Bedrägerier i samband med coronapandemin

Bedragarna ändras snabbt sina metoder och hittar på nya sätt att lura mänskor också i undantagssituationer. Coronapandemin berör oss alla och bedragarna försöker utnyttja situationen genom att vädja till mänskornas känslor som till exempel deras oro, vilja att hjälpa, empati eller medkänsla.

Lämna aldrig ut koder eller lösenord till någon

Du kommer väl ihåg att varken banken, polisen eller någon annan myndighet aldrig ber om kundens nätbankskoder, lösenord eller betalkortsuppgifter – inte ens i undantagssituationer. I oklara fall ska du alltid kontakta vår kundtjänst.

Var extra försiktig till exempel i följande fall:

  • En person som presenterar sig som en myndighet eller expert ber att få komma in i din bostad för att utföra en undersökning eller skyddsåtgärder i anslutning till coronaviruset. 
  • En person ber via de sociala medierna att få eller låna pengar för att kunna köpa medicin eller vårdutrustning för coronaviruset eller för att kunna resa till ett tryggare område. Personen är inte nödvändigtvis den som hen säger sig vara. 
  • En person ringer och erbjuder lån eller möjlighet att placera pengar. Det är skäl att ställa sig med förbehåll till låneerbjudande och placeringar som marknadsförs på nätet eller i sociala medier. Om erbjudandet verkar vara för bra för att vara sant, är det vanligen inte sant.
  • Ett e-postmeddelande innehåller en länk eller har en bilaga där det påstås finnas information om coronaviruset. Om du klickar på länken eller öppnar bilagan kan det hända att det aktiverar ett program med vilket bedragarna kommer åt din apparat och därmed dina nätbankskoder eller betalkortsuppgifter.
  • Du får ett samtal från teknisk support. Om personen som ringer upp dig ber dig installera ett program i din apparat, ska du hos din arbetsgivare eller tjänsteleverantör först försäkra dig om att samtalet är befogat. Annars kan bedragarna få tillgång till din apparat och möjlighet att använda den på distans och få veta dina nätbankskoder eller betalkortsuppgifter. 

Observera att bedrägeriet inte alltid framskrider som i exemplen ovan. Var på din vakt alltid när du blir kontaktad av en främmande person som ber dig betala eller låna pengar, överlåta dina uppgifter eller då du beställer tjänster eller produkter av en leverantör som du inte tidigare anlitat. 

Gör så här om du misstänker att du har blivit lurad

Om du misstänker att dina koder eller betalkortsuppgifter har hamnat i fel händer, ska du göra så här:

  • Spärra omedelbart dina nätbankskoder och dina kort genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500.
  • Då telefontjänsten är stängd, ska du spärra dina koder och betalkort genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555 (24 h/dygn).
  • Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.