Mies ja nainen palaverikuvassa.

Toimittajavaatimukset

Toimittajavaatimukset OP Ryhmän hankinnassa

1. Yritys ja strategia

Yrityksen strategia, tärkeimmät painopistealueet ja kehityskohteet vastaavat OP:n tarpeita; yrityksen taloudellinen kannattavuus on hyvä ja sillä on kyky OP:n hankkeiden kannalta riittävään riskienhallintaan.

2. Osaaminen ja toimituskyky

Yrityksen osaaminen, prosessit, tietoturva ja asiakaspalvelu vastaavat OP:n tarpeita; yritys täyttää Tilaajavastuulain vaatimukset; yritys kertoo tärkeimmät referenssit ja kilpailijat alueilta, joiden osalta tekee yhteistyötä OPn kanssa.

3. Laatu ja kehittyminen

Yritys on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen; yritys mittaa suoritustaan ja raportoi tuloksista ja kehitystoimenpiteistä; standardit ja sertifikaatit, joihin yritys on sitoutunut, vastaavat OP:n tarpeita.

4. Kustannukset (TCO)

Yrityksen kilpailukykyisyys hinta/laatu/työmäärä/aikataulu/innovatiivisuus -suhteessa, kustannusrakenteen läpinäkyvyys ja joustavuus ovat OP:n vaatimusten mukaisia.

5. Yhteistyö

OP on yritykselle tärkeä avainasiakas, ja asiakkuuden merkitys näkyy yhteistyön sujuvuudessa, yrityksen asiakkuuden hoitoon nimetyissä eritasoisissa rooleissa; yritys sitoutuu neuvotteluihin OP:n kanssa ja tavoittelee aktiivisesti win-win lopputulosta.

6. Yhteiskuntavastuu

Yrityksellä on yhteiskuntavastuupolitiikka ja se toteuttaa yhteiskuntavastuuta kaikessa toiminnassaan.

Vastuullisuusvaatimusten lisäksi OP Ryhmällä on myös muita toimittajia koskevia, hankintoihin liittyviä vaatimuksia (mm. TCO-sertifikaatti koskien tiettyjä IT-laitteita); nämä koskevat erikseen määriteltyjen tuotteiden tai palveluiden hankintaa, ja vaatimusten noudattamisesta sopiminen on osa toimittajan kanssa tehtyä hankintasopimusta.

Tilaajavastuulaki

OP edellyttää kaikkia Tilaajavastuulain alaisia toimittajiaan liittymään Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -palveluun. Edellytys koskee kaikkia OP:n toimipisteissä toimivia vuokratyöntekijöitä, konsultteja, palveluntarjoajia ja urakoitsijoita sekä heidän mahdollisia aliurakoitsijoitaan.

Tilaajavastuu.fi on yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. Luotettava kumppani -palvelu noutaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla.