinta perustuu sähköiseen kilpailutusprosessiin.

OP lähettää Toimittajille kutsun sähköiseen tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntöön vastataan Ariba Network -palvelussa.

Rekisteröitymisen yhteydessä yrityksesi tulee täyttää toimittajakysely.

Ariba Network -palveluun rekisteröityminen, toimittajatietojen antamisen osalta, ei aiheuta kustannuksia Toimittajalle.

Ohjeet

Ostotilaukset ja laskutus (Purchase to Pay - process)

Sähköinen laskutus nopeuttaa ja tehostaa prosessia, vähentää virheitä laskujen käsittelyssä ja tuo säästöjä kummallekin osapuolelle.

Hankintasopimusten sähköinen allekirjoitus

Ariban kautta luodut uudet hankintasopimukset on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti, joten sopimusta ei tarvitse enää tulostaa, postittaa tai skannata. Sähköinen allekirjoitus tehdään Aribaan integroidun DocuSign-ratkaisun avulla.

Ohjeet