Under OP Gruppens Ekonomikunskapsvecka fokuserar vi på ekonomikunskaper för unga

OP Gruppen firar Ekonomikunskapsveckan redan för fjärde gången. Vi firar Ekonomikunskapsveckan samtidigt med Global Money Week 21–27.3.2022. Under veckan lyfter vi fram ekonomifrågor för barn och andelsbankerna lär ut ekonomikunskaper runtom i Finland.

En av prioriteringarna i OP Gruppens samhällsansvarsprogram är att stärka finländarnas ekonomikunskaper. OP Gruppen arbetar riksomfattande för barns och ungas ekonomikunskaper tillsammans med samarbetspartner och 2021 nådde ekonomikunskapsarbetet över 39 000 unga.

– Ekonomikunskap är en viktig del av verktygslådan för var och en av oss. Vi i OP Gruppen vill stödja finländarnas ekonomikunskaper och vi gör det här arbetet året runt. Ekonomikunskapsveckan ger oss en möjlighet att lyfta fram det ekonomikunskapsarbete som vi gör i synnerhet tillsammans med barn och unga och vikten av det, säger Aki Gynther, direktör för privatkunder hos hushållsbanksrörelsen.

Under Ekonomikunskapsveckan lyfter vi fram teman för ekonomikunskap som väcker frågor hos barn och unga allt från lågstadiet till gymnasier och yrkesskolor. Vi ger barn på lågstadiet möjlighet att ställa aktuella frågor om pengar och våra experter svarar på frågorna. Vi publicerar barnens frågor och våra experters svar under Ekonomikunskapsveckan på OP Gruppens kanaler för sociala medier.

Under Ekonomikunskapsveckan arrangerar vi dessutom undervisningsstunder i ekonomikunskap för niondeklassare i högstadiet runtom i Finland i andelsbankernas regi. Undervisningsmaterialet har sammanställts tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf och materialet ger unga en möjlighet att förbereda sig inför ekonomikunskapstävlingen i vår. Ekonomikunskapsveckan arrangeras i skolorna 7.4.2022.

För gymnasieelever och yrkesskolelever finns nätkursen Miten talous toimii?. Kursen siktar på att förbättra främst ungas ekonomikunskaper och lära unga ekonomi som en helhetsbild. OP Gruppen och OP Helsingfors är kommunikationspartner för nätkursen, som har tagits fram av Helsinki GSE. Nätkursen är öppen för alla och lämpar sig bäst för studerande på andra stadiet eller äldre. Man kan delta i nätkursen på talouskurssi.fi