Vi utnyttjar våra kunders respons i utvecklandet av servicen

OP Gruppen får årligen en enorm mängd respons i olika kanaler. Responsen är livsviktig för oss, för med hjälp av den kan vi utveckla vår service precis i den riktning våra kunder önskar. Vi behandlar all respons och tar den i beaktande i utvecklingen av vår service. Tack för att du ger oss respons! Läs vilken service vi har utvecklat i år utifrån respons.

Banktjänster

Vi har under våren lanserat flera tjänster och egenskaper som underlättar betalande som våra kunder har önskat.

Nu kan du börja använda Google Pay

Google Pay är ett snabbt och säkert sätt att betala vid kassan eller på nätet med en Android-enhet.

Läs mer om Google Pay

Nu får du meddelanden från OP-mobilen i realtid

Du får nu ett push-meddelande om en ankommen e-faktura i realtid. Dessutom får du ett meddelande ifall räkningen inte har godkänts på förfallodagen. 

Meddelandena kommer i realtid oberoende av tiden på dygnet eller tidszonen. Du kan enkelt stänga av dem till exempel under natten via inställningarna i din telefon.

Så här fungerar e-fakturan

Läs mer om OP-mobilens meddelanden

Ny mottagaruppgift gör betalningar smidigare

Med den nya mottagaruppgiften kan du göra en ny betalning utifrån en gammal betalning.

Logga in och gör mottagaruppgift

Nu kan du göra utlandsbetalningar också i OP-mobilen

I OP-mobilen och OP-företagsmobilen kan du nu även göra utlandsbetalningar, alltså betalningar utanför euroområdet och i en annan valuta än euro. Tidigare var det endast möjligt att göra utlandsbetalningar på op.fi. Utlandsbetalningarna görs på samma sätt som andra betalningar, alltså via funktionen ny betalning.

Läs mer om OP-mobilen

Läs mer om OP-företagsmobilen

Läs mer om utlandsbetalningar

Sänd påminnelsefaktura som nätfaktura i OP-företagsmobilen

Nu kan du sända en påminnelsefaktura som nätfaktura i OP-företagsmobilens faktureringstjänst. Dessutom kan du förkorta fakturans betaltid.

Läs mer om fakturering i OP-företagsmobilen

Försäkringstjänster

Förbättring av telefonmenyn

Förutom i våra digitala tjänster erbjuder vi våra kunder omfattande service även via vår telefontjänst 0303 0303. På grund av telefontjänstens stora omfattning har det ibland kunnat vara svårt att välja rätt i menyn. För att den som ringer så snabbt som möjligt ska kopplas till rätt expert förnyade vi på hösten 2021 och i början av 2022 vår telefonmeny så den blev enklare än förut.

Samarbetspartnern vid skador hjälper då olyckan är framme – men vilka är samarbetspartner vid skador och hur får du närmare information om dem

Ett skadefall kan du ofta enklast hantera med vår samarbetspartner vid skador. Till exempel verkstadsmästaren hjälper vid fordonsskador och hälsomästaren står till tjänst när hälsan bekymrar.

Vi har lagt till bl.a. marknadsföringsåtgärder och en artikel om samarbetspartner vid skador på op.fi. Dessutom innehåller Pohjola Skadehjälpens anvisningar heltäckande information om partnertjänster vid olika skador. Skadehjälpen finns på adressen skadehjalpen.pohjola.fi samt i apparna OP-mobilen och OP-företagsmobilen.

Läs mer om Pohjola Försäkrings samarbetspartner vid skador

Läs mer om Pohjola Skadehjälpen

Lär dig hemförsäkringens innehåll

Olika slags skador i hemmet är vanliga, men ibland framgår det i samband med en skadesituation att försäkringstagaren inte riktigt är på det klara med vad hemförsäkringen ersätter och hurdana villkor ersättningarna är förknippade med.

Vi har full förståelse för att försäkringsvillkor inte är den muntraste kvällslektyren. Därför har vi utvecklat ett risktest för hemmet, som gör hemförsäkringen bekantare. Med hjälp av det lär du dig hemförsäkringen och förebyggande av risker och dessutom får alla som tar testet en personlig skadetyp. Är du kanhända en Förnuftig Förberedare eller Drömsk och Glömsk?

Testa hur väl du känner till riskställen i hemmet och Pohjola Hemförsäkringen

Försäkringsfakturor och att be om betaltid

Ibland består försäkringsfakturorna av flera olika försäkringar och de kan betalas delvis med OP-bonus. Försäkringsfakturor på papper kan tappas bort och de kan vara krångliga att leta reda på i nätbanken. Därför har vi för våra privatkunder utvecklat en tjänst på op.fi och i OP-mobilen, där du kan bläddra bland fakturor från de senaste 3 åren och innehållet står i en mer lättläst form. I samma tjänst kan du även be om betaltid för försäkringsfakturor, ifall du någon gång inte har möjlighet att betala fakturan på förfallodagen. Så här får du enkelt hjälp med försäkringsfakturor på nätet dygnet runt utan att behöva köa till kundbetjäningen.

Läs mer om den nya tjänsten

Att meddela en babys personbeteckning

Till en Hälsoförsäkring som tecknats för ett ofött barn ska babyns personbeteckning meddelas efter födseln. Efter födseln är all uppmärksamhet naturligtvis riktad på den nya familjemedlemmen och inte på försäkringsärenden. Ofta märker man att personbeteckningen saknas då man för första gången ansökt om ersättning för barnets sjukkostnader och det leder till att handläggningen av ersättningarna går långsammare. För att påskynda handläggningen av en ersättningsansökan har vi på op.fi utvecklat en funktion som påminner om att lägga till babyns personbeteckning efter babyns födsel.

Du kan ge oss respons för all vår service här