Mies ja nainen palaverikuvassa.

Toimittajavaatimukset

Toimittajavaatimukset OP Ryhmän hankinnassa

1. Yritys ja strategia

Yrityksen strategia, tärkeimmät painopistealueet ja kehityskohteet vastaavat OP:n tarpeita; yrityksen taloudellinen kannattavuus on hyvä ja sillä on kyky OP:n hankkeiden kannalta riittävään riskienhallintaan.

2. Osaaminen ja toimituskyky

Yrityksen osaaminen, prosessit, tietoturva ja asiakaspalvelu vastaavat OP:n tarpeita; yritys täyttää Tilaajavastuulain vaatimukset; yritys kertoo tärkeimmät referenssit ja kilpailijat alueilta, joiden osalta tekee yhteistyötä OP:n kanssa.

3. Laatu ja kehittyminen

Yritys on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen; yritys mittaa suoritustaan ja raportoi tuloksista ja kehitystoimenpiteistä; standardit ja sertifikaatit, joihin yritys on sitoutunut, vastaavat OP:n tarpeita.

4. Kustannukset (TCO)

Yrityksen kilpailukykyisyys hinta/laatu/työmäärä/aikataulu/innovatiivisuus -suhteessa, kustannusrakenteen läpinäkyvyys ja joustavuus ovat OP:n vaatimusten mukaisia.

5. Yhteistyö

OP on yritykselle tärkeä avainasiakas, ja asiakkuuden merkitys näkyy yhteistyön sujuvuudessa, yrityksen asiakkuuden hoitoon nimetyissä eritasoisissa rooleissa; yritys sitoutuu neuvotteluihin OP:n kanssa ja tavoittelee aktiivisesti win-win lopputulosta.

6. Yhteiskuntavastuu

Yrityksellä on yhteiskuntavastuupolitiikka ja se toteuttaa yhteiskuntavastuuta kaikessa toiminnassaan.

7. Ulkoisen työvoiman taustaselvitykset

OP Ryhmälle työtä tekevälle ulkoiselle työvoimalle teetetään seuraavat tai osa seuraavista taustaselvityksistä: huumausainetesti, luottotietojen tarkastus, ja Suojelupoliisin turvallisuusselvitys. Tämän lisäksi allekirjoitetaan salassapitositoumus koskien toimeksiantajan omistamaa salassa pidettävää tietoa ja materiaalia.

Vastuullisuusvaatimusten lisäksi OP Ryhmällä on myös muita toimittajia koskevia, hankintoihin liittyviä vaatimuksia (tietyt IT-laitteet pitää olla sertifioituna TCO Certified-mukaisesti); nämä koskevat erikseen määriteltyjen tuotteiden tai palveluiden hankintaa, ja vaatimusten noudattamisesta sopiminen on osa toimittajan kanssa tehtyä hankintasopimusta.

Tilaajavastuulaki

OP edellyttää kaikkia Tilaajavastuulain alaisia toimittajiaan liittymään Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -palveluun. Edellytys koskee kaikkia OP:n toimipisteissä toimivia vuokratyöntekijöitä, konsultteja, palveluntarjoajia ja urakoitsijoita sekä heidän mahdollisia aliurakoitsijoitaan.

Tilaajavastuu.fi on yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Luotettava kumppani -palvelu noutaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla.