OP Företagsbanken har valts till Finlands bästa företagsbank

Finländska storföretag har valt OP Företagsbanken till Finlands bästa företagsbank i en Prospera-undersökning.

Kunderna rankade OP Företagsbanken som etta i följande kategorier: proaktivitet, branschkännedom och förståelse av kundernas strategiska mål. Enligt undersökningen uppskattar kunderna även OP Företagsbankens långvariga kundrelationer och engagemang. Företagens företrädare gav också OP Företagsbanken utmärkta vitsord för det stöd de fått under coronapandemin.

- Vi riktar ett varmt tack till våra företagskunder för deras förtroende och till våra anställda för deras utmärkta arbete. Jag är särskilt glad över att kunderna såg oss som proaktiva och snabba i vårt beslutsfattande. Det är egenskaper vars betydelse har blivit tydligare i år, konstaterar OP Företagsbankens verkställande direktör Katja Keitaanniemi.

Precis som under tidigare år fick OP Företagsbanken de bästa produktområdesspecifika betygen för finansiering och trade finance.

KANTAR SIFO Prospera är en årlig undersökning som mäter kundnöjdheten. Undersökningen omfattade 73 finländska storföretag (79 storföretag 2019) med en omsättning på minst 500 miljoner euro, och den besvarades i år av ekonomidirektörerna och cheferna för Group Treasury vid 56 storföretag. I undersökningen använde företagsföreträdarna olika kvalitetskriterier för att utvärdera företagsbanker som de anlitat.