Kapaciteten hos laddningsstationerna för elbilar har utökats i OP:s lokaler i Vallgård

Antalet laddningsstationer för elbilar i parkeringshallen i OP:s lokaler i Vallgård har utökats till följd av ökningen i efterfrågan. För närvarande finns det 38 bilplatser med laddningsstation i parkeringshallen. Senast ökade mängden laddningsstationer i augusti 2020, då 12 parkeringsplatser försågs med laddningsstationer. Samtidigt gjordes en reservering för ytterligare utbyggnad av systemet.

– Efterfrågan på möjligheter att ladda elbilar har ökat kontinuerligt och vi har reagerat på detta genom att skaffa fler laddningsstationer. Tack vare reserveringen för utbyggnad av systemet kan vi införa upp till 24 nya laddningsstationer med kort varsel, berättar den tekniska serviceexperten Kenneth Falkstedt vid OP:s lokaltjänst.

Utanför OP:s verksamhetslokaler finns ytterligare fyra parkeringsplatser som är försedda med laddningsstationer för elbilar. De är avsedda för kunder och andra besökare.

Andelen hybridbilar av alla leasingbilar för OP:s personal har fördubblats under det senaste året. OP uppmuntrar dessutom sina anställda att välja hållbara alternativ för resor till och från jobbet, och företaget erbjuder även praktiska lösningar som gör det lättare. Till exempel på verksamhetsstället i Vallgård finns det 900 cykelplatser samt duschar, bastur, omklädningsrum och förvaringsskåp för dem som cyklar till jobbet.