Oman profiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n oman profiilin saavutettavuutta. Omaan profiiliin sisältyy osiot Tunnukset ja Arkisto. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Oman profiilin saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 11.11.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 12.4.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Oma profiili täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Oman profiilin saavutettavuudessa on puutteita, joitten takia toiminnon käyttö apuvälineillä, kuten ruudunlukijalla, voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Tällaisia toimintoja ovat mm linkkien, painikkeiden ja muiden komponenttien käyttö näppäimistöllä ja ruudunlukijalla, elementtien visuaalisen esitystavan välittäminen myös ohjelmallisesti tai tekstinä sekä linkkien, painikkeiden ja lomakkeiden tekstivastineet.

Tunnukset

Saavutettavuuspuutteita on avainlukulistan tilaamisessa ja vaihtamisessa, salasanan vaihtamisessa, tunnusten lukitsemisessa. Puutteet ilmenevät mm. siinä, etteivät oman profiilin Turvallisuus-osion sisältämissä toiminnallisuuksissa värien kontrastit täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eivätkä toiminnallisuudet vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä tai näppäimistökäyttöä. Lisäksi palvelussa on yleisimmin puutteita esimerkiksi elementtien tekstivastineissa. 

Arkisto

Palvelu ei vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden käyttöä.

Puutteita palvelusta avattavien asiakirjojen käsittelyssä kts.

Jos oman profiilin käyttö ei ole mahdollista, asiakas saa hoidettua asiansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai konttoriin. 

Alla puutteet lueteltuna tarkemmin:

WCAG 1.4.3, 1.4.11: Kontrastit: Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa puutteita

WCAG 1.3.1, 2.4.3: Tieto sisällön muuttumisesta: Oma profiili –osio on toteutettu yhden sivun sovelluksena, jossa sivun sisältöä muutetaan ilman sivunlatausta, jolloin käyttäjä ei saa tieto siitä, että sivun sisältö on vaihdettu. Joitakin sisältöjä ladataan dynaamisesti esim. haitarin avaamisen jälkeen, mutta tästä ei kerrota käyttäjälle, eikä toiminnon edistymisestä saa tietoa. Sivun vaihtamisen jälkeen näppäimistökohdistin jää paikalleen tai vaihtaa paikkaa satunnaisesti

WCAG 2.4.7.: Kohdistin piilotettu: näppäimistön kohdistuksen ilmaisin (focus indicator) ei näy etusivun alareunan elementeissä eikä osassa linkkejä. 

WCAG 2.4.3, 1.3.2: Kohdistimen siirtäminen: Kun puhelinnumeron poistoon kysytään lisävahvistusta, kohdistin siirretään avainluku-syötekenttään. Tämän vuoksi kenttää edeltävä sisältö voi jäädä huomaamatta.

WCAG 3.2.1, 1.3.2: Kohdistimen siirtäminen sisältöön: Kun haitari avataan ja sen sisällä on kohdistettavia elementtejä, kohdistus siirtyy ensimmäiseen elementtiin automaattisesti. Kun haitari suljetaan, kohdistus siirtyy satunnaisesti eri paikkaan.

WCAG 2.4.3: Kohdistus piilotetussa sisällössä: Kun haitarin sisällä on kohdistettavia elementtejä, kohdistus etenee sisältöön, vaikka haitari ei ole avattuna. Sama koskee myös piilotettua sisältöä esim. Oma asiointi- osion tietojen latausosiota ja Suostumukset-osion lisätietoja.

WCAG 2.1.1, 4.1.2: Näppäimistökäyttö: Oma asiointi- sivun Selaile tietojasi -osion haitareita ei voi käyttää näppäimistöllä. Niiden roolia ja tilaa ei ole merkitty.

WCAG 2.4.4: Linkkien nimeäminen: Oman profiilin etusivulla on Muokkaa-linkki, mutta sen tekstistä ei käy ilmi mitä muokataan. Linkki on visuaalisesti asemoitu tietojen alle, mutta sen merkitys jää epäselväksi ruudunlukijan käyttäjälle. Sama koskee ”ilmoitus saapuneesta e-laskusta” –osiota viestintä- osiossa.

WCAG 1.1.1, 4.1.2: Nimilaput puuttuvat mm. seuraavilta: Omien tietojen muokkauksessa puhelinnumeron maakoodi-pudotusvalikko, Viestintäosion e-laskun yhteystietojen tekstikentät, Suostumukset –osion Muu puhelinnumero ja muu sähköpostiosoite –tekstikentät, Henkilötietopyynnössä Pyynnön tarkentaminen –kohdan tekstikenttä, yhteydenottoajan pudotusvalikot sekä puhelinnumero-tekstikenttä, Omassa arkistossa kategoria- ja aikajakso- valinnat (kaksi kuukausivalikkoa).

WCAG 1.3.1: Elementtien ryhmittely: Valintaruutujen suhteet on merkattu visuaalisesti, mutta ne eivät käy ilmi ohjelmallisesta rakenteesta, esim. Markkinointilupa ja tiedonvälityslupa, E-laskujen vastaanoton rajoitukset, viestintä- osio.

WCAG 1.3.2: Virhe- ja onnistumisilmoitukset: Eri sivuilla ilmoitetaan onnistumisesta ja virheestä eri tavoin, ja joissain tilanteissa pysytään samalla sivulla, joissain palataan edelliselle sivulle tai oman profiilin etusivulle. Useimmissa tilanteissa tulee virheilmoitus, joka luetaan ääneen. Tuntemistiedot-lomakkeen virheistä ei tule ilmoitusta tallenna-painikkeen painamisen jälkeen.

WCAG 1.3.2: Lukemisjärjestys: Omat tiedot –sivun tilit ja kortit-osiossa on Näytä lisätiedot –ominaisuus. Kun painaa näytä lisätiedot –painiketta, lisätiedot ilmestyvät näkyviin ennen painiketta. Kohdistus jää itse painikkeeseen, joten ilmestyneitä tietoja ei välttämättä huomaa. 

WCAG 1.1.1, 1.3.2: Siirtyminen omaan profiiliin mobiilinäkymässä: Yläpalkin Asetukset-linkillä ei ole sisältöä, koska kuvakkeella ei ole tekstivastinetta. Linkin teksti on merkitty vain title-attribuutin avulla, mutta sitä ei lueta kaikissa tilanteissa. Lisäksi ”Asetukset” ei ole tekstinä kovinkaan kuvaava, jotta sen alta osaisi etsiä omaa profiilia (käytettävyys). Kun valikko avataan, se ilmestyy lukemisjärjestyksessä sivun alkuun, joten sitä ei välttämättä havaitse, jos jatkaa selaamista valikkolinkistä eteenpäin.

WCAG 2.4.2: Pakollisten kenttien merkintä: Lomakkeilla ei ole kerrottu mitkä kentät ovat pakollisia. Esimerkiksi Markkinointilupa-lomakkeen puhelinnumerokentät, Henkilötietopyyntö-lomakkeen kentät

Tuntemistiedot lomake:

WCAG 1.3.1: Elementtien ryhmittely: Lomake-elementtien ryhmittely ei käy ilmi ohjelmallisesta rakenteesta. Valintaruutuja ja valintapainikkeita ei ole ryhmitelty niihin liittyvän kysymyksen kanssa. Vaihtoehtoon liittyvää ohjetekstiä ei ole liitetty vaihtoehtoon.

WCAG 1.3.1, 2.4.6: Lomakkeen rakenne: otsikot ja linkit: Lomakkeella voi ilmoittaa yhden tai useamman ulkomaisen pankin asiakkuudesta. Tämä rakenne ei käy ilmi lomakkeen rakenteesta (ohjelmallisesti tai tekstistä).

WCAG 1.4.4: Poista-linkki: Kunkin ulkomaista pankkia koskevan lomakeosion alussa on linkki, jolla pankin voi poistaa lomakkeelta. Tämä ei käy ilmi linkin tekstistä eikä linkin sijainnista (”vahvista poisto napsauttamalla roskakoria”).

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3: Lisää uusi maa -toiminto: Kun napsauttaa ”Lisää uusi maa” –linkkiä, lomakkeelle ilmestyy uusi osio linkin yläpuolelle, mutta kohdistin jää linkkiin. Käyttäjä ei välttämättä huomaa, että lomake on muuttunut.

Tunnukset

Avainlukulistan vaihtaminen:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 

WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys 

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Avainlukulistan tilaaminen:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

Avainlukulistan lukitseminen:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Salasanan vaihtaminen:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Tunnusten lukitseminen:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 

Arkisto

Pieniä puutteita seuraavien WCAG-kriteerien täyttymisessä

  • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Muilta osin Arkisto on saavutettava.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Ei tällaista sisältöä.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000