Reseförsäkringen ersätter inte kostnader till följd av strejk

Fackförbunden för anställda inom flygtrafiken och på flygplatserna har varslat om politiska strejker som gäller branschen. På grund av strejkerna stoppas flygtrafiken i Finland nästan helt mellan den 1 och 2 februari 2024. 

Strejken kan leda till inställda resor, förseningar från anslutande flyg eller extra väntan under resan. Ändringar i resplanerna på grund av strejk ersätts inte ur någon av Pohjola Försäkrings reseförsäkringar. 

Om dina resplaner ändras på grund av strejken, ta del av passagerarrättigheterna till exempel på