OP förmedlade skatteåterbäringar till 1,3 miljoner i september

De skatteåterbäringar som betalades ut som gireringar i september nådde mottagarna 4.9. OP förmedlade totalt 1,25 miljarder euro i skatteåterbäringar till totalt 1,3 miljoner privatkunder.
 
Får du skatteåterbäringar men har inte meddelat Skatteförvaltningen ditt kontonummer? Ankomna penningförsändelser kan lösas in från och med 5.9. OP:s privatkunder kan enklast lösa in en ankommen penningförsändelse i tjänsten op.fi.
Alla ankomna penningförsändelser kan lösas in på andelsbankernas kontor. Ta med dig ett identitetsbevis som utfärdats av en myndighet (pass eller identitetskort). Penningförsändelserna kan lösas in under 28 dagar.
 
OP är huvudsaklig förmedlare av statens betalningar, och till uppgifterna hör bl.a. förmedlingen av skatteåterbäringar.