Påminnelse om kontroll av kunduppgifter

Det är viktigt att dina kunduppgifter och uppgifter om kundkännedom är uppdaterade och korrekta.

I maj påminner vi våra kunder om att uppdatera de viktiga kunduppgifterna och uppgifterna om kundkännedom. Du ser påminnelsen då du loggar in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. I texten uppmanar vi dig att kontrollera och uppdatera uppgifterna. Via en länk i texten kommer du till en sida där du kan kontrollera och spara din kontaktinformation och dina uppgifter om kundkännedom.

Vi kan också ringa dig om du inte använder tjänsten op.fi. Kom ihåg att vi ändå aldrig frågar efter din personbeteckning eller dina nättjänstkoder, dina kortuppgifter eller lösenord per e-post eller telefon. Lämna inte ut dina koder åt andra, inte ens åt familjemedlemmar.

Varför ber vi om uppgifter?

Vi ber om uppgifter då du blir kund hos oss och uppdaterar dina uppgifter till exempel då du ansöker om ett lån eller ett kreditkort. Vi ställer också regelbundet frågor under din kundrelation så att vi kan betjäna dig så bra som möjligt i alla skeden av ditt liv. 
- Frågorna ställs för att bankerna måste ha tillräckliga uppgifter om arten och omfattningen av kundernas verksamhet, om kundernas finansiella ställning samt grunderna för användningen av tjänster. Det är viktigt att uppgifterna är uppdaterade under hela den tid som kundrelationen varar, säger Sari Heinonen, direktör för bankrörelsen för privatkunder.

Hur kan jag uppdatera mina uppgifter?

Du kan uppdatera dina uppgifter i Min profil genom att logga in i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Om du inte använder tjänsten op.fi, kan du också uppdatera dina uppgifter på kontoret eller genom att ringa OP:s kundtjänst.

För en företagskund kan nättjänstens systemadministratör uppdatera uppgifterna i tjänsten op.fi. Uppgifterna om kundkännedom finns under Kundrelation > Uppgifter om kundkännedom. Om ditt företag inte har ett nättjänstavtal, kan du uppge uppgifterna för din kontaktperson i banken eller ringa telefontjänsten för företagskunder.