Opiskelijat portailla

Attityden avgör! Turnén “Mun elämä, mun työ” (“Mitt liv, mitt arbete”) coachar 18 000 yrkesstuderande unga i färdigheter för arbetslivet

OP inleder samarbete med Ekonomi och ungdom TAT. Först startar Finlands största arbetslivsturné, “Mitt liv, mitt arbete”, som ger synpunkter på arbetslivet för studerandena i yrkesutbildning på andra stadiet och utmanar ungdomar att fundera på sin ekonomi.

Arbetslivet genomgår ett stort brytningsskede och ungdomarna kämpar med sin ekonomi vid sidan av studierna. De yrkesstuderande eleverna behöver nu stöd mer än någonsin. Den svaga ekonomiska situationen stressar ungdomarna och tar lätt uppmärksamheten från studierna. Ekonomikunskaperna är en del av ett bra liv och tack vare dem har de unga möjlighet till en god privatekonomi och bättre insikt i samhället, företagen och affärsverksamheten.

 

“Hanteringen av den egna ekonomin står i nyckelroll för jämställdheten, och goda ekonomikunskaper hjälper ungdomarna att klara sig också i arbetslivet. Turnén når en stor grupp yrkesstuderande elever runt om i Finland. Vi vill vara med och stöda de här ungdomarna då de bygger upp sin framtid”, säger OP Gruppens direktör för kommunikation och samhällsrelationer Tuuli Kousa.

 

Turnén “Mitt liv, mitt arbete” är avsedd för 15–25-åriga ungdomar som studerar vid yrkesinriktade läroanstalter.

 

“Arbetslivskunskaperna spelar en viktig roll i hur ungdomarna klarar sig i arbetslivet. Vi vill ge ungdomarna möjlighet att inse vilka kunskaper de kunde ha nytta av och hur bättre färdigheter för arbetslivet också påverkar motivationen att studera, slutföra studierna och inleda sin karriär”, kommenterar TAT:s arbetslivsambassadör Edla Inkilä.

 

Turnén besöker 2019 yrkesinriktade läroanstalter runt om i Finland och det ordnas sammanlagt 120 evenemang. Huvudsamarbetspartner för TAT:s turné är OP och Nyckelflaggan som beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.

 

“Unga som utexamineras från yrkesinriktade läroanstalter har färska kunskaper, men också ett behov att vidareutveckla sin kompetens i praktiken genom arbete - det är viktigt att de här två behoven möts. Via turnén vill vi vara med och bygga upp en positiv bild av finländskt arbete. För majoriteten av oss är arbetsplatsen också annat än en plats där man tjänar sitt levebröd, den ger livet mening och skapar välbefinnande på många sätt”, säger Tero Lausala från Förbundet för Finländskt Arbete.

 

Under 2018 stödde OP 42 000 barns och ungdomars ekonomikunskaper vid mer än 500 evenemang runt om i Finland. År 2019 vill OP stöda ännu fler ungdomars ekonomikunskaper. Läs mer om OP Gruppens arbete kring ekonomikunskaper
 .