OP Hankinta

OP:n hankintoja johdetaan keskitetyn hankintaorganisaation kautta.

OP Ryhmän keskitetty hankintaorganisaatio vastaa OP:n palveluiden ja tuotteiden hankinnan toimintasuunnitelmista, kilpailuttamisesta ja toimittajavalinnasta, sopimus- ja toimittajahallinnasta sekä ostotilaushallinnasta, oheisen mallin mukaisesti.

 

Vastaamme myös Vahinkovakuutuksen Korvauspalveluiden toimittajasopimuksista ja -hallinnasta korvauspalveluasiakkaille mukaan lukien korvauspalveluihin liittyvän sopimustoimittajaverkoston ylläpidosta. OP Ryhmän liiketoimintayhtiöt ja yhteisöt vastaavat kukin oman toiminnan tarpeisiin tehtävien ostotilausten suunnittelusta ja ostopäätöksistä.

OP Hankinta kattaa ryhmän keskeisimmät palvelu- ja tuotekokonaisuudet. Tavoitteena on varmistaa hankittavien palveluiden, tuotteiden tai oikeuksien kokonaiskustannustehokkuus, laadukkuus, luotettavuus ja eettisyys sekä ammattimainen toimittajajohtaminen OP Ryhmän ja sen asiakkaiden eduksi.

OP:n hankinnat, pienhankintoja lukuun ottamatta, perustuvat sopimukseen tai vähintään ostositoumukseen eli ostotilaukseen. Toimittajat valitaan kilpailuttamalla OP:n toimittajavaatimusten ja valinnalle asetettujen tavoitteiden perusteella. Jokainen OP:n toimittaja sitoutuu noudattamaan

OP:n toimittajajohtamismallin mukaisesti toimittajan suoriutumista seurataan säännöllisesti OP:n ja toimittajan yhdessä sopimien mittareiden pohjalta.