Så här minskade användningen av kontanter och ökade skötseln av ärenden i OP-mobilen under första coronaåret

Antalet inloggningar i OP-mobilen ökade med över 23 procent jämfört med mars i fjol. OP:s kunder tog däremot ut en fjärdedel mindre kontanter än året innan.

Coronapandemin, som spred sig till Finland i mars för ett år sedan, har förändrat skötseln av penningärenden i och med att kunderna i snabb takt har övergått från papperspengar till att sköta sina penningaffärer digitalt.

  • Sedan mars i fjol har OP-kundernas kontantuttag i automater, på kontor och vid butikernas kassor minskat med 25 procent räknat i euro.
  • Under samma tid har kundernas inloggningar i OP-mobilen ökat med 23 procent. I mars 2021 loggade kunderna in i OP-mobilen nästan 40 miljoner gånger, medan gränsen på 20 miljoner inloggningar överskreds i november 2018.
  • I OP-mobilen och Pivo går det att föra över pengar från ett konto till ett annat i realtid med Siirto-betalningssystemet. Det gjordes 40 procent fler Siirto-betalningar i OP:s tjänster än året innan. Samtidigt ökade också kundernas debit-kortbetalningar i antal med inemot 9 procent. Under påskveckan låg OP-kundernas credit- och debit-kortbetalningar på en 25 procent högre nivå än i fjol.

Känner du redan till OP-mobilen och våra mobilbetalningstjänster? I appen OP-mobilen kan enkelt sköta dina bank- och försäkringsärenden när som helst. Med mobilbetalningstjänsterna betalar du snabbt, enkelt och tryggt med din smartenhet. Våra mobilbetalningstjänster är Apple Pay, Siirto-betalning och Pivo.

 

Enkätuppgifterna baserar sig på den enkätundersökning som genomfördes i januari på nätet och som besvarades av 2 325 myndiga finländare. Undersökningen utfördes av Taloustutkimus på uppdrag av OP Gruppen. Felmarginalen för svaren är cirka +/-2 procentenheter.