Skadlig e-post i OP Företagsbankens namn

OP:s kunder har fått falska e-postmeddelanden som sänts i OP Företagsbankens namn.

I meddelandets rubrik kan det hänvisas till bekräftelse av en brådskande betalning. I e-postmeddelandet kan det finnas en bifogad fil som enligt meddelandet innehåller ett betalningsdokument som måste kontrolleras och bekräftas.

Den bifogade filen är skadlig och ska absolut inte öppnas. Filen innehåller ett skadligt program som laddas ner på apparaten när filen öppnas. Om du har öppnat en sådan bifogad fil, ska du inte fortsätta att använda apparaten utan låta ett proffs rensa den. Om det är fråga om en arbetsstation, ska du kontakta din arbetsgivares IT-stöd.

Om du har öppnat den bifogade filen, ska du omedelbart spärra dina nätbankskoder genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500. Då telefontjänsten är stängd, ska du spärra dina koder genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555 (24 h/dygn). Börja inte använda nya koder innan apparaten har rensats.

Exempel på falskt e-postmeddelande: