Andelsbankerna har nu 2 miljoner ägarkunder – över 2,5 miljarder euro har betalats i OP-bonus under 20 år

Antalet ägarkunder har under de senaste tio åren ökat med nästan 60 procent och är nu över 2 miljoner. Enbart 2019 ökade antalet ägarkunder med 92 000.

OP Gruppens grunduppgift, som styr vår verksamhet, är att öka ägarkundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

– Två miljoner ägarkunder var ett av våra strategiska mål i fjol och vi är mycket tacksamma för att vi nådde målet. Vi vill försäkra oss om att våra ägarkunder också i fortsättningen får kännbara förmåner, säger direktör Harri Nummela som svarar för bankrörelsen för privatkunder och sme-företagskunder.

Ägarkunderna drar nytta av ägarkundskapet på många olika sätt. Den mest synliga förmånen är OP-bonus som har betalats redan i 20 år, dvs. sedan 1999. Totalt uppgår den utbetalda bonusen till över 2,5 miljarder euro. På tio år har den bonus som betalats till ägarkunderna ökat med cirka 60 procent.

Utöver OP-bonus får ägarkunderna betydande förmåner för bank-, försäkrings- och fastighetsförmedlingstjänster. Ägarkunderna får t.ex. studielån utan expeditionsavgifter och de kan både köpa, sälja och byta de flesta av OP:s fonder utan handelskostnader.

I fjol lanserade OP en gruppköpstjänst för sina ägarkunder. I den kan de köpa produkter och tjänster till förmånligare pris än andra. Också i år vill vi erbjuda ägarkunderna nya förmåner, som de har önskat sig av andelsbankerna.

– I fortsättningen vill vi erbjuda våra ägarkunder allt tydligare förmåner. I år kan ägarkunderna t.ex. på förhand köpa biljetter till intressanta evenemang. Också andra förmåner är på kommande, säger direktör Sari Heinonen som svarar för hushållsbanksrörelsens privatkunder hos OP.

Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats i sin andelsbank. Andelsbankens högsta beslutande organ är dess fullmäktige eller andelsstämma. Ägarkunderna kan rösta och kandidera i fullmäktigevalet. Andelsbankerna förrättar val med fyra års intervall och följande gång är det valdags hösten 2021.