OP-prime stiger till 2,7 procent

OP Gruppen höjer OP-prime-räntan från 2,2 procent till 2,7 procent. Ändringen träder i kraft 20.3.2023. Räntehöjningen baserar sig på höjningen av marknadsräntorna. 

OP-prime är en referensränta som reglerar en del av räntesatsen för OP Gruppens inlåning och utlåning. Förra gången ändrades OP-prime i februari 2023.